Oznamy: 6. nedeľa v Cezročnom období – 11. február 2024

Liturgický kalendár:
V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou.
Sväté omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30 a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. (sv. omša o 17.00 hod. nebude), v Prejte o 15.45 hod. a v penzióne Dubina o 16.00 hod.
Je to deň pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa a bude aj pôstna zbierka na charitu. Táto zbierka umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi. Váš dar môže niekomu priniesť nádej a zlepšiť jeho život.

 1. Dnes je rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod.
 2. V pondelok 12. februára v rámci Národného týždňa manželstva (NTM 2024) bude v Kostole sv. Jakuba o 18.00 hod. sv. omša s obnovou manželských sľubov a požehnaním tehotných mamičiek.
 3. Vo štvrtok a piatok o 10.00 hod. budú brigády na Kalvárii. Pozývame ochotných mužov a ženy prísť pomôcť hoci aj na hodinu, aby sme pripravili našu Kalváriu na krížové cesty počas pôstu.
 4. Vo štvrtok začíname so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca (okrem týždňa misií). Tohtoročné katechézy chceme venovať téme Liturgie ako prameni duchovného života. Prvá katechéza bude o liturgii pôstu a znakoch pokánia.
 5. V piatok idú miništranti na celoslovenské stretnutie do Žiliny a tiež v piatok začína Swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií nájdete na plagáte.
 6. V piatok je mládežnícka sv. omša aj pre birmovancov a animátorské stretnutie po nej.
 7. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období v piatok o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. V nedeľu ako tradične na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod.
 8. Počas jarných prázdnin budú duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá stredoškolákov – záujemcovia sa môžu prihlásiť u don Mareka a sr. Andy.
  Do 12. februára môžete prihlásiť svoje deti na jarný prímestský tábor. Viac informácií nájdete na plagáte.
 9. Februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie sme presunuli na 25. februára. Toto stretnutie bude s hosťom a odborníkom Petrom Šebom na aktuálnu tému mediálnej výchovy: DIGITÁLNI RODIČIA. Ponuka je otvorené pre všetkých rodičov v časoch o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 10. O 4 týždne budú ľudové misie, 8. – 17. marca 2024. Pokračujeme v duchovnej príprave premodliť misie. Okrem modlitby, ktorá je na obrázkoch, pripojíme aj pri sv. omšiach modlitbu do prosieb.
 11. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj Cirkevnej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.