Oznamy na 1. adventnú nedeľu [rok A, cyklus I.] – 27. november 2022

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
V sobotu je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.
Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa. Povzbudzujeme vás ku každodennej modlitbe pri rodinnom adventnom venci.

 1. Dnes je zbierka na charitu.
 2. V pondelok začneme rorátne mariánske sv. omše v Kostole sv. Jakuba o 6.30 hod. Budú vždy ráno od pondelka do soboty celé adventné obdobie, aby sme tak ešte viac prežívali očakávanie príchodu nášho Pána so symbolikou svetla, ktoré bude rásť. V školskej kaplnke budú v utorky bývať tiež rorátne sv. omše o 7.00 hod.
 3. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod., pre tých čo chcú rásť v modlitbe s Božím slovom.
 4. Vo štvrtok 1. decembra sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na január a február.
 5. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba.
 6. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 7. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 8. Budúcu nedeľu je stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a na sviatostný život.
 9. Zbierku bicyklov pre Afriku bude v termíne 28. až 30. novembra 2022 od 7.00 do 17.00 hod. v Cirkevnej škole sv. Dominika Savia v Dubnici . Viac informácií nájdete na nástenke.
 10. Vrátili sme sa k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vo vnútri kostola sv. Jakuba. Ak nás bude spovedníkov viac, je možné prijať sv. zmierenia aj vonku, čo je vždy dôkazom toho, že sa v prvom rade vždy spovedá v kostole.

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme – 20. november 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie.
V utorok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
Vo štvrtok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku A. Vstupujeme do adventného času prípravy na Vianoce. Povzbudzujeme vás zaobstarať si aj doma rodinný adventný veniec. Môžete si ho doniesť budúcu nedeľu a položiť pred oltár na požehnanie pred každou sv. omšou.

 1. Dnes je miništrantské stretnutie o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. V stredu je Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. a vo štvrtok stretko prípravkárov.
 3. V piatok o 15.00 hod. bude u sestier saleziánok výroba adventných vencov – okrem vetvičiek si všetko treba priniesť.
 4. V piatok po mládežníckej sv. omši je tu znova Kaťák pre rodiny.
 5. V sobotu o 19.00 hod. pozývame všetkých mužov, ktorí sa zapojili do brigád pri Kostole sv. Jána Bosca na stretnutie v Kaťáku s pohostením. Chceme im aj takto vyjadriť vďaku a budovať spoločenstvo.
 6. Informácia z predaja Sviečok za nenarodené deti. Celkovo sme ako farnosť kúpili 357 sviečok v sume 779 €, ktoré poputujú organizácii Fórum života na podporu matiek v núdzi.
 7. Saleziáni spolupracovníci a cirkevná škola organizujú zbierku bicyklov na podporu dochádzky detí do školy v Afrike. Zbierajú sa bicykle pojazdné i nepojazdné so všetkým príslušenstvom, ktoré môžete odovzdať pri hlavnom vchode Cirkevnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici v termíne 28. až 30. novembra 2022 od 7.00 do 17.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke.
 8. Od zajtra sa vraciame k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vo vnútri kostola sv. Jakuba. Ak nás bude spovedníkov viac, je možné prijať sv. zmierenia aj vonku, čo je vždy dôkazom toho, že sa v prvom rade vždy spovedá v kostole.
 9. List biskupov mladým, ktorý nájdete aj na nástenke:
  Drahí mladí,
  počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie. Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest. Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme. Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby. V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“ K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my. Biskupi Slovenska

Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 13. november 2022

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je 34. nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme.

 1. Dnes je novembrové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život. Viac info dostali rodičia mailom.
 2. V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež.
  V sobotu 19. novembra 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Kto by mal záujem nech sa prihlási u don Bohuša. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: facebook, instagram a stránke: mladez.dcza.sk. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
 3. Naše zapojenie do týždňa pre mládež bude cez piatkový program pre nich. Začneme mládežníckou sv. omšou a budeme pokračovať animovaným večerom v Kaťáku – tentokrát živým človeče v telocvični. Milí mladí ste srdečne pozvaní.
 4. Hudba pri liturgii nie je bezpodmienečne nutná, ale je jej dôležitou súčasťou, pretože jej dodáva posvätnosť, vznešenosť a slávnostnosť. K tomu sú potrební chrámoví hudobníci – organisti. Pred časom sme vám adresovali oznam, že hľadáme nových organistov, pretože naša farnosť má už dlhšiu dobu problém pokryť omše s tými existujúcimi. Táto výzva žiaľ nenašla uspokojivú odozvu a preto sa znova na vás obraciame s prosbou. Ak poznáte noty, viete hrať na klávesovom nástroji a boli by ste ochotní hrávať na sv. omšiach, prihláste sa u p. farára alebo ktoréhokoľvek organistu. Vieme poskytnúť pomoc pri zaškolení v hre na organ a rátame s tým, že budete potrebovať určitý čas na cvičenie.
 5. Chceli by sme zaviesť drobnú zmenu v odpovedi na záverečnú doxológiu Eucharistickej modlitby. Kňaz v tejto časti sv. omše zaspieva „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi…..“ a ľud aktuálne odpovedá trojitým spievaným „Amen“. Aby sme odlíšili sviatočný deň od všedného, budeme trojité „Amen“ spievať s organom len v nedele a sviatky. Vo všedné dni budeme spievať len jedno „Amen“ bez organu.
 6. Na stolíkoch je časopis don Bosco dnes – zadarmo a Viera do vrecka – s príspevkom 3€.

Oznamy na 32. nedeľu cez rok – 6. november 2022

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.
Vo štvrtok je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.
V sobotu je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
Budúca nedeľa je 33. v období cez rok.
Využime do 8. novembra možnosť pomáhať dušiam v očistci.

 1. Dnes o 15.00 hod. je miništrantské stretnutie v Katolíckom dome a tiež o 15.00 hod. slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. V utorok a stredu budeme mať pre 2. stupeň žiakov našej Cirkevnej školy duchovnú obnovu.
 3. V stredu majú naši birmovanci 4. maxistretko a v piatok mládežnícku sv. omšu o 19 hod. 
 4. Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov ilavského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9.30 hod. v Kostole sv. Jakuba a po nej bude krátka adorácia. Ste srdečne pozvaní.
 5. Z piatka na sobotu je animátorská chata. Pozvaní sú animátori a prípravkári.
 6. Budúcu nedeľu bude novembrové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život. Viac info dostanú rodičia mailom.
 7. Ukončili sme vnútornú rekonštrukciu toaliet pri Kostole sv. Jakuba v sume 8194,80 €.
  Podarilo sa nám aj znížiť energetickú náročnosť tejto stavby novou strechou so zateplením v sume 2245,74 € a tiež výmenou okien a dverí v sume 2412,65 €. Zatiaľ výdaje spolu sú 12853,19 €. Čaká nás ešte zateplenie fasády s odhadovanou sumou cca. 2000 €. Ďakujeme za vašu podporu a štedrosť, ktorú preukazujete vašimi príspevkami na farnosť cez zvonček každú nedeľu.
 8. Na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) sa uskutoční deň otvorených dverí 11. novembra a 9. decembra, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov, a grafikov. Ste srdečne vítaní.
 9. Na stolíkoch je mesačník Naša Žilinská diecéza s príspevkom za 1 €.
 10. Oznam čítať len na 10.00 v DB: Keďže sme pridali sv. omšu o 11.15 hod., na ktorej je najviac detí, detský príhovor bude bývať len na sv. omši o 11.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 30. október 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Poobede o 15.00 hod. bude pobožnosť na Novom cintoríne.
V stredu je spomienka všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú ako cez týždeň + pridávame v tento deň: sv. omšu o 8.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a sv. omšu v Prejte o 15.45 hod., po ktorej bude pobožnosť na cintoríne.
V Prejte po zmene času budú piatkové sv. omše o 15:45 hod.
Využime možnosť získavať počas týchto dní, úplné odpustky pre duše v očistci. Viac info nájdete na nástenke.
V piatok je spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa.
Budúca nedeľa je 32. v období cez rok.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na požehnanie pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti na Novom cintoríne.
 2. Oznam pre rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po sv. omši si spolu s nálepkou zoberte aj pracovný list, ktorý sme pre vás pripravili. Rodičia a deti, ktorí neboli na minulom stretnutí budú mať náhradné stretnutie dnes o 16.30 hod. v Katolíckom dome.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba a keďže je pred sviatkami všetkých svätých a zosnulých budeme spovedať aj v pondelok od 17.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba. Prosíme využite zvlášť pondelok.
 4. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 5. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 6. V sobotu o 8.00 hod. bude brigáda spojená s oplotením pri Kostole sv. Jána Bosca, pri ktorej by sme chceli dokončiť dlhšiu bočnú stranu a tak v tomto roku uzavrieť práce a na jar pokračovať s prednou stranou.
 7. V ponuke na stolíkoch je misijný kalendár. Je zadarmo a kto chce môže prispieť priloženým šekom na misie.

Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 23. október 2022 (Misijná nedeľa)

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
V sobotu je spomienka bl. Michala Ruu, kňaza a 1. nástupcu don Bosca.
Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.

 1. Misijná zbierka vyniesla 1930 €. Výťažok bude použitý na podporu saleziánskej misie v Jakutsku a Aldane, misijných dobrovoľníkov a novicov z Madagaskaru.
 2. Dnes je stretnutie miništrantov o 15.00 hod. v Katolíckom dome a dnes začne aj predaj sviečok za nenarodené deti. Sviečky si budete môcť kúpiť za dobrovoľnú sumu po svätých omšiach v nedeľu a počas týždňa až do 2. novembra. 
 3. V stredu pôjdeme spolu s birmovancami a mladými na Godzone do Žiliny. Kto sa chce z mladých ku nám ešte pridať, nech sa prihlási u don Bohuša do dnes večera mailom.
 4. Vo štvrtok je stretnutie prípravkárov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 5. V piatok po mládežníckej sv. omši je tu znova Kaťák pre rodiny. Je to nová ponuka pre rodiny s väčšími deťmi, ktorým chceme raz za mesiac ponúknuť priestory Katolíckeho domu na spoločné neformálne stretnutie, pri ktorom môžu rodičia debatovať v našom bare, objednať si pizzu a deti sa môžu hrať v telocvični. Chceme aj takto podporovať kultúru stretávania sa v našej farnosti.
 6. V duchu don Bosca byť nielen dobrými kresťanmi, ale aj čestnými občanmi vás chceme povzbudiť k účasti na komunálnych voľbách, kde môžeme konkrétne a konštruktívne prejaviť našu spoluzodpovednosť za naše mesto a kraj a tak hájiť kresťanské hodnoty v občianskej spoločnosti ktorej súčasť tvoríme.
 7. Po dvojročnom úsilí aktívnych ľudí našej farnosti vás pozývame zúčastniť sa na požehnaní pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti na Novom cintoríne budúcu nedeľu o 15.00 hod.

Oznamy na 29. nedeľu cez rok – 16. október 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.
V utorok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.
V sobotu je spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža.
Budúca nedeľa je 30. v období cez rok. Misijná nedeľa.

 1. Dnes je zbierka na misie. Z našej farnosti bude výťažok použitý na podporu saleziánskej misie v Jakutsku a Aldane, na podporu misijných dobrovoľníkov, ktorých máme 13, v Južnom Sudáne, Keni, Tanzánii a na Luníku 9 a tiež na podporu novicov z Madagaskaru, ktorí sa venujú deťom vo väznici pre maloletých v Anjanamasina. Dvakrát do týždňa tam zabezpečujú stravu.
 2. Dnes je aj stretnutie s rodičmi a deťmi, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie – na sviatostný život ich detí. Viac info dostali rodičia mailom.
 3. Aj my v našej farnosti sa zapojíme do podujatia: Milión detí sa modlí ruženec. V utorok o 17.30 hod. v Kostole sv. Jakuba sú pozvané všetky deti k modlitbe. Stretávame sa 10 minút predtým.
 4. Vo štvrtok je Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 5. V piatok je stretnutie animátorov po mládežníckej sv. omši.
 6. Od štvrtka do nedele príde na vizitáciu do našej komunity a celého diela náš otec provinciál don Peter Timko. Bude celebrovať sv. omšu v Kostole sv. Jakuba vo štvrtok o 18.00 hod., v piatok mládežnícku a v nedeľu o 9.00 hod. Po nich ho môžete stretnúť a porozprávať sa v prípade záujmu.
 7. Spolu s birmovancami a mladými ideme 26. októbra na Godzone do Žiliny. Kto sa chce z mladých ku nám pridať nech sa prihlási u don Bohuša do budúcej nedele.
 8. Budúcu nedeľu začne predaj sviečok za nenarodené deti. Sviečky si budete môcť kúpiť za dobrovoľnú sumu po svätých omšiach v nedeľu a počas týždňa až do 2. novembra. Príspevkami budú podporené tehotné ženy a ženy s deťmi v ťažkých situáciách.
  Od začatia akcie v roku 2009 sa takto mohlo narodiť 200 detí, pri ktorých matky uvažovali o potrate a pomohlo sa viac než 2100 ženám v ťažkej situácii bez podpory okolia.
 9. Oznam z mesta: Vzhľadom na zvýšený výskyt diviačej zveri v okolí Kalvárie, bude v sobotu 22. októbra 2022 uskutočnený jej odlov čase od 8.00 do 12.00 hod. Vyhnime sa v uvedenom čase daným miestam. Za porozumenie ďakujeme.

Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 9. október 2022

Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je 29. v období cez rok.

 1. Dnes (v nedeľu) pápež František vyhlásil za svätého nášho spolubrata koadjútora – rehoľného brata saleziána Artemide Zattiho. Ďakujeme Bohu za tento dar.
  Dnes o 15.00 hod. je Šarkaniáda na lúke pri kostole sv. Jána Bosca.
 2. V stredu je druhé Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome. Boli pozvaní prijať sv. zmierenia, aby mohli pristupovať k sv. prijímaniu a neboli len divákmi na eucharistickej hostine.
 3. V piatok je mládežnícka sv. omša ako zvyčajne o 19.00 hod., na ktorú v druhý piatok v mesiaci budú prichádzať aj birmovanci. Po nej bude animovaný piatok pre všetkých mladých v Kaťáku.
 4. Budúcu nedeľu bude stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Presný čas dostanú mailom.
 5. Zriaďovateľ Žilinská diecéza, vyhlásil 30. septembra pre našu školu s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky. Žiadosti je možné posielať do 28. októbra. Viac info na nástenke alebo našej webovej stránke www.saldub.sk.
 6. Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto vedúceho Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho Považská Bystrica. Viac info na nástenke.

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 2. október 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätého Františka Assiského.
V stredu je spomienka svätej Faustíny Kowalskej, panny.
V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

 1. Dnes o 15:00 hod. je miništrantské stretnutie v Katolíckom dome a tiež o 15.00 hod. slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva s možnosťou uctiť si relikviu sv. Faustíny Kowalskej.
 2. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme od 17.00 hod. vo štvrtok a piatok.
 3. Na 1. piatok bude sv. omša pre školu v kostole sv. Jakuba v novom čase, výhodnejšom pre školu o 7.50 hod.
 4. Duchovná obnova mladých bude v piatok o 19.00 hod. a mládežnícka sv. omša na jej záver o 20.15 hod.
 5. Chrámový zbor bude raz za mesiac spievať pri nedeľnej liturgii. Budúcu nedeľu to bude o 10.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
 6. V nedeľu o 15.00 hod. vás spolu s našou školou a škôlkou sv. Dominika Savia pozývame na Šarkaniádu pri kostole sv. Jána Bosca o 15.00 hod. Viac info na plagáte.
 7. Modlitbu sv. ruženca v mesiaci október sa budeme modliť v našich kostoloch vždy 30 minút pred večernými sv. omšami a ráno ako obvykle.
 8. Upravujeme čas sv. omše v novom kostole sv. Jána Bosca v nedele z 11.00 hod. na 11.15 hod., aby bolo trochu viac času medzi sv. omšami. A teda v kostole sv. Jána Bosca budú v nedele sv. omše o 8.00, 10.00, 11.15 a 19.00 hod.
 9. Zriaďovateľ Žilinská diecéza, vyhlásil 30. septembra pre našu školu s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky. Žiadosti je možné posielať do 28. októbra. Viac info na nástenke alebo našej webovej stránke www.saldub.sk.
 10. V tomto týždni začneme prerábku toaliet pri farskom kostole sv. Jakuba, ktorá bude trvať asi 3 týždne. Dovtedy bude k dispozícii náhradná mobilná toaleta. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 25. september 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätého Vincenta de Paul, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V piatok je spomienka svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je spomienka svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je 27. v období cez rok.

 1. Sme veľmi radi, že v našej farnosti môžeme denne vysluhovať sviatosť zmierenia. Chceme vás poprosiť, aby ste na sviatosť zmierenia pristupovali hlavne počas týždňa, aby ste mohli byť plne účastný na nedeľnej sv. omši a tak nechali priestor na sv. zmierenia v nedeľu len tým, ktorým sa to cez týždeň skutočne nepodarí. Ďakujeme za pochopenie.
 2. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie iniciačných sviatostí: teda na krst, 1. sv. prijímanie a sv. birmovania, nech sa prihlásia v sakristii. O pár dní im pošleme info k príprave.
 3. V utorok bude na našej škole sv. Dominika Savia plenárne rodičovské združenie o 16.00 hod.
 4. V stredu začíname prípravu s novými birmovancami prvým Maxistretkom o 19.00 hod. v Kaťáku. Tento rok sa ich prihlásilo 39 mladých ľudí. Sprevádzajme ich modlitbou a príkladom živej viery.
 5. Pokračujeme v ponuke Matelko pre maminy s deťmi. Vo štvrtky sa začína vždy o 9.00 hod. sv. omšou v kostole sv. Jakuba a potom sa pokračuje u sestier saleziánok Pod kaštieľom.
 6. V sobotu 1. októbra po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší na november a december.
 7. Budúcu sobotu za priaznivého počasia pozývame mužov na brigádu spojenú s oplotením so začiatkom o 8.30 hod.
 8. Keďže naša farnosť bude mať o pár dní natrvalo relikviu 1. stupňa sv. Faustíny Kowalskej na verejnú úctu, v nedeľu vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 9.00 hod. z príležitosti jej prijatia a uloženia. Predsedať je bude vdp. Ján Bittšanský pôsobiaci na Apoštolskej nunciatúre na Slovensku a sprevádzajúci pápeža Františka na jeho návšteve Slovenska. O 15.00 hod. sa nám otec Ján prihovorí po korunke prednáškou. Viac nájdete na plagáte.
 9. Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 o 18:00 hod. v priestoroch Centra. Ďalšie informácie a prihlásenie nájdete na stránkach Centra pre rodinu.