Oznamy na 24. nedeľu v Cezročnom období – 17. september 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V sobotu je spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
Budúca nedeľa je 25. nedeľa v Cezročnom období.

 1. V utorok je ešte možnosť prihlásenia na prípravu na 1. sv. prijímanie a sviatostný život detí o 16.30 hod. pred Kostolom sv. Jakuba.
 2. Vo štvrtok začína animátorska prípravka o 19.00 hod. v Katolíckom dome. Kto má ešte záujem hláste sa u sr. Andy alebo don Bohuša.
 3. V piatok začíname s mládežníckymi sv. omšami o 19.00 hod. Pozvaní sú všetci mladí.
  Animátori budú potom pokračovať Animátorským stretkom u sestier v Laure.
  Kedže je 4. piatok v mesiaci – obnovujeme aj ponuku pre rodiny s deťmi – Kaťák pre rodiny – po mládežníckej sv. omši.
 4. V sobotu znova pozývame mužov aj chlapcov od 14 rokov na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca. Pracujeme na dokončení prednej časti gabiónového oplotenia. Prosíme príďte viacerí. Začíname o 8.30 hod.
 5. V sobotu bude Charitatívny bazár pre rodiny s deťmi v Katolíckom dome o 9.00 hod. v animácii OZ Ruku na to.
 6. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem o prípravu na sviatosť birmovania. Nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Osobné stretnutie bude v týchto časoch na fare: v utorok a stredu od 14.00 do 15.00 hod. a vo štvrtok od 15.00 do 16.30 hod.
 7. Pokračujeme v predstavovaní spoločenstiev vo farnosti na nástenke pred Kostolom sv. Jakuba. Tentoraz sa predstavuje Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia.
 8. Deti, ktoré chcú spolu s prvoprijímajúcimi zbierať nálepky každú nedeľu a tak rásť a vychovávať sa v pravidelnej účasti na nedeľnej sv. omši, si môžu po sv. omši zobrať slovníček. Ešte ich máme zopár.
 9. Saleziánske misie a Savio o.z. pozývajú mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách do ďalšieho ročníka misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk.
 10. Pokračujeme v modlitbe a pôste za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácii v mesiaci september.
 11. Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR:
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230916006

Oznamy na 23. nedeľu v Cezročnom období – 10. september 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Povýšenie Svätého kríža. Na Kalvárii budeme sláviť sv. omšu z príležitosti tohto sviatku v nedeľu 17. septembra o 11.00 hod. Miništranti tam budú mať po jej skončení stretnutie s opekačkou.
V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod.
– Prejta o 17.45 hod.
V sobotu je spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 24. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes bude 1. stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov. Stretávame sa pred Kostolom sv. Jakuba o 15.30 hod. S rodičmi chceme dokončiť prihlasovanie a voviesť ich do prípravy. Pre deti budú pripravené hry, skákací hrad aj malé občerstvenie. Kto chce môže priniesť aj niečo sladké alebo slané pod zub.
 2. Od utorka začínajú ranné sv. omše v kaplnke Cirkevnej školy. Každý utorok o 7.00 hod.
  Keďže po ozname z minulej nedele vznikli u niektorých z vás nejasnosti ohľadom duchovnej správy, chceme to vysvetliť. Novým duchovným správcom Cirkevnej školy sa stal don Marek Vaško. Duchovným správcom farnosti, do ktorej patrí aj škola, naďalej ostáva don Bohuš Levko, ktorý vykonáva zároveň aj službu saleziánskeho direktora.
 3. V stredu je výročie smrti don Jozefa Kosmála, po večernej sv. omši sa pôjdeme spoločne pomodliť k jeho hrobu.
 4. V sobotu znova pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca. Pracujeme na dokončení prednej časti gabiónového oplotenia. Začíname o 8.30 hod.
 5. Budúcu nedeľu začína spievať detský zbor 100 a 1 ovečka na sv. omšiach o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Nácviky budú vždy o 9.30 hod. pred sv. omšou v Katolíckom dome. Pozvané sú všetky deti, dievčatá aj chlapci a tiež noví členovia.
 6. V tomto týždni obnovujeme sv. omše po prázdninovom režime v Kostole sv. Jána Bosca. Sv. omše cez týždeň tam budú v utorok, piatok a sobotu o 19.00 hod., v stredu o 17.00 hod. V nedeľu o 8.00, 10.00, 11.15 a 19.00 hod.
 7. Začíname prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem, nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Dostanú mailom možnosť dohodnúť si konkrétny čas osobného stretnutia s don Bohušom Levkom a nemusia čakať pred farou. Ostatní sa môžu prihlasovať tiež cez osobné stretnutie v týchto časoch na fare: v utorok a v stredu od 14.00 do 15.00 hod. a vo štvrtok a piatok od 15.00 do 16.00 hod.
 8. Chlapci a dievčatá od 9. ročníka ZŠ a starší, ktorí chcú začať animátorskú prípravku, nech sa prihlásia u sr. Andy alebo don Bohuša.
 9. Prihlasovanie do SCVČ Laura je možné v dňoch 12. – 14. septembra (utorok, stredu a štvrtok) od 16.00 do 17.00 hod.
 10. Pozývame vás zapojiť sa do modlitby a pôstu za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácii v mesiaci september.
 11. Kto má záujem o Dubnickú knihu zázrakov za príspevok 10 €, môže si ju vyzdvihnúť po sv. omšiach počas púte a v tomto týždni v sakristii Kostola sv. Jakuba.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkám, Chrámovému zboru a organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, dievčatám v krojoch, technikom a všetkým vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.

Oznamy na 22. nedeľu v Cezročnom období – 3. september 2023

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
V piatok je sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 23. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes bude v Kostole sv. Jakuba o 15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva.
  Pozývame celú farnosť a zvlášť deti, rodičov a mladých dnes o 15.30 hod. do farskej záhrady na „Otvorenie oratiek – Kaťáku a Cvč Laury“, s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky.
 2. V pondelok bude sv. omša so vzývaním Ducha Svätého na začiatku školského roka pre Cirkevnú školu a škôlku so začiatkom o 9.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Predsedať jej bude nový duchovný správca školy don Marek Vaško. Všetci ste srdečne pozvaní a zvlášť rodičia detí.
 3. V stredu a vo štvrtok pokračujeme s birmovancami v príprave na stretkách, v piatok je spoločné birmovanecké stretnutie o 19.15 hod. v Katolíckom dome – workshop v rámci púte o vzťahoch.
 4. Od piatka vás pozývame na našu 281. Dubnickú mariánsku púť.
  V piatok dávame do pozornosti sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať don Peter Naňo, a tiež Workshop pre mladých Vz-ťahy a mladí – so sr. Evou Rušinovou a don Petrom Naňom.
  V sobotu hlavným celebrantom sv. omše v upravenom čase o 18.30 hod. bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
  V nedeľu na sv. omši o 10.00 hod. bude slávnostným kazateľom don František Kubovič, nový saleziánsky direktor v Novej Dubnici.
  Z dôvodu púte nebudú sv. omše budúcu nedeľu: o 9.00 a 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 10.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
  Viac o programe nájdete na nástenke alebo vo farských zvestiach.
  > Upratovanie pred púťou v Kostole sv. Jakuba bude v utorok o 9.00 hod.
  > Nácvik miništrantov na hl. sv. omšu púte bude v sobotu o 9.30 hod. pred Kostolom sv. Jakuba.
 5. Sv. omše v oboch kostoloch v plnom rozsahu /teda ako to bolo počas minulého šk. roka/ začínajú po púti od 12. septembra a tiež po púti vám predstavíme pastoračné priority a smerovanie našej farnosti a diela v nasledujúcom šk. roku.
 6. Tento týždeň začíname prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie. Deti v škole dostanú prihlášku aj s ponukou prípravy. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na stretnutí prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu 10. septembra o 15.30 hod. vo Farskej záhrade.
 7. Začíname tiež prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii, aby sa mohli elektronicky zapísať na osobné stretnutie a rozhovor s don Bohušom, po ktorom sa budú môcť záväzne prihlásiť.
 8. Pozývame vás zapojiť sa do modlitby a pôstu za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti modlitbou a pôstom na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácií v mesiaci september.

Oznamy na 21. nedeľu v Cezročnom období – 27. august 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.
Budúca nedeľa je 22. v období cez rok.

 1. Dnes je výročná farská adorácia v Kostole sv. Jakuba od 12.00 do 18.00 hod. Modlime sa za obnovu našej farnosti.
 2. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca, ďalej budeme pokračovať až v sobotu 16. septembra po púti.
 3. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň chlapčenskú chatovačku, Bodku za prázdninami a sr. Lamyiu, ktorá bude 1. septembra skladať doživotné sľuby v Banskej Bystrici. Odchod autobusu bude v piatok o 7.30 hod. od Katolíckeho domu.
 4. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme od 17.00 hod. vo štvrtok a piatok. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 5. V piatky obnovujeme celodenné adorácie, ktoré budú každý piatok v Kostole sv. Jakuba od rannej po večernú sv. omšu. Kto by sa chcel dopísať do služby adorátorov, nech tak spraví v sakristii. Najviac je potrebné vykryť časy od 8.00 do 9.00 hod. a od 17.00 do 18.00 hod.
 6. V sobotu sme pozvaní na Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej s otcom biskupom Tomášom, ktorú animuje tentokrát náš Ilavský dekanát. Naši chlapci majú na starosti miništrantskú službu. Zapisovanie je do štvrtka v sakristii obidvoch kostolov s príspevkom 5 € na osobu. Autobus bude odchádzať o 8.00 hod. od Katolíckeho domu, keďže program bude doobeda /program nájdete v oznamoch na nástenke: 09.30 hod. začiatok spovedania, 10.00 hod. procesia so sochou Panny Márie z baziliky a následne modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami, 11.00 hod. svätá omša/
 7. Budúcu nedeľu bude otvorenie oratiek Kaťáku a Laury o 15.30 hod. vo farskej záhrade s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky. Taktiež budú pripravené aktivity pre deti a rodiny. Srdečne ste pozvaní všetci spolu s nami odštartovať nový šk. rok a znova sa spolu stretnúť aj takto ako veľká rodina. Prosíme ochotné dievčatá, mamičky a babičky o niečo sladké a slané. Vodpred ďakujeme.
 8. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Nájdete v nich okrem iného aj program dubnickej púte, na ktorú vás srdečne pozývame, článok o spätnej väzbe a tom kam smeruje naša farnosť a dielo, článok o mariánskej úcte i fotokroniku posledných mesiacov.
 9. Chceme medzi nami privítať nové sestry saleziánky – sr. Nikolu Mihalčinovú a sr. Andreu Badíkovú, tiež aj nového spolubrata saleziána – Petera Chodelku. Prajeme im nech vo svojich komunitách i celej farnosti a diele objavia domov a prijatie i radosť zo služby.

Oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období – 20. august 2023

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Svätého Pia X., pápeža.

V utorok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej.

Vo štvrtok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

1. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca a budeme pokračovať aj v sobotu 26. 8. Začíname o 8.30. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň dievčenskú a chlapčenskú chatovačku a animátorskú chatu. Stále sa dá prihlásiť na chlapčenskú chatovačku a Bodku za prázdninami v Levoči. Viac info u don Mareka.

2. Budúcu nedeľu bude výročná farská adorácia v Kostole sv. Jakuba od 12.00 do 18.00. Modlime sa za obnovu našej farnosti.

A tiež budúcu nedeľu budú v Prejte hody pri príležitosti patrónky Panny Márie Kráľovnej.Slávnostná sv. omša začne o 10.30. Ste srdečne vítaní.

3. Naša sestra saleziánka Lamyia Jalilová bude skladať doživotné sľuby v piatok 1. 9. v Banskej Bystrici. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnostnej sv. omše môže sa zapísať v sakristii našich Kostolov sv. Jakuba a sv. Jána Bosca spolu s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 27.8. Autobus bude odchádzať od Katolíckeho domu o 7.30.

4. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Nájdete v nich okrem iného aj program dubnickej púte, článok o spätnej väzbe a tom kam smeruje naša farnosť a dielo o mariánskej úcte i fotokroniku posledných mesiacov.

Oznamy na 19. nedeľu v Cezročnom období – 13. august 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
V utorok je PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. V penzióne o 16.00 hod.
V stredu je v Kostole sv. Jána Bosca 7. výročie posviacky chrámu, ktoré budeme sláviť v nedeľu vo pri všetkých sv. omšiach v tomto kostole.
Budúca nedeľa je 19. nedeľa v Cezročnom obdodbí.

 1. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca a budeme pokračovať aj v sobotu 19. augusta. Začíname o 8.30 hod.
 2. Naša sestra saleziánka Lamyia Jalilová bude skladať doživotné sľuby v piatok 1. septembra v Banskej Bystrici. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnostnej sv. omše môže sa zapísať v sakristii našich Kostolov sv. Jakuba a sv. Jána Bosca spolu s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 27. augusta. Autobus bude odchádzať od Katolíckeho domu o 7.30 hod.

Oznamy na 18. nedeľu v Cezročnom období – 6. august 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Dominika, kňaza.
V stredu je sviatok sv.Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
V piatok je spomienka sv. Kláry, panny.
Budúca nedeľa je 19. nedeľa v Cezročnom obdodbí.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
 2. V hodovej zbierke sa vyzbieralo 1200 € pre saleziánsku komunitu. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 3. Na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca budúcu v sobotu 12. augusta znova pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov. Začíname o 8.30 hod.

Oznamy na 17. nedeľu v Cezročnom období – 30. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V utorok je sviatok sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
Na budúcu nedeľu je sviatok Premenenia Pána.

 1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri Prímestskom tábore Cirkevnej školy.
  A tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do včerajšieho upratovania Kostola sv. Jána Bosca.
 2. V utorok 1. augusta sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na september a október.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a podľa našich možností aj cez sv. omšu alebo po nej.
 4. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.

Oznamy na 16. nedeľu v Cezročnom období – 23. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Šarbela Machlúfa, kňaza.
V utorok je sviatok sv. Jakuba, apoštola.
V stredu je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.
V sobotu je spomienka sv. Marty, Márie a Lazára.
Budúca nedeľa je 17. nedeľa v Cezročnom období. Vo farskom kostole budeme práve budúcu nedeľu sláviť sviatok nášho patróna, svätého Jakuba. Po sv. omšiach bude hodová zbierka.

 1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri Tínedžerskom tábore. Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb: Prímestský tábor Cirkevnej školy.
 2. Ďakujeme všetkým chlapom a chlapcom, ktorí sa zúčastnili včerajšej brigády, bolo nás spolu 23. Najbližšie brigády budú 12. a 19. augusta.
 3. V sobotu bude upratovanie Kostola sv. Jána Bosca pred výročím posviacky. Budú sa umývať okná, kto môže nech si zoberie so sebou handry a vedro. Okrem žien, by sa hodilo aj zopár mužov na umývanie vo výškach. Začíname o 9.00 hod.

Oznamy na 15. nedeľu v Cezročnom období – 16. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.
V sobotu je sviatok sv. Márie Magdalény.
Budúca nedeľa je 16. nedeľa v Cezročnom období. Je zároveň 3. svetovým dňom starých rodičov a seniorov, ktorý inicioval pápež František v roku 2021. Téma tohto ročníka je „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk1, 50).

 1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri Prímestskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: Tínedžerský tábor.
 2. Na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca budúcu v sobotu 22. júla pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov. Začíname o 8.30 hod.