Oznamy: Zoslanie Ducha Svätého – 19. máj 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu v piatok o 18.00 hod. do Kostola sv. Jakuba, ktorej bude predsedať don Marián Zachar, rodák z Dubnice n. V., salezián pôsobiaci v Bratislave.
Mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. v piatok nebude.
Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

  1. V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 1610 €. Vďaka za vašu podporu.
  2. Dnes o 15.00 hod. majú miništranti stretnutie v Kaťáku.
  3. V sobotu pozývame chlapov aj chlapcov na brigádu o 8.30 hod. pri Kostole sv. Jána
    Bosca.
  4. V sobotu bude o 19.30 hod. Večer chvál v Kostole sv. Jakuba.
  5. Budúcu nedeľu 26. mája vás pozývame na DEŇ FARNOSTI pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva spoločenstiev. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom, po ktorom bude priestor na občerstvenie, rozhovory, stretnutia a hry pre deti a rodiny. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Chceme aj takto budovať našu farnosť ako rodinu, v ktorej sa poznáme a radi stretávame.
  6. Srdečne pozývame rodičov na zápis do materskej školy sv. Dominika Savia, ktorý prebieha celý máj. Elektronickú prihlášku nájdete na webe školy (https://zsds.edupage.org/) alebo aj osobne na sekretariáte. Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí materskej školy, ktorý sa uskutoční 21. mája 2024 od 14.30 do 16.30 hod., kde sa dozviete bližšie informácie.
  7. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe.
  8. Dávame do vašej pozornosti prihlasovanie na Rodinný tábor, v termíne od 3 do 7. júla v hoteli František v Lysej pod Makytou. Viac informácií a prihlasovanie u p. Petry Kebískovej (p.kebiskova@gmail.com).