Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. marec 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť preložená z nedele.
V sobotu je slávnosť Zvestovanie Pána. Sv. omše z tejto slávnosti budú už v piatok večer a v sobotu ráno. Večerné sobotné sv. omše budú ako obvykle z nasledujúcej nedele.
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa. Je vyhlásená aj zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone). Projekty na ich podporu na základe poverenia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s lokálnymi partnermi.
Upozorňujeme aj na zmenu času: zimný na letný – posun o 1 hodinu dopredu.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta animovaná mladými a je zároveň krížovou cestou birmovancov a prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Všetci ste srdečne vítaní.
 2. Miništranti majú dnes svoje stretnutie, ktoré začína modlitbou na Kalvárii o 15.00 hod. a pokračuje v Kaťáku.
 3. Vo štvrtok tento týždeň Púšť uprostred mesta vystrieda Duchovná obnova dospelých pred Veľkou nocou v Kostole sv. Jána Bosca. Začne v inom čase na aký sme zvyknutí, a to o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou. Je to príležitosť stíšiť sa i chvíľu sa zastaviť v tomto čase obrátenia.
 4. V piatok odchádzame na Duchovné cvičenia dospelých o 16.30 hod. od Katolíckeho domu. Viac info dostali účastníci mailom. Do dnes do 12.00 hod. prijímame posledné prihlásenia v sakristiách, keďže máme ešte zopár voľných miest.
 5. Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou môžu deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie prijať počas tohto týždňa od pondelka do soboty v obvyklých časoch nášho spovedania pri večerných sv. omšiach a to od 17.45 do 18.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 6. Na budúcu nedeľu vyjdú Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia.
  Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia bude v našej farnosti o dva týždne: 31. marca v Prejte a 1. apríla v Dubnici nad Váhom vo farskom kostole. Rozpis spovedania celého dekanátu nájdete na nástenke.
 7. Rodinný tábor, bude v lete v zmenenom termíne, kvôli problémom s predošlým zariadením a to 6. – 9. júla 2023 na chate Limba v Skalke pri Kremnici. Prihlasovanie začne po Veľkej noci. Kvôli tejto zmene sme upravili aj termín prímestského tábora. Program leta nájdete v našom kalendári na webovej stránke www.saldub.sk.

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. Dnes je aj marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.
 3. V utorok je Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
 4. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o ťažkostiach v modlitbe – o roztržitosti, suchopárnosti a pokušeniach.
 5. Z piatka na sobotu je  prípravkárska a animátorská chata. Prihlasovanie je do utorka.
 6. Duchovné cvičenia dospelých budú v dňoch 24. – 26. marca v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú duchovnou ponukou otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí chcú byť v tichu a počúvaní Božieho slova. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy do budúcej nedele. Viac info nájdete na nástenke.
 7. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli alebo ešte rozhodujete podporiť našu prácu s deťmi a mládežou 2% z dane. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk.

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 5. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.
Zbierka na charitu vyniesla 2450 €. Vďaka za vašu veľkodušnosť pre chudobných.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Po nej bude na Kalvárii Korunka Božieho milosrdenstva. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o jazykoch modlitby.
 3. V piatok pozývame mladých na mládežnícku omšu s katechézou o mladých v Biblii – tentokrát o Jeremiášovi, ktorý sa rozhoduje. Po sv. omši sú mladí pozvaní na animovaný večer v Kaťáku. Piatková mládežnícka sv. omša je tento týždeň aj birmovanecká.
 4. Budúcu nedeľu bude marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
 5. Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika
  Savia bude v utorok 14. marca od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
 6. Duchovné cvičenia dospelých budú v marci a nie v apríli, ako sme minule omylom vyhlásili a to v termíne od 24. – 26. marca, od piatka večera do nedele obeda, v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú silnou duchovnou ponukou a časom pookriatia otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí potrebujú byť v tichu. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy. Viac info nájdete na nástenke.
 7. V rámci pôstnych ponúk vás pozývame na tichú osobnú modlitbu pred Sviatosťou oltárnou počas celodenných adorácií, ktoré sú každý piatok od rannej po večernú sv. omšu v Kostole sv. Jakuba. Pre všetkých sú na stolíkoch spytovania svedomia ako príprava na sviatosť zmierenia.
 8. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj našej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 26. február 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.
Dnes je pôstna zbierka na charitu. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch a www.charitaza.sk. Diecézna charita Žilina vám ďakuje za každú almužnu pre chudobných a praje milostivý čas pôstu.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Počas týždňa sa krížové cesty budeme modliť v piatky: o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. V pondelok začína jarný prímestský tábor, zverujeme ho do vašich modlitieb.
 3. Vo štvrtok pokračujeme so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o Učiteľovi modlitby o Duchu Svätom, ktorý sa modlí v nás.
 4. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 5. Na prvý piatok pozývame mladých o 19.00 hod. na pôstnu duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou s katechézou pre mladých tentokrát o Rút, pracovitej veriacej žene.
 6. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 7. V pôste sme pre vás pripravili tieto ponuky:
  – pre deti pracovné listy, ktoré si môžu zobrať po sv. omši s nálepkami a tiež zapojiť sa do Tehličky pre Angolu.
  – pre mladých budú v pôste mládežnícke sv. omše s témami Mladý v Biblii a odporúčame aplikáciu Forty for you.
  – pre dospelých už spomínaná Púšť uprostred mesta.
  – pre všetkých sú na stolíkoch spytovania svedomia ako príprava na sviatosť zmierenia.
 8. Do pozornosti dávame Duchovné cvičenia dospelých od 24. – 26. marca od piatka večera do nedele obeda v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Ide o chvíle modlitby v tichu s Božím slovom, sprevádzané príhovormi, ale aj spoločného slávenia. Sú silnou duchovnou ponukou a časom pookriatia otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí potrebujú byť v tichu. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy 10€. Viac info nájdete na nástenke.
 9. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj našej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.

Oznamy na 7. nedeľu v Cezročnom období – 19. február 2023

Liturgický kalendár:
V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa a bude aj pôstna zbierka na charitu.

 1. Dnes je februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život s témou DIGITÁLNI RODIČIA. Toto stretnutie je otvorené pre všetkých rodičov o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. Na popolcovú stredu budú sväté omše ako zvyčajne v daný deň a teda: v Kostole sv. Jakuba o 6.30 a 18.00 hod. a v Kostole sv. Jána Bosca o 17.00 hod. a pridávame sv. omšu pre školu v Kostole sv. Jakuba o 7.50 hod. a v Prejte o 15.45 hod.
 3. Vo štvrtok začíname aj so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz – Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Tohtoročné katechézy chceme venovať téme modlitby a ako v nej rásť.
 4. Vo štvrtok je stretnutie prípravkárov a v piatok stretnutie animátorov.
 5. V piatok po mládežníckej sv. omši bude Kaťák pre rodiny. Ste srdečne pozvaní. A naši miništranti odchádzajú na celoslovenské víkendové stretnutie do Žiliny.
 6. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. V nedele ako tradične na Dubnickej kalvárii so začiatkom o 15.00 hod.
 7. Milí rodičia, ešte je pár voľných miest na jarný prímestský tábor. Pozývame deti od 3. – 6. ročníka ZŠ zažiť Saleziánske prázdniny 27.2. – 2.3. od pondelka do štvrtka. Bližšie informácie nájdete na nástenke, na webe alebo na našich sociálnych sieťach saldub a SCVČ Laura.
  Prihlášky sú aj na stolíkoch v kostoloch.

Oznamy na 6. nedeľu v Cezročnom období – 12. február 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Cyrila a Metoda, hlavných patrónov našej diecézy a zároveň 15. výročie vzniku diecézy.
Budúca nedeľa je 7. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.30 hod. bude Rodinný karneval v Kaťáku pre deti a rodičov. Tešíme sa na vás.
 2. Zajtra začína Národný týždeň manželstva. Zapojíme sa do neho aj v našej farnosti sv. omšou a príhovorom pre manželov s obnovením manželských sľubov – v stredu 15. februára o 17.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 3. V stredu bude Birmovanecké maxistretko o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. V sobotu je Ples rodičov a priateľov našej školy v Kolačíne, podarilo sa vypredať všetkých 150 vstupeniek.
 5. V nedeľu bude februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle. Bude s hosťom na tému: Digitálni rodičia v Dubnici nad Váhom. Je otvorené aj pre ostatných rodičov. Chceme sa všetci povzbudiť v mediálnej výchove detí, ktorá sa dnes javí ako nevyhnutná, aby sa deti a mladí nestratili v novom digitálnom kontinente. Viac info o našej ponuke nájdete na nástenke alebo o celom projekte na webe www.digitalnirodicia.sk.
 6. V našej farnosti v službe mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania boli znovu potvrdení otcom biskupom títo naši bratia: Karol Benko, Peter Mišák, Ivan Rajec, Jozef Štefún ml., Andrej Babulík, Miroslav Šupák a novým povereným je František Markovič. V službe je zapojený aj akolyta Rastislav Kolman a diakon Alojz Svedek. Ďakujeme im za ich službu.
 7. Cez jarné prázdniny pozývame deti 3. – 6. ročníka ZŠ od pondelka do štvrtka na prímestský tábor s názvom Saleziánske prázdniny. Bližšie informácie nájdete na nástenke, na webe alebo našich sociálnych sieťach saldub a SCVČ Laura. Prihlášky sú aj na stolíkoch v kostoloch.

Oznamy na 5. nedeľu v Cezročnom období – 5. február 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.
V piatok je spomienka sv. Školastiky, panny.
V sobotu je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, 31. svetový deň chorých.
Budúca nedeľa je 6. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Korunka Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 2. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 3. V piatok je Karneval pre mladých v rámci animovaných piatkov v Kaťáku. Začíname mládežníckou sv. omšou o 19.00 hod.
 4. V nedeľu 12. februára bude Rodinný karneval v Kaťáku o 15.30 hod. pre deti a rodičov. Pozývame aj prvoprijímajúcich. Viac info na plagáte.
 5. Posledné vstupenky na Ples rodičov a priateľov našej školy, ktorý sa uskutoční 18. februára v Kolačíne, sú ešte k dispozícii. Tešíme sa na vás.
 6. Prípravu na sviatosť manželstva pre snúbencov začíname 4. marca. Viac info na nástenke.
 7. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky na našej škole s materskou školou sv. Dominika Savia bolo neúspešné. Prosíme vás naďalej o trpezlivosť a modlitby.
 8. O dva týždne v nedeľu poobede sa uskutoční v Katolíckom dome ponuka pre všetkých rodičov, učiteľov a vychovávateľov Digitálni rodičia v Dubnici nad Váhom. Spoluautorka tohto projektu príde medzi nás, aby nás povzbudila v mediálnej výchove detí, ktorá sa dnes javí ako nevyhnutná, aby sa deti a mladí nestratili v novom digitálnom kontinente. Viac info o našej ponuke nájdete na nástenke alebo o celom projekte na webe digitalnirodicia.sk

Oznamy na 4. nedeľu v Cezročnom období – 29. január 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza saleziána.
V utorok je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže. Pozývame vás všetkých aj celú saleziánsku rodinu na slávnostnú sv. omšu o 19.00 hod. do kostola sv. Jána Bosca.
Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána. Deň zasvätených osôb.
Budúca nedeľa je 5. nedeľou v Cezročnom období.

 1. Dnes vás pozývame na oslavu nášho zakladateľa sv. Jána Bosca programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o koláč na záverečné spoločné agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.
 2. V stredu 1. februára sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na marec a apríl.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 4. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály. Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 5. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 6. Do pozornosti dávame Rodinný karneval, ktorý sa uskutoční 12. februára o 15.30 hod. v Katolíckom dome.
 7. Vstupenky na Ples rodičov a priateľov našej školy, ktorý sa uskutoční 18. februára v Kolačíne, sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac info nájdete na plagáte.
 8. Prípravu na sviatosť manželstva pre snúbencov začíname 4. marca o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Viac info k dátumom a potrebným veciam k vybaveniu nájdete na nástenke.
 9. Kto má záujem o krátky životopis sv. Jána Bosca, môže si ho za dobrovoľný príspevok vziať zo stolíka.
 10. V rámci spoznávania a vytvárania rodinných vzťahov vo farnosti začíname predstavovanie spoločenstiev našej farnosti, ktoré nájdete na prostrednej nástenke pred Kostolom sv. Jakuba. Spoločenstvá budú vyzvané zapojiť sa.

Oznamy na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľa Božieho slova – 22. január 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V sobotu je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľou v Cezročnom období. A v našej farnosti budeme pri sv.
omšiach ďakovať Bohu za sv. Jána Bosca.

 1. Dnes bude stretnutie miništrantov o 15.00 hod. v Katolíckom dome a o 16.30 hod. rada VPK.
 2. V pondelok bude 12. výročie smrti don Bernardína Šipkovského. Po večernej sv. omši sa pôjdeme pomodliť k jeho hrobu na cintorín.
 3. Vo štvrtok bude stretnutie Prípravkárov o 19.00 hod.
 4. V piatok po mládežníckej sv. omši bude Kaťák pre rodiny. Ste srdečne pozvaní.
 5. Budúcu nedeľu vás pozývame na oslavu nášho zakladateľa sv. Jána Bosca programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o koláč na záverečné spoločné agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.
 6. V mene rady rodičov našej školy vás pozývame na Ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 18. februára v Kolačíne. Vstupenky sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac info nájdete na plagáte.
 7. Združenie Faustínum pozýva na Duchovné cvičenia. Viac informácií nájdete na plagáte.
 8. V zbierke na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 600 €.
 9. Dnešným dňom začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi a vždy na záver sv. omše sa pomodlíme k nemu túto modlitbu:
  Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Oznamy na 2. nedeľu v Cezročnom období – 15. január 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Antona, opáta.
V sobotu je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je 3. nedeľou v Cezročnom období. Začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi.

 1. Dnes je januárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
 2. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 3. V piatok budeme oslavovať bl. Lauru Vicuňovú pri mládežníckej sv. omši a potom u sestier programom pre mladých.
 4. Budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov birmovancov a birmovných rodičov, aby sme aj ich viac vtiahli a zapojili do prípravy a podpory našich birmovancov, keďže majú v dozrievaní k živej viere mladých nezastupiteľnú úlohu. Stretnutie sa uskutoční o 10.00 hod. v Katolíckom dome, s možnosťou ísť po stretnutí na sv. omšu o 11.00 hod. do Kostola sv. Jakuba.
 5. Budúcu nedeľu bude aj stretnutie pastoračnej rady farnosti – rady VPK, ktorá spoluanimuje život a činnosť diela, o 16.30 hod. v Katolíckom dome. Členovia už dostali pozvanie.
 6. Naši birmovanci dostali darček a to, že sa za nich modlí niekto z farnosti. Aj takto môžeme vnímať, že sme prepojení vo farnosti a navzájom sa potrebujeme a podporujeme. Ďakujeme modlitebníkom za zapojenie.