Oznamy: 3. pôstna nedeľa – 3. marec 2024

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa.
Povzbudzujeme využívať 3 silné evanjeliové prostriedky v tomto čase:
almužnu – ktorá sa môže stať konkrétnou cez Tehličku
modlitbu – zúčastnením sa krížových ciest alebo na celodennej piatkovej adorácii
pôst

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Po nej bude na Kalvárii Korunka Božieho milosrdenstva.
  Miništranti sa stretnú na Kalvárii na krížovej ceste a potom pôjdu do Kaťáku na stretnutie o 16.00 hod.
 2. Vo štvrtok bude v Kostole sv. Jakuba o 9.30 hod. rekolekčná sv. omša kňazov nášho ilavského dekanátu. Ste srdečne vítaní.
 3. Vo štvrtok bude Púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca pôstna katechéza bude o tajomstve zoslania Ducha Svätého.
 4. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. a budúci piatok (15. marca) počas misií nebude mládežnícka sv. omša, ale o 19.30 hod. bude duchovná obnova všetkých mladých a birmovancov pred Veľkou nocou.
 5. V piatok začnú ľudové misie, milostivý čas pre celé naše mesto i našu farnosť. Bratia kapucíni budú v piatok a sobotu chodiť po meste a pozývať.
  Program začne v sobotu filmom Ježiš v telocvični Katolíckeho domu o 19.00 hod.
  V nedeľu sa nám budú pri všetkých sv. omšiach v našich kostoloch prihovárať misionári.
  Upozorňujeme na zmenu času ranných sv. omší, ktoré od pondelka (11. marca) do soboty (16. marca) v týždni misií nebudú o 6.30 hod., ale budú o 10.00 hod. na žiadosť misionárov.
  Vzadu v kostole si môžete zobrať celý program misií, ktorý nájdete aj na nástenke a našich sociálnych sieťach, prosíme o zdieľanie a o zapojenie do pozývania.
  Využime všetci tento intenzívny čas, zapojme sa do duchovných ponúk i stretnutí, ktoré pre nás bratia misionári pripravili. Sprevádzajme i naďalej tento čas v modlitbe.
 6. Vedenie a kolektív učiteľov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 21. marca 2024 v čase od 10.00 do 16.00 hod. Program tohto dňa je nasledovný: prezentácia aktivít školy, možnosť navštíviť materskú školu a základnú školu, získať informácie o podmienkach zápisu do úvodného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a taktiež aj do 1. ročníka ZŠ.

Oznamy: 2. pôstna nedeľa – 25. február 2024

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

 1. V zbierke na charitu sa vyzbieralo 2510 €. Ďakujeme za vašu veľkodušnosť.
 2. Dnes je stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Je s názvom DIGITÁLNI RODIČIA a je otvorené pre všetkých rodičov v časoch o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 3. Dnes vás všetkých pozývame na krížovú cestu na Kalvárii o 15.00 hod.
 4. Vo štvrtok je Púšť uprostred mesta, o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca pôstna katechéza bude o tajomstve zmŕtvychvstania.
 5. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Mládežnícka sv. omša bude o 19.15 hod. (keďže je prvý piatok).
 6. V piatok bude krížová cesta detí o 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 7. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne a v Kostole sv. Jakuba o 19.30 hod. je Večer chvál.
  V sobotu a nedeľu je ďalšie stretnutie Kurzu Ave.
 8. O dva týždne budú ľudové misie. Pokračujeme v duchovnej príprave premodliť misie a vzadu v kostole si môžete zobrať program misií, ktorý nájdete aj na nástenke.
 9. Kto chce môže prispieť 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.
 10. Kto ma záujem zúčastniť sa mariánskej púte do Poľska (Čenstochová, Licheń, Zebrzydowská kalvária), viac informácií nájde na nástenke.
 11. Deti pozývame pokračovať v prežívaní pôstu s pôstnou aktivitou, ktorú sme pre vás pripravili, môžete si ju zobrať s nálepkou po sv. omši. Takisto všetkých chceme pozvať k zapojeniu sa do Tehličky pre Južný Sudán – nech naše pôstne odriekanie môžeme vyjadriť aj konkrétnou almužnou. Tento rok je mottom „Dostaňme školu pod strechu“. V našich kostoloch bude možnosť prispieť na Tehličku do označených pokladničiek. V Kostole sv. Jakuba do pokladničky vzadu pri Panne Márii. Do pôstnej aktivity Tehlička sa môžete zapojiť aj doma v rodine cez pekne pripravené materiály. Obálku s rodinnou ponukou nájdete vzadu v kostole.
 12. Skončili sa nám jarné prázdniny, ktoré boli pre nás bohaté na akcie s deťmi a mladými.
  Chceme sa vám všetkým poďakovať za modlitby a akúkoľvek podporu. Počas uplynulých dní boli naši miništranti v Žiline na celoslovenskom stretnutí, deti zažili prímestský tábor, stredoškoláci boli na duchovných cvičeniach a dievčenský športový tím sa zúčastnil celoslovenského turnaja vo vybíjanej. Viac o týchto podujatiach si môžete prečítať na našej webovej stránke www.saldub.sk.

Oznamy: 1. pôstna nedeľa – 18. február 2024

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok Katedry svätého Petra, apoštola.
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.

 1. Dnes je pôstna zbierka na charitu, ktorá umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi a môže niekomu priniesť nádej a zlepšiť jeho život.
 2. Dnes vás všetkých pozývame na krížovú cestu na našej dubnickej Kalvárii o 15.00 hod. a ďakujeme všetkým, ktorí pre nás Kalváriu počas brigád pripravili.
 3. Dnes začínajú mladí duchovné cvičenia a zajtra deti prímestský tábor, sprevádzajme ich v modlitbách.
 4. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou pôstnych katechéz – Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca, okrem týždňa misií. Katechézy venujeme téme Liturgie ako prameni duchovného života. Nasledujúca bude o evanjeliách pôstnych nedieľ.
 5. V piatok, keďže sú prázdniny, mládežnícka sv. omša nebude a preto Kaťák pre rodiny začne tentoraz výnimočne o 19.00 hod.
 6. Budúcu nedeľu 25. februára bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Toto stretnutie bude s hosťom a odborníkom Petrom Šebom na aktuálnu tému mediálnej výchovy: DIGITÁLNI RODIČIA. Ponuka je otvorená pre všetkých rodičov v časoch o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 7. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období:
  – piatok o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca
  – nedeľa o 15.00 hod. na Kalvárii
 8. O 3 týždne budú ľudové misie. Pokračujeme v duchovnej príprave premodliť misie.
 9. Aj tento rok môžete prispieť vašimi 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, našim mládežníckym organizáciám Laure, Domke alebo Cirkevnej škole. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.
 10. Deti pozývame prežiť pôst s pôstnou aktivitou, ktorú sme pre vás pripravili. Môžete si ju zobrať s nálepkou po sv. omši.
  Všetkých chceme pozvať k zapojeniu sa do Tehličky pre Južný Sudán – nech naše pôstne odriekanie môžeme vyjadriť aj konkrétnou almužnou. Tento rok je mottom „Dostaňme školu pod strechu“. Tehličku, ktorá trvá celý pôst organizuje saleziánske občianske združenie SAVIO. V našich kostoloch bude možnosť prispieť na tehličku do označených pokladničiek. V Kostole sv. Jakuba do pokladničky vzadu pri Panne Márii. Viac informácií je na plagáte.

Oznamy: 6. nedeľa v Cezročnom období – 11. február 2024

Liturgický kalendár:
V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou.
Sväté omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30 a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. (sv. omša o 17.00 hod. nebude), v Prejte o 15.45 hod. a v penzióne Dubina o 16.00 hod.
Je to deň pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa a bude aj pôstna zbierka na charitu. Táto zbierka umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi. Váš dar môže niekomu priniesť nádej a zlepšiť jeho život.

 1. Dnes je rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod.
 2. V pondelok 12. februára v rámci Národného týždňa manželstva (NTM 2024) bude v Kostole sv. Jakuba o 18.00 hod. sv. omša s obnovou manželských sľubov a požehnaním tehotných mamičiek.
 3. Vo štvrtok a piatok o 10.00 hod. budú brigády na Kalvárii. Pozývame ochotných mužov a ženy prísť pomôcť hoci aj na hodinu, aby sme pripravili našu Kalváriu na krížové cesty počas pôstu.
 4. Vo štvrtok začíname so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca (okrem týždňa misií). Tohtoročné katechézy chceme venovať téme Liturgie ako prameni duchovného života. Prvá katechéza bude o liturgii pôstu a znakoch pokánia.
 5. V piatok idú miništranti na celoslovenské stretnutie do Žiliny a tiež v piatok začína Swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií nájdete na plagáte.
 6. V piatok je mládežnícka sv. omša aj pre birmovancov a animátorské stretnutie po nej.
 7. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období v piatok o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. V nedeľu ako tradične na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod.
 8. Počas jarných prázdnin budú duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá stredoškolákov – záujemcovia sa môžu prihlásiť u don Mareka a sr. Andy.
  Do 12. februára môžete prihlásiť svoje deti na jarný prímestský tábor. Viac informácií nájdete na plagáte.
 9. Februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie sme presunuli na 25. februára. Toto stretnutie bude s hosťom a odborníkom Petrom Šebom na aktuálnu tému mediálnej výchovy: DIGITÁLNI RODIČIA. Ponuka je otvorené pre všetkých rodičov v časoch o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 10. O 4 týždne budú ľudové misie, 8. – 17. marca 2024. Pokračujeme v duchovnej príprave premodliť misie. Okrem modlitby, ktorá je na obrázkoch, pripojíme aj pri sv. omšiach modlitbu do prosieb.
 11. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj Cirkevnej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.

Oznamy: 5. nedeľa v Cezročnom období – 4. február 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny. Je to svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
V sobotu je spomienka sv. Školastiky, panny.
Budúca nedeľa je 6. nedeľou v Cezročnom období. Je to aj svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať v našej farnosti s bratmi kapucínmi počas ľudových
misií.

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a osláv sv. Jána Bosca.
 2. Dnes o 15.00 hod. je v Kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva.
 3. V stredu je maxistretko všetkých birmovancov o 18.50 hod. v Katolíckom dome.
 4. V piatok je duchovná obnova mladých o 19.15 hod. a mládežnícka sv. omša na jej záver o 20.15 hod.
 5. V sobotu je ples Cirkevnej školy a v nedeľu pozývame deti s rodičmi na rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.
 6. Budúci pondelok 12. februára v rámci národného týždňa manželstva bude v Kostole sv. Jakuba o 18.00 hod. sv. omša s obnovou manželských sľubov a požehnaním tehotných mamičiek.
 7. O dva týždne v piatok a sobotu bude swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií nájdete na plagáte.
 8. Počas jarných prázdnin budú duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá (stredoškolákov) a jarný prímestský tábor (prvý stupeň ZŠ).
 9. O päť týždňov do našej farnosti a diela zavítajú bratia kapucíni na ľudové misie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. – 17. marca 2024. Bude to milostivý čas pre celú našu farnosť i mesto. Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej prípravy a premodliť misie osobne, v našich rodinách i v kostoloch. Pri východe z kostola si môžete zobrať obrázok našej Panny Márie s modlitbou, ktorú sa budeme modliť aj na záver ruženca pred sv. omšami.

Oznamy: 4. nedeľa v Cezročnom období – 28. január 2024

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza saleziána.
V stredu je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže. Pozývame všetkých aj celú saleziánsku rodinu na slávnostnú sv. omšu o 19.00 hod. do Kostola sv. Jána Bosca. Po nej bude malé agapé, do ktorého môže každý niečo priniesť. Sv. omša v ten deň o 17.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca nebude.
V piatok je sviatok Obetovanie Pána, deň zasväteného života.
Budúca nedeľa je 5. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes vás pozývame na oslavu nášho zakladateľa sv. Jána Bosca programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o niečo sladké alebo slané na záverečné spoločné agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.
 2. Vo štvrtok 1. februára sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na marec a apríl. V Kostole sv. Jána Bosca sa budú zapisovať na prvý piatok ako zvyčajne.
 3. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 4. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme v Kostole sv. Jakuba vo štvrtok a piatok od 17.00 hod.
 5. Na prvý piatok bude v Kostole sv. Jakuba o 7.50 hod. sv. omša pre školu a poobede o 17.00 hod. budú chvály.
  Duchovná obnova pre mladých je preložená z prvého piatka na piatok 9. februára, preto tento piatok bude mládežnícka sv. omša o 19.15 hod.
 6. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 7. Pokračuje možnosť prihlásenia sa na Kurz Ave, ktorý začína v sobotu a taktiež pokračuje predaj lístkov na ples Cirkevnej školy.
 8. O 2 týždne v nedeľu bude Rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod.
 9. O 6 týždňov do našej farnosti a diela zavítajú bratia kapucíni na Ľudové misie, ktoré budú v dňoch 8. – 17. marca 2024. Bude to milostivý čas pre celú našu farnosť i mesto. Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej prípravy a premodliť misie osobne, v našich rodinách i v kostoloch. Pri východe z kostola si môžete zobrať obrázok našej Panny Márie s modlitbou, ktorú sa budeme modliť aj na záver ruženca pred sv. omšami.

Oznamy: 3. nedeľa v Cezročnom období – 21. január 2024

Liturgický kalendár:
V tomto týždni sa modlime za jednotu kresťanov.
V pondelok je spomienka bl. Laury Vicuňovej, dievčaťa.
V stredu je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola.
V piatok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
Budúca nedeľa je 4. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes bude v Katolíckom dome stretnutie miništrantov v upravenom čase o 14.30 hod. a o 16.00 hod. Kurz dospievanie – pre nahlásených účastníkov.
 2. V utorok bude 13. výročie smrti don Bernardína Šipkovského. Po večernej sv. omši sa pôjdeme pomodliť k jeho hrobu na cintorín.
 3. Blíži sa sviatok nášho sv. zakladateľa sv. Jána Bosca.
  Chceme sa PRIPRAVOVAŤ deviatnikom, ktorý začneme v pondelok 22. januára spoločne pri sv. omšiach, ale aj osobne a v našich rodinách. Na stolíkoch nájdete deviatnik vytlačený.
  Chceme za don Bosca aj ĎAKOVAŤ pri sv. omšiach budúcu nedeľu a aj v stredu 31. januára v celej farnosti.
  Programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca chceme OSLAVOVAŤ tiež budúcu nedeľu o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o niečo sladké alebo slané na záverečné spoločné agapé priniesť priamo do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní.
 4. V piatok po mládežníckej sv. omši bude Kaťák pre rodiny.
 5. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do modlitbovej podpory prvoprijímajúcich a birmovancov s ich rodinami. Chceme aj takto cez dennú modlitbu za nich vyjadriť, že ako farnosť vytvárame jednu veľkú rodinu, ktorá si navzájom pomáha a podporuje sa.
 6. Pripomíname tým, ktorí ešte váhajú s prihlásením na Kurz Ave, aby tak urobili čo najskôr, kvôli obmedzenej kapacite účastníkov. Kurz je pre tých, ktorí žijú sami, pretože sa rozviedli, žijú odlúčene, nikdy sa nezosobášili alebo ovdoveli. Povzbuďme k účasti aj osobne tých, čo poznáme. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na nástenke.
 7. V mene Rady rodičov Cirkevnej školy v Dubnici nad Váhom vás pozývame na Ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 10. februára v Kolačíne. Vstupenky sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac informácií nájdete na plagáte.
 8. Kto má záujem môže si v relácii Lupa cez rádio Lumen vypočuť príspevok našej saleziánskej dubnickej komunity. V stredu 24. januára o 20.00 hod. alebo v stredu 31. januára o 16.30 hod.
 9. V rámci roka vďačnosti saleziánov, Apoštolská penitenciária udeľuje možnosť získať plnomocné odpustky pri príležitosti 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko. Viac informácii nájdete na nástenke.
 10. Oznam iba v Prejte: Hľadáme stále pomoc, keďže pani kostolníčka z rodinných dôvodov nemôže teraz vykonávať túto službu. Prosíme ochotných ľudí, aby prišli po sv. omši do sakristie, alebo sa ozvali pani kostolníčke. Ďakujeme.

Oznamy: 2. nedeľa v Cezročnom období – 14. január 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Alojza Variaru, kňaza.
V stredu je spomienka sv. Antona, opáta.
Budúca nedeľa je 3. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes je januárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život, v obvyklých časoch.
 2. Budúcu nedeľu 21. januára bude stretnutie rodičov birmovancov a birmovných rodičov, aby sme aj ich viac vtiahli a zapojili do prípravy a podpory našich birmovancov, keďže majú v dozrievaní k živej viere mladých nezastupiteľnú úlohu. Stretnutie sa uskutoční o 10.00 hod. v Katolíckom dome s možnosťou ísť na sv. omšu pred ním o 9.00 hod. alebo po ňom o 11.00 hod. do Kostola sv. Jakuba.
 3. Naša farnosť v spolupráci s komunitou Emanuel pozýva všetkých, ktorí žijú sami, pretože sa rozviedli, žijú odlúčene, nikdy sa nezosobášili alebo ovdoveli, na ponuku s názvom Kurz AVE. Ide o cyklus troch víkendových stretnutí s mesačným odstupom. Počas neho sa učíme ako začať alebo pokračovať na svojej ceste uzdravenia, ako vstúpiť do novej nádeje. Program zahŕňa prednášky, svedectvá, spoločné obedy, rozhovory, modlitby a sväté omše. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na nástenke.
 4. V mene Rady rodičov Cirkevnej školy v Dubnici nad Váhom vás pozývame na Ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 10. februára v Kolačíne. Vstupenky sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac informácií nájdete na plagáte.
 5. Pripomíname, že od septembra zverejňujeme rozpis celebrantov sv. omší a spovedníkov vždy v pondelok večer na našej webovej stránke www.saldub.sk a každý utorok aj na nástenkách našich kostolov, ako pomoc tým, ktorí chcú ľahšie nájsť svojho spovedníka počas sv. omší.
 6. V rámci roka vďačnosti saleziánov, Apoštolská penitenciária udeľuje možnosť získať plnomocné odpustky pri príležitosti 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko pre tých veriacich, ktorí za obvyklých podmienok v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, kde sa uchováva relikviár blahoslaveného Titusa Zemana, alebo kostol, či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Takže sa to týka aj našich kostolov v Dubnici nad Váhom. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo vykonávaním nábožných praktík.

Oznamy: Krst Krista Pána – 7. január 2024

Liturgický kalendár:
Dnes sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie, v ktorom sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva, ale skôr Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.
V pondelok je spomienka bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.00 hod. je v Kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Zajtra sa začína Rok vďačnosti za dar príchodu saleziánov na Slovensko. Sv. omšu zajtra vo Vajnoroch, rodisku blahoslaveného Titusa Zemana, bude celebrovať otec provincál don Peter Timko, kazateľom bude generálny postulátor don Pierluigi Cameroni z Ríma, spievať bude zbor Radosť zo Senca. Svätú omšu môžete sledovať v priamom prenose na TV LUX o 18.00 hod.
  Katolícke noviny k nedeli 14. januára publikujú viacero článkov o storočnici saleziánov na Slovensku.
 3. V tomto týždni pokračujeme v stretávaní s birmovancami, ktorí majú v piatok mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod.
 4. Celodenné piatkové adorácie znovu obnovujeme od tohto týždňa (piatok 12. januára). Srdečne vás pozývame, prichádzať na chvíľu sa pomodliť a prispieť tak k obnove nás i celej našej farnosti zvnútra cez modlitbu v tichej adorácii. Dajme v tomto príklad aj deťom a mladým, učme ich adorovať, príďme spolu s nimi, povzbudzujme sa takto navzájom.
 5. V sobotu 13. januára pozývame ženy na stretnutie s prednáškou – Mária v živote dnešnej ženy. Hostkou bude sestra saleziánka Dáška Kráľová. Stretnutie bude o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Chceme aj takouto formou vytvárať priestor pre ženy, aby sa mohli spolu stretnúť, inšpirovať a povzbudiť.
 6. V sobotu 13. januára je Večer chvál o 19.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 7. V nedeľu 14. januára bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.

Oznamy: Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa – 31. december 2023

Liturgický kalendár:
Dnes 31. decembra bude:
– ďakovná adorácia na konci pri večerných sv. omšiach v obidvoch našich kostoloch.
– pastoračné zhodnotenie roka s vyúčtovaním (nájdete aj na nástenkách a na našej webovej stránke www.saldub.sk)
– tichá ďakovná adorácia bude v Kostole sv. Jána Bosca od 22.00 do 23.00 hod. a v Kostole sv. Jakuba od 23.00 do 24.00 hod.
V pondelok 1. januára je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V utorok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V sobotu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
Budúca nedeľa 7. januára je nedeľou Krstu Krista Pána. Končí sa ňou vianočné obdobie.

 1. Vo vianočnej ofere pre saleziánov sa vyzbieralo 4.300 €. Ďakujeme za vašu štedrosť voči nám.
 2. Požehnanie trojkráľovej vody bude v našich kostoloch v piatok pri večerných vigílnych sv. omšiach.
 3. Požehnanie príbytku si môžete urobiť v kruhu svojej rodiny pri domácej liturgii (text požehnania nájdete v poslednom čísle farských zvestí) alebo po osobnej dohode s kňazom.
 4. Tento týždeň je prvopiatkový, Fatimská sobota tento mesiac nebude z dôvodu slávnosti Zjavenia Pána.
 5. V sobotu bude vianočné stretnutie s večerou pre animátorov a prípravkárov v Kaťáku o 17.00 hod. Prihlasovanie je do štvrtka.
 6. V sobotu o dva týždne 13. januára pozývame ženy na stretnutie s prednáškou – Mária v živote dnešnej ženy. Hosťkou bude sr. saleziánka Dáška Kráľová.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy Vianočných sviatkov v našich kostoloch a kaplnkách, zvlášť pani aranžérkam, kostolníkom, organistom, hudobníkom a spevákom, lektorom, skautom i tým, ktorí upratovali.