Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok – 23. január 2022 (nedeľa Božieho slova)

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola.
V stredu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V piatok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Začali sme modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi. Môžete sa k nám pripojiť cez náš Youtube kanál – saldub. Na záver každej sv. omše sa ešte spoločne modlíme k don Boscovi.
 2. V týchto dňoch deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, príjmu prvýkrát sviatosť zmierenia. Chceme ich vychovávať aj k tejto sviatosti, aby ju pred 1. sv. prijímaním prijali viackrát.
 3. V pondelok o 18.00 hod. vo farskom kostole vás pozývame osláviť sviatok sv. Františka Saleského, ktorý je patrónom saleziánov, a v tomto roku nás sprevádza ním inšpirované heslo hl. predstaveného: „Všetko robte z lásky, nič nasilu“.
 4. Saleziáni na Slovensku pripravili ponuku BibliQ – Ligu objaviteľov Slova. Spolu so svojím tímom môžu mladí čítať Božie slovo v mobile a plniť zaujímavé úlohy zas mimo neho. Súťaž je pre mladých z farností a saleziánskych stredísk od 8. roč. ZŠ po 2. roč. SŠ. Prihlásiť sa s tímom je možné do 9. februára na www.bibliq.online. Viac info u don Vlada Plášeka.
 5. List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity si môžete prečítať na výveske alebo na našej webovej stránke.

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30. januára 2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.
Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?
Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…
Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“
Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.
Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.
Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.
To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 16. január 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Antona, opáta.
V piatok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka pre saleziánsku rodinu bl. Laury Vicuňovej, dievčaťa a zároveň začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi. 
Budúca nedeľa je 3. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.30 bude online stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Bližšie informácie sme rodičom poslali mailom.
 2. Mierne sa uvoľnili obmedzenia týkajúce sa sv. omší a maximálny počet osôb sa zvýšil na 100. Povzbudzujme hlavne mladých, aby prichádzali na sv. omše. Zároveň sme nateraz obnovili činnosť stretiek a krúžkov pre deti a mladých a spoločenstvá s dovolenými obmedzeniami.
 3. V sobotu budú mať saleziáni spolupracovníci z nášho strediska výročnú konferenciu, pri ktorej zvolia aj novú miestnu radu.

Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 9. január 2022

Liturgický kalendár:
Dnešnou slávnosťou sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Pokračujeme s ponukou pre tých, ktorí sa chcú prehĺbiť v poznaní Svätého písma a modlitbe s ním. Lectio divina bude každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. Vo štvrtok ste vítaní.
 2. Obnovili sme celodenné piatkové adorácie od rannej po večernú sv. omšu. Tichá modlitba adorácie nech je pre našu farnosť naším prvým krokom v spoločnom kráčaní spolu s celou Cirkvou.

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána – 2. január 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
Vo štvrtok je prikázaná slávnosť Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V sobotu je spomienka bl. saleziána Titusa Zemana, mučeníka.
Budúcu nedeľu je sviatok Krst Krista Pána.

 1. V stredu, v predvečer sviatku Zjavenia Pána, budeme požehnávať trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov spolu s kriedou.
 2. Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána kvôli obmedzeniam nebudeme vykonávať ako ste boli zvyknutí. Povzbudzujeme však otcov alebo mamky rodín, aby ste tento moment prežili ako rodinnú liturgiu. Texty spoločnej modlitby nájdete na našich stránkach. Ak nám to neskôr dovolí situácia, radi prídeme požehnať váš príbytok a stretnúť sa s vami. Stačí nás potom osloviť.
 3. Od tohto piatku znova obnovujeme celodenné piatkové adorácie v plnom čase, a teda od rannej po večernú sv. omšu. Nech je to náš prvý krok v synodalite – v spoločnom kráčaní. Počúvajme, čo Boh hovorí Cirkvi v tichej adorácii.
 4. Katolícke noviny by mali od nového roku stáť v tlačenej verzii 1 €. Môžete si ich aj objednať v tlačenej alebo elektronickej podobe.
 5. Od 1. januára 2022 sme začali používať nový Rímsky misál. Zmeny si môžete prečítať na nástenke, alebo na našej webovej stránke.

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa – 26. december 2021

Liturgický kalendár:
Sme vo Vianočnej oktáve, a tieto dni prežívame ako jeden deň, aby tajomstvo vtelenia, ešte viac preniklo náš život a vzťahy.
V pondelok je sviatok svätého Jána, apoštola a evanjelistu.
V utorok je sviatok svätých Neviniatok, mučeníkov.
V piatok je spomienka svätého Silvestra I., pápeža.
V sobotu je prikázaná slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou po narodení Pána.

 1. Vianočná ofera na saleziánov vyniesla 2350 €. Úprimne ďakujeme za vašu veľkodušnosť.
 2. Na Silvestra bude celodenná adorácia od rannej sv. omše do 15.30 hod.
  O 16.00 hod. bude sv. omša s pastoračným hodnotením a koncoročným poďakovaním. Túto sv. omšu odvysielame aj online.
 3. Otec biskup Tomáš pripravil na sviatok Svätej rodiny videopríhovor, ktorý nájdete na našich sociálnych sieťach saldub a tí, čo sledujete online sv. omšu, môžete si ho pozrieť hneď po jej skončení.

Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 19. december 2021

Liturgický kalendár:
V piatok je štedrý deň.
V sobotu je prikázaná slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. V tento deň bude vianočná ofera.
Budúca nedeľa je sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa. Sv. omše budú ako v nedeľu. Sviatok sv. Štefana sa v tomto roku neslávi.
Prehľadný rozpis sv. omší počas Vianočných sviatkov nájdete na nástenkách alebo našich stránkach.

 1. Pri sv. omšiach pokračujeme vo fungovaní v našej farnosti takto. Sv. omše s účasťou veriacich sú dovolené len v režime OP – očkovaní a prekonaní, s obmedzením na 30 osôb. Je potrebné mať pri sebe platný covid pass. Aj pre nás je náročné toto obdobie. Chceme však vyjadriť, že máme radi všetkých a nechceme vylúčiť nikoho, hoci rešpektujeme terajšie obmedzenia. Nechceme aj v týchto dňoch zabúdať, že sme jedna Cirkev a všetci sme Božie deti. Sme tu pre všetkých vás a hľadáme možnosti byť vám všetkým k dispozícii. Preto aj naďalej môžete všetci prichádzať na osobnú modlitbu počas dňa do predsiene kostola a sme vám všetkým naďalej k dispozícii pre individuálnu pastoračnú starostlivosť cez vysluhovanie sviatosti zmierenia a rozdávanie sv. prijímania.
 2. Aj tento týždeň sme vám k dispozícii pre vyslúženie sviatosti zmierenia ráno od 6.15 hod. a počas sv. omše podľa potreby a každý deň viacerí z nás večer od 17.30 hod. a počas sv. omše do 18.15 hod. alebo podľa potreby dlhšie. Prosíme, povzbuďte svojich príbuzných, aby sa vyspovedali do 23. decembra vrátane, a mohli sme tak všetci pripravení, prežiť pokojné Vianoce. Po 23. spovedáme už len výnimočne na požiadanie tých, čo cestovali, alebo mali nejaké iné vážne dôvody. Ďakujeme za pochopenie.
 3. Betlehemské svetlo vám bude k dispozícii vďaka službe skautov 24. decembra na štedrý deň. Pri kostole sv. Jakuba od 10.00 hod. do večera a pri kostole sv. Jána Bosca od 10.00 do 15.00 hod.
 4. Naďalej vás povzbudzujeme ku každodennej rodinnej alebo osobnej modlitbe pri adventnom venci. Pre deti sú na našej webovej stránke nové adventné omaľovánky.
 5. Vyšlo adventno-vianočné vydanie Farských zvestí, cez ktoré vás chceme vťahovať do života našej farnosti. Kto chce môže za ne prispieť 50 centov.

Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 12. december 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätej Lucie, panny a mučenice.
V utorok je spomienka svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa 4. adventná nedeľa.

 1. Na základe nových opatrení vzhľadom k pandémii sa od 10. 12. zmenilo aj fungovanie v našej farnosti. Sv. omše s účasťou veriacich sú dovolené len v režime OP – očkovaní a prekonaní, s obmedzením na 30 osôb. Je potrebné mať pri sebe platný covid pass. Z tohto dôvodu sme cez týždeň pridali sv. omše v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. každý deň okrem pondelka. Aj pre nás je náročné toto obdobie. Chceme však vyjadriť, že máme radi všetkých a nechceme vylúčiť nikoho, hoci rešpektujeme terajšie obmedzenia. Nechceme aj v týchto dňoch zabúdať, že sme jedna Cirkev a všetci sme Božie deti. Sme tu pre všetkých vás a hľadáme možnosti byť vám všetkým k dispozícii. Preto aj naďalej môžete všetci prichádzať na osobnú modlitbu počas dňa do predsiene kostola a sme vám všetkým naďalej k dispozícii pre individuálnu pastoračnú starostlivosť cez vysluhovanie sviatosti zmierenia a rozdávanie sv. prijímania 5 minút pred každou sv. omšou a po nej. Aby každý kto príde pred kostol pred sv. omšou mohol prijať Eucharistiu. Po sv. omši budeme pri sakristii rozdávať sv. prijímanie do 19.00 hod. cez týždeň a v nedele 5 minút pred každou sv. omšou a len krátko po nej a po skončení našej nedeľnej online sv. omše budeme do 12.00 hod. rozdávať Eucharistiu pri farskom aj novom kostole. Tieto a ostatné informácie nájdete na našich stránkach a nástenkách.
 2. Predvianočnú sviatosť zmierenia si prosíme vykonajte priebežne počas týchto dvoch týždňov, keďže nebude možné spoločné veľké spovedanie v jeden deň pre všetkých. Využívajte na to hlavne pracovné dni, kde sme vám k dispozícii ráno od 6.15 hod. a počas sv. omše podľa potreby a každý deň viacerí z nás večer od 17.30 hod. a počas sv. omše do 18.15 hod. alebo podľa potreby dlhšie. V sobotu 18. 12. sme vám k dispozícii na sv. zmierenia v rámci individuálnej pastorácie od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. V nedele spovedáme len počas sv. omší. Povzbudzujeme k prijatiu Božieho milosrdenstva zvlášť mladých.
 3. Dnes o 15.30 hod. bude online stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov cez náš YouTube kanál saldub. S birmovancami pokračujeme v príprave cez pravidelné týždenné online stretnutia v piatich skupinách. Prosíme o modlitby za tieto naše rodiny a mladých.
 4. Naďalej vás povzbudzujeme ku každodennej rodinnej alebo osobnej modlitbe pri adventnom venci. Pre deti sú na našej webovej stránke nové adventné omaľovánky.
 5. Vyšlo adventno-vianočné vydanie Farských zvestí, cez ktoré vás chceme vťahovať do života našej farnosti. Kto chce, môže za ne prispieť 50 centov.

Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 5. december 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka svätého Mikuláša, biskupa.
V utorok je spomienka svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je prikázaná slávnosť Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa 3. adventná nedeľa.

 1. Stredajšia slávnosť je prikázanou slávnosťou, čo je za bežných okolností spojené s povinnou účasťou na sv. omši. Chceme vás v tomto čase povzbudiť prehĺbiť svoj postoj aj v tomto rozmere a prežiť slávnostnejšie tento deň spolu s celou Cirkvou zvlášť vo svojej rodine. Povzbudzujeme vás preto k tvorivosti v prežívaní tohto dňa, napr. modlitbou ruženca v rodine, spoločnou duchovnou účasťou na online sv. omši spojenou so sv. prijímaním po nej – pri kostole sv. Jakuba. V stredu budeme sv. prijímanie rozdávať do 19.15 hod.
 2. Pokračujeme v našej konkrétnej odpovedi na obmedzenia tak:
  1) že denne vysielame sv. omše online cez náš YouTube kanál saldub.sk, pri ktorých odslúžime všetky vami zapísané úmysly sv. omší
  2) že každý deň je k dispozícii otvorená predsieň farského kostola na osobnú modlitbu
  3) že sme k dispozícii našou individuálnou pastoračnou službou, pri ktorej môžete každý deň prijať Eucharistiu a tiež sme k dispozícii na vyslúženie sv. zmierenia. Konkrétny rozpis ponúk nájdete na záver vysielania v info grafike alebo na našich stránkach a nástenkách
 3. Naďalej vás povzbudzujeme vás ku každodennej rodinnej alebo osobnej modlitbe pri adventnom venci. Pre deti sme pripravili spolu s mamkami z Matelka adventné omaľovánky, ktoré nájdete na našej webovej stránke. A pre mladých budeme podnety ponúkať cez FB. Prežime naplno tento milostivý čas, v ktorom nás Boh pozýva k obráteniu.

Oznamy na 1. adventnú nedeľu (rok C, cyklus II.) – 28. november 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok svätého Ondreja, apoštola.
V piatok je spomienka svätého Františka Xaverského, kňaza.
Budúca nedeľa 2. adventná nedeľa.

 1. Dnes je vyhlásená Zbierka na Charitu. Diecézna charita Žilina potrebuje v tomto čase zatvorených kostolov našu pomoc. Prosím o vašu štedrosť, svoj dar môžete poslať na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si môžete vybrať inú možnosť podpory. Na plagáte, ktorý nájdete na našej webovej stránke, sú viaceré spôsoby ako sa zapojiť: šek, QR kód, odovzdanie kňazovi.
 2. Od 25. novembra 2021 do odvolania, udelil otec biskup Tomáš dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.
 3. Naša konkrétna odpoveď na obmedzenia pri dodržiavaní opatrení je:
  1) že budeme denne vysielať sv. omše online cez náš YouTube kanál saldub.sk, pri ktorých odslúžime všetky zapísané úmysly sv. omší z oboch kostolov aj z Prejty
  2) tiež je vám každý deň k dispozícii otvorená predsieň farského kostola na osobnú modlitbu
  3.) naša individuálna pastoračná služba, kedy môžete denne prijať Eucharistiu alebo aj sviatosť zmierenia. Konkrétny rozpis ponúk nájdete na záver vysielania v info grafike alebo na našej webovej i FB stránke a na nástenkách.
 4. Keďže dnes začíname adventné obdobie povzbudzujeme vás ku každodennej rodinnej alebo osobnej modlitbe pri adventnom venci. Pre deti sme pripravili spolu s mamkami z Matelka adventné omaľovánky, ktoré nájdete na našej webovej alebo FB stránke. A pre mladých budeme podnety ponúkať cez FB. Prežime naplno tento milostivý čas, v ktorom nás Boh pozýva k obráteniu.
 5. Otcovia biskupi nám na dnešnú nedeľu poslali pastiersky list, nájdete ho tiež na našej webovej stránke alebo na nástenke.

PASTIERSKY LIST
Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

Drahí bratia a sestry.
Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.
Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš 21, 28).
Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (Prvý Korinťanom 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše.
S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, ktorý začneme záväzne používať od 1. januára 2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis“, ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.“ Po novom bude „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov“. Tento preklad je totiž bližší originálu. Vyslovením výrazu „za mnohých“ pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva o Božom služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (porovnaj Izaiáš 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých“, a ponesie „hriechy mnohých“. Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.
Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rimanom 8, 32). Takisto v Druhom liste Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých“ (Druhý Korinťanom 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus „vydal seba samého ako výkupné za všetkých“ (Timotejovi 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v slovenčine – výraz „za mnohých“, nahradil výrazom „za všetkých“.
Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako výraz doplnený výkladom, „za všetkých“ (porovnaj inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 28. 3. 2001).
Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.
Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania interpretácií, aj keď správnych, sa chce zdôrazniť vernosť a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť následne, v katechéze, nie priamo v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod.
Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej stránke (liturgia.kbs.sk).
Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (porovnaj Zjavenie 21, 2).
Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Matúš 25, 21).
Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.
Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Krista Kráľa – 21. november 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätej Cecílie, panny a mučenice.
V stredu je spomienka svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku C.

 1. Otec biskup Tomáš ďakuje za zbierku na katedrálu slovami: Drahí veriaci, chcem vám úprimne poďakovať za zbierku na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Darované prostriedky v zbierke za Žilinskú diecézu dosiahli výšku 89 144,01 €. Nech vám dobrotivý Boh odplatí vašu štedrosť svojou starostlivosťou. Aj vďaka vám obnova stále napreduje. Pozývam vás do katedrály na osobnú modlitbu, teším sa tiež na spoločné slávenia sv. omší. Zo srdca vám v modlitbe žehná. Mons. Tomáš Galis.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 3. Z listu mladým od otcov biskupov: Vy, drahí mladí, ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať. Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Spoločne sa môžeme pripravovať prostredníctvom duchovnej prípravy s názvom Výšiny, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa. Nájdete ju na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.
  Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. Vaši biskupi Slovenska.
 4. Povzbudzujeme vás k príprave rodinného adventného venca, aby sme mohli intenzívnejšie prežiť adventný čas.
 5. Vzhľadom k zhoršeniu pandemickej situácie a sprísneným opatreniam vás chceme poprosiť o spoluprácu a informovať vás, že od pondelka 22. novembra budeme mať v našej farnosti všetky sv. omše v režime OP, čo znamená pre zaočkovaných a prekonaných do 180 dní. Z toho vyplýva aj maximálny počet 50 osôb v kostole. Stále sú povinné respirátory, rozostupy a zapisovanie. Rozhodli sme sa pre režim OP, lebo v režime OTP je počet obmedzený len na 6 osôb a v režime základ je dovolená len individuálna pastoračná starostlivosť.
  To však neznamená, že nezaočkovaní sú odstrihnutí od sviatostí a z našej pastoračnej starostlivosti. Chceme sa pripojiť aj k výzve otcov biskupov k očkovaniu a povzbudiť vás k nemu. Ale tiež chceme všetkých nezaočkovaných uistiť, že nám aj na vás záleží a sviatosti vám ochotne vyslúžime cez osobnú pastoračnú starostlivosť. Samozrejme naďalej môžete pristupovať aj k sv. zmierenia, keďže pokračujeme v spovedaní vonku pred kostolom vo vonkajších spovedniciach, za ktoré ďakujeme nášmu spolubratovi Jankovi Drgoňovi.
  Rozpis sv. omší nájdete na nástenke alebo na webe. Zmenou vo sv. omšiach je len presun sv. omše v penzióne z nedele na sobotu o 16:00 od 1. adventnej nedele. V našej farnosti budeme naďalej slúžiť v nedeľu 11 sv. omší. Ďakujeme za pochopenie a modlitbovú podporu v tejto pre nás všetkých neľahkej dobe. Ako aj v minulosti dôraz kladieme na osobnú zodpovednosť každého z nás.

Prílohy:

—–

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže 
Drahí mladí. V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 
Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi, že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.
Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň! 
Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať. 
Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 
Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť  a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.
Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.  
Vaši biskupi Slovenska

—–
Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho
Bratislava 16. novembra (TK KBS)
Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.
 
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“