Oznamy: 12. nedeľa v Cezročnom období – 23. jún 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.
V piatok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka.
V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 7.00, 9.00 a 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 10.00 a 19.00 hod.
– Prejta o 8.45 hod.
Budúca nedeľa je 13. nedeľa v Cezročnom období. Bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (tzv. halier sv. Petra).

 1. Dnes bude cyklovýlet starších miništrantov od 8 rokov, stretneme sa o 15.00 hod. pri Kaťáku.
  Dnes budú mať dievčatá z Lauradance záverečné vystúpenie o 15.30 hod. v Kaťáku.
 2. V piatok o 9.00 hod. bude v Kostole sv. Jakuba sv. omša cirkevnej školy na záver šk. roka.
 3. V piatok bude o 16.30 hod. duchovná obnova animátorov pred letnými tábormi.
  O 18.00 hod. bude sv. omša na záver šk. roka aj s mladými a rodinami a po nej o 19.00 hod. grilovačka mladých a rodín ako bodka za šk. rokom vo farskej záhrade. Grilujeme, čo prinesieme.
 4. Budúcu nedeľu bude rozlúčka vo farnosti so sr. Lamiyou pri sv. omši o 11.00 hod.
 5. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a  mládežnícke sv. omše o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri. Posledná adorácia pred letom bude 28. júna. Ďakujeme všetkým adorátorom.
 6. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné.
  > sv. omše v Kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto:
  – utorok a piatok o 19.00 hod.
  – nedeľa o 8.00, 10.00 a 19.00 hod.
  – nebudú sv. omše v stredu, v sobotu a v nedeľu o 11.15 hod.
  Prázdninový režim začína od 1. júla. Prehľadný rozpis sv. omší cez prázdniny nájdete na nástenke.
 7. Z biskupského úradu zo Žiliny nám prišlo toto upozornenie:
  Arcibiskupstvo olomoucké v minulosti zverejnilo upozornenie na istého pána Miroslava T. (Mirek). Z rôznych miest Českej republiky prichádzali znepokojivé správy o jeho aktivitách, ktoré uvádzajú, že: manipuluje s veriacimi, zasahuje do ich života, získava nad nimi vplyv a ohrozuje ich manželstvá a rodinné súdržnosti. Predstiera cirkevné poverenia, prezentuje sa ako osoba s povereniami od biskupov, čím klame a zavádza veriacich. Vykonáva pochybné praktiky, vyháňa zlých duchov, uzdravuje, posiela energie a praktizuje sugestívne obrady, gestá a modlitby. Kritizuje Katolícku cirkev, vyjadruje sa kriticky k obradom a autorite Katolíckej cirkvi.
  Aktuálne na jeho činnosť upozornili niektoré naše farnosti, preto vám adresujeme dôležité upozornenie: pán Miroslav neobdržal žiadne poverenie od cirkevnej autority. Jeho aktivity sú nebezpečné a ohrozujú duchovný život a medziľudské vzťahy veriacich. Vyzývame veriacich, aby boli opatrní a nedali sa ovplyvniť pánom Miroslavom. V prípade, že ste sa stretli s jeho aktivitami, obráťte sa na biskupský úrad. Cieľom upozornenia je ochrániť veriacich pred podvodným konaním a duchovnou ujmou.

Oznamy: 11. nedeľa v Cezročnom období – 16. jún 2024

Liturgický kalendár:
V piatok je sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Budúca nedeľa je 12. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes blahoželáme mužom ku dňu otcov.
  Dnes bude miništrantské stretnutie na bicykloch s vyhodnotením. Stretneme sa o 15.00 hod. pri Kaťáku.
 2. V stredu bude Maxistretko birmovancov vo farskej záhrade o 18.50 hod.
 3. V piatok bude posledná mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 4. V piatok a sobotu bude Swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií na plagáte.
 5. V sobotu bude brigáda pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.30 hod. Ďakujeme zopár starším mužom – seniorom, ktorí často prichádzajú. Prosíme o pomoc aj mladších, aby sme práce spojené s oplotením mohli dokončiť.
 6. V sobotu bude Večer chvál o 19.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 7. V nedeľu budú mať dievčatá z Lauradance záverečné vystúpenie o 15.30 hod. v Kaťáku.
 8. Do pozornosti dávame septembrový Národný pochod za život v Košiciach spolu s modlitbovou prípravou. Viac nájdete na nástenke.
 9. Centrum pre rodinu v Trenčíne pozýva slobodných mladých vo veku 26 – 36 rokov, na zoznamovacie stretnutie 1. júla s názvom katRande. Viac informácií a prihlásenie nájdete na webe Centra pre rodinu – https://www.cprtrencin.sk/.

Oznamy: 10. nedeľa v Cezročnom období – 9. jún 2024

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 11. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Vo štvrtok bude Duchovná obnova dospelých pred letom v Kostole sv. Jána Bosca. Začne o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou a po nej malé agapé. Kto chce môže niečo priniesť.
 2. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole. Každá nedeľa a sviatok majú svoj obrázok, ktorý si deti môžu vyfarbiť a zároveň aj zapísať miesto kde boli v nedeľu na sv. omši.
 3. O dva týždne v piatok a sobotu bude Swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií na plagáte.
 4. Inšpirácie s názvom DETI PATRIA DO KOSTOLA alebo ako s nimi prežívať sv. omšu ponúkame nám všetkým, aby sme boli navzájom voči sebe a zvlášť k rodinám s deťmi citlivejší a zhovievavejší, keď prichádzajú do kostola. To si vyžaduje isté výchovné postoje a citlivosť za strany rodičov, ale aj ovzdušie prijatia od nás ostatných v kostole. Nechceli by sme, aby ponúknuté postoje vytvárali u rodičov napätie z toho, že to ich deti ešte nezvládajú ako je uvedené, lebo sú to viac inšpirácie a výchovné ciele ako pravidlá. A prosíme aj nás ostatných v kostole o správne pochopenie týchto podnetov, aby sme rodičom s deťmi pomáhali prežívať sv. omše prejavením našej priazne, pochopenia i trpezlivosti. Vytlačené povzbudenia nájdete na stolíkoch a na našom webe www.saldub.sk.
 5. Pri sv. omši o 9.00 hod.: Výťažok z predaja kníh o don Jozefovi Dvorskom pomohol rodine, ktorá chce vyjadriť vďačnosť za podporu.

Oznamy: 9. nedeľa v Cezročnom období – 2. jún 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Keďže mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu, v piatky sa budeme spoločne modliť litánie pred večernými sv. omšami.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 10. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba a miništrantské stretnutie v Kaťáku.
 2. Vo štvrtok je Lectio divina o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  Na prvý piatok budú o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.15 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 4. V sobotu pozývame chlapov aj chlapcov na brigádu o 8.30 hod. pri Kostole sv. Jána Bosca.
 5. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Slávnickom Podhorí v dňoch od 23. do 26. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 6. Kto má ešte záujem o Rodinný tábor, v termíne od 3. do 7. júla, je ešte miesto pre 4 rodiny. Prihlasovanie u p. Petry Kebískovej do 16. júna (p.kebiskova@gmail.com).
 7. S prichádzajúcim letom vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Nie všetko, čo bežne nosíme, je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení, aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy: Najsvätejšej Trojice – 26. máj 2024

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka bl. Jozefa Kowalského, mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
– Prejta o 17.45 hod.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia. Deti, ktoré boli v máji na 1. sv. prijímaní sa môžu zapojiť do procesie sypaním kvetových lupienkov.
V sobotu je spomienka sv. Justína, mučeníka.
Budúca nedeľa je 9. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes vás pozývame na deň farnosti z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Začíname o 15.00 hod. vo farskej záhrade programom, po ktorom bude priestor na občerstvenie, rozhovory, stretnutia a hry pre deti a rodiny. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Chceme aj takto budovať našu farnosť ako rodinu, v ktorej sa poznáme a radi stretávame.
 2. V sobotu 1. júna sa budú v Kostole sv. Jakuba zapisovať úmysly sv. omší na júl a august. Ráno po Fatimskej sobote a večer po sv. omši.
  V Kostole sv. Jána Bosca sa budú zapisovať na prvý piatok ako zvyčajne.
 3. Budúcu nedeľu vás pozývame na predstavenie knihy o don Jozefovi Dvorskom, kanonikovi a penitenciárovi s názvom: Spojenie medzi nebom a zemou … Predstavenie bude po sv. omši o 9.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 4. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe.
 5. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Slávnickom Podhorí v dňoch od 23. do 26. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 6. Pripravili sme pre rodičov s malými deťmi zopár inšpirácii s názvom DETI PATRIA DO KOSTOLA alebo ako s nimi prežívať sv. omšu.
  Chceme im pomáhať vo výchove vo viere a v správnej citlivosti aj na ostatných v kostole. Zároveň chceme povzbudiť aj všetkých nás ostatných k správnemu postoju k rodinám s malými deťmi, aby od nás cítili prijatie, aj vtedy keď deti nie sú “úplne ticho”. V niektorých situáciách môže prísny pohľad alebo nesprávne upozornenie niektorých krehkejších vo viere aj odradiť. Tieto inšpirácie slúžia pre rodičov s deťmi, ale aj pre všetkých nás ostatných, aby sme im v tom pomáhali a zároveň boli voči nim viac tolerantnejší a trpezlivejší. Jedno z povzbudení pre rodičov je napr.: Hlučne vyrušujúce a nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť von, ak sa upokojí môžete sa s ním vrátiť späť.
  Vytlačené povzbudenia nájdete na stolíkoch a na našom webe www.saldub.sk.
  Miestnosť pri sakristii v Kostole sv. Jána Bosca slúži pre rodiny s deťmi, ktoré sú hlučnejšie.

Oznamy: Zoslanie Ducha Svätého – 19. máj 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu v piatok o 18.00 hod. do Kostola sv. Jakuba, ktorej bude predsedať don Marián Zachar, rodák z Dubnice n. V., salezián pôsobiaci v Bratislave.
Mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. v piatok nebude.
Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 1. V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 1610 €. Vďaka za vašu podporu.
 2. Dnes o 15.00 hod. majú miništranti stretnutie v Kaťáku.
 3. V sobotu pozývame chlapov aj chlapcov na brigádu o 8.30 hod. pri Kostole sv. Jána
  Bosca.
 4. V sobotu bude o 19.30 hod. Večer chvál v Kostole sv. Jakuba.
 5. Budúcu nedeľu 26. mája vás pozývame na DEŇ FARNOSTI pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva spoločenstiev. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom, po ktorom bude priestor na občerstvenie, rozhovory, stretnutia a hry pre deti a rodiny. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Chceme aj takto budovať našu farnosť ako rodinu, v ktorej sa poznáme a radi stretávame.
 6. Srdečne pozývame rodičov na zápis do materskej školy sv. Dominika Savia, ktorý prebieha celý máj. Elektronickú prihlášku nájdete na webe školy (https://zsds.edupage.org/) alebo aj osobne na sekretariáte. Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí materskej školy, ktorý sa uskutoční 21. mája 2024 od 14.30 do 16.30 hod., kde sa dozviete bližšie informácie.
 7. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe.
 8. Dávame do vašej pozornosti prihlasovanie na Rodinný tábor, v termíne od 3 do 7. júla v hoteli František v Lysej pod Makytou. Viac informácií a prihlasovanie u p. Petry Kebískovej (p.kebiskova@gmail.com).

Oznamy: 7. Veľkonočná nedeľa – 12. máj 2024

Liturgický kalendár:
Pokračujeme vo vzývaní a očakávaní Ducha Svätého po modlitbe litánií pred sv. omšami.
V pondelok je sviatok sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice. S mladými oslávime zakladateľku našich sestier v piatok na mládežníckej sv. omši o 19.00 hod.
V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. A dnes blahoželáme aj všetkým maminám ku dňu matiek.
 2. Dnes vás poobede pozývame na IHrysko spoločenských hier o 15.30 hod. v priestoroch SCVČ Laura u našich sestier saleziánok pre všetky rodiny, mladých, deti. Chceme aj pri takomto spoločnom stretnutí osláviť zakladateľku sestier sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú. Veľmi poteší ak prinesiete niečo sladké alebo slané. Viac informácií je na plagáte.
 3. V stredu o 17.50 hod. je Maxistretko birmovancov a v piatok mládežnícka sv. omša aj pre birmovancov.
 4. V sobotu budú mať slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 hod. deti zo IV. ZŠ (Demitrovky) a o 11.00 hod. deti z V. ZŠ (Pod hájom).
  V tomto týždni nás v rámci prípravy čaká:
  – vo štvrtok požičanie šiat a nácvik v Kostole sv. Jakuba, preto sa vo štvrtok pred sv. omšou nebudeme spoločne modliť ruženec.
  – v piatok sv. zmierenia detí spolu s príbuznými. Sprevádzajme deti a ich rodiny modlitbou.
 5. V sobotu sa uskutoční prekážkový beh Savio race pri Kostole sv. Jána Bosca, pre deti a mladých od 1.ročníka ZŠ až po koniec SŠ v rôznych kategóriách. Bude aj kategória škôlkarov. Začíname o 8.30 hod. registráciou a o 9.30 hod. štartom. Tešíme sa na vás.
 6. Kto má v sobotu záujem ísť na púť na horu Butkov nech sa prihlási v sakristii Kostola sv. Jakuba. Autobus bude odchádzať o 12.30 hod. od Katolíckeho domu.
 7. Srdečne pozývame rodičov na zápis do materskej školy sv. Dominika Savia, ktorý prebieha celý máj. Elektronickú prihlášku nájdete na webe školy (https://zsds.edupage.org/) alebo aj osobne na sekretariáte. Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí materskej školy, ktorý sa uskutoční 21. mája 2024 od 14.30 do 16.30 hod., kde sa dozviete bližšie informácie.
 8. Dávame do vašej pozornosti prihlasovanie na Rodinný tábor, v termíne od 3. do 7. júla v hoteli František v Lysej pod Makytou. Viac informácií a prihlasovanie u p. Petry Kebískovej (p.kebiskova@gmail.com).
 9. Tento rok sa personálne zmeny dotknú len komunity sestier saleziánok, z ktorej odíde po 5 rokoch sr. Lamiya Jalilová do Košíc na Tri hôrky. V komunite bratov saleziánov zmeny tento rok nebudú. Sprevádzajme sr. Lamiyu v modlitbe, dátum rozlúčky s ňou vám ešte oznámime.

Oznamy: 6. Veľkonočná nedeľa – 5. máj 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Dominika Savia, slávnostná sv. omša pre školu, ktorej je patrónom bude v pondelok o 7.50 hod. v Kostole sv. Jakuba. S mladými ho oslávime v piatok na mládežníckej sv. omši o 19.00 hod.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (školská) a 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
– Prejta o 17.45 hod.
V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Budeme prosiť o dary a ovocie Ducha Svätého po litániách.
Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná. Bude zbierka na katolícke masmédiá.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
 2. Dnes je aj májové a posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život.
  V sobotu budú mať slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 hod. deti zo ZŠ Centrum I. a o 11.00 hod. deti zo ZŠ sv. Dominika Savia.
  V tomto týždni nás v rámci prípravy čaká:
  – vo štvrtok požičanie šiat a nácvik v Kostole sv. Jakuba, preto sa vo štvrtok pred sv. omšou nebudeme spoločne modliť ruženec.
  – v piatok sv. zmierenia detí spolu s príbuznými. Sprevádzajme deti a ich rodiny modlitbou.
 3. V sobotu budeme pokračovať v brigáde pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.30 hod. Ďakujeme mužom, ktorí sa zúčastnili v sobotu stretnutia spojeného s prácou.
 4. V nedeľu vás pozývame na IHrysko spoločenských hier v priestoroch SCVČ Laura u našich sestier saleziánok pre všetky rodiny, mladých, deti. Chceme aj pri takomto spoločnom stretnutí osláviť zakladateľku sestier sv. Máriu Dominiku Mazzarello. Veľmi poteší ak prinesiete niečo sladké alebo slané. Viac informácií na plagáte.
 5. Srdečne pozývame rodičov na zápis do Materskej školy sv. Dominika Savia, ktorý prebieha celý máj. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy (https://zsds.edupage.org/) alebo aj osobne na sekretariáte školy.
  Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí materskej školy, ktorý sa uskutoční 21. mája v čase 14.30 – 16.30 hod., kde sa dozviete bližšie informácie. Tešíme sa na Vás.
 6. Dávame do vašej pozornosti prihlasovanie na Rodinný tábor, v termíne 3. – 7. júla v hoteli František v Lysej pod Makytou. Viac informácií a prihlasovanie u Petry Kebískovej (p.kebiskova@gmail.com).
 7. O dva týždne v sobotu 18. mája sa uskutoční prekážkový beh Savio race, pri Kostole sv. Jána Bosca, pre deti a mladých od 1. ročníka ZŠ až po koniec SŠ v rôznych kategóriách. Tešíme sa na vás.

Oznamy: 5. Veľkonočná nedeľa – 28. apríl 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V stredu je spomienka sv. Jozefa, robotníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
V sobotu je sv. Floriána, mučeníka.
Budúca nedeľa je 6. Veľkonočná nedeľa.
V Mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť v každom kostole 5 minút pred večernými sv. omšami Loretánske litánie. V utorok a štvrtok budú v Kostole sv. Jakuba litánie spievané a začnú 15 min. pred sv. omšou. Ďakujeme vopred don Jozefovi Motýľovi, ktorý sa na hranie a spievanie litánií podujal.

 1. Zbierka na saleziánsky seminár priniesla 1800 €. Ďakujeme za vašu podporu.
 2. Dnes o 15.00 hod. majú miništranti stretnutie v Kaťáku.
 3. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 4. Tento týždeň je aj prvopiatkový preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Na prvý piatok budú o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.15 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 5. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 6. V sobotu je 2. pokus stretnutia mužov, ktoré sme preložili kvôli nepriaznivému počasiu. Začíname o 8.30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Jána Bosca, potom budeme vonku pri kostole spoločne pracovať i spoločne obedovať. Ste srdečne vítaní.
 7. Kto by mal v sobotu 4. mája záujem putovať v ponuke sú dve možnosti:
  > Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej s pozvaním otca biskupa Tomáša, zapojiť sa do príprav na rok modlitby. Viac informácií nájdete na plagáte. Odchod nášho autobusu by bol o 8.00 hod. od Katolíckeho domu a príchod okolo 15.30 hod. Prihlasovanie je v sakristiách našich kostolov do stredy 1. mája.
  > Druhou ponukou je Púť do Krakova organizovaná našou pani kostolníčkou s odchodom o 1.30 hod. od SPŠ a príchodom okolo 21.00 hod. Prihlasovanie a viac informácií v sakristii Kostola sv. Jakuba.
 8. Budúcu nedeľu je májové a zároveň posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život pred samotnou slávnosťou. Sprevádzajme deti a ich rodiny v modlitbách.
 9. O dva týždne v nedeľu 12. mája vás pozývame na IHrysko spoločenských hier v priestoroch SCVČ Laura u našich sestier saleziánok pre všetky rodiny, mladých, deti. Viac informácií nájdete na plagáte.

Oznamy: 4. Veľkonočná nedeľa – 21. apríl 2024

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.
Vo štvrtok je sviatok sv. Marka, evanjelistu.
Budúca nedeľa je 5. Veľkonočná nedeľa.

 1. Dnes slávime v Cirkvi nedeľu Dobrého pastiera – nedeľu modlitieb za duchovné povolania. Môžeme modlitbou aj konkrétnou finančnou pomocou dnes prispieť v zbierke na saleziánsky seminár. Momentálne sú vo formácii a príprave na saleziánsky a kňazský život 10 mladí muži. Vopred ďakujeme za vašu podporu.
 2. Vo štvrtok odchádzajú muži na duchovné cvičenia v Slávnickom Podhorí. Ak by mal ešte niekto záujem, nech sa prihlási do pondelka. Viac informácií nájdete na nástenke.
 3. V piatok bude po mládežníckej sv. omši ponuka Kaťák pre rodiny. Samozrejme každý piatok sú vždy pozvaní a vítaní aj mladí.
 4. Kto by chcel podporiť naše aktivity a dielo 2 % z dane, môže tak urobiť do konca apríla. Vopred ďakujeme aj za takúto podporu.