Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 8. máj 2022

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej a pre saleziánsku rodinu sviatok sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice, pre naše sestry saleziánky slávnosť.
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná.

 1. Dnes je zbierka na saleziánsky seminár.
 2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Z nášho strediska odišlo 45 krabíc. Vďaka aj dobrovoľníkom, ktorí zbierku organizovali.
 3. Vo štvrtok bude v kostole sv. Jána Bosca Lectio divina o 19.00 hod.
 4. V piatok 13. mája budeme oslavovať sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú pri sv. omši o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba spolu aj s mladými, preto mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. nebude. Program pre deti a rodičov bude u sestier v piatok o 15.30 hod. a program pre mladých v sobotu o 19.00 hod. v dome našich sestier.
 5. V sobotu 14. mája pozývame všetkých vás na otvorené podujatie pre všetkých bežcov aj nebežcov, farníkov a priateľov saleziánskeho diela – SAVIO RACE pri príležitosti sviatku sv. Dominika Savia – registrácia prebieha online alebo na mieste od 8.30 hod. a štart o 9.30 hod. na lúke pri kostole sv. Jána Bosca. Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie.
 6. Malé spoločenstvá, do ktorých sme vás pozvali minulú nedeľu, chcú byť začiatkom procesu zjednocovania našej farnosti cez otvorenosť pre druhých, ochotu stretávať sa a budovať spoločenstvo, formovať sa spolu a modlitbu. Sme presvedčení, že toto je budúcnosť Cirkvi aj ten našej Dubnickej – malé, živé spoločenstvá otvorené pre Ježiša.
  Skúste sa zamyslieť, s kým by ste sa dali dokopy a začali sa stretávať. Môžete začať aj u vás doma: manželia, alebo priatelia. Pomôcku pre tieto stretnutia nájdete vzadu v kostoloch, na našej stránke alebo si ich môžete vyžiadať mailom na adrese: malespolocenstva@gmail.com.
  Kráčajme spoločne s Kristom v malých spoločenstvách.
 7. Hľadáme ochotných ľudí, ktorí poznajú noty, vedia hrať na klávesom nástroji a boli by ochotní doprevádzať liturgiu hrou na organ, aby sa prihlásili u p. farára.
 8. Milí mladí, ideme spolu na stretnutie mladých do Trenčína T22 koncom júla. Poďte s nami. Viac info a prihlasovanie nájdete do dnes 8. mája na našej Fb stránke alebo webovej stránke www.saldub.sk.
 9. Pozývame deti od skončeného 3. ročníka na Prímestský tábor, ktorý bude 4. – 8. júla. Prihlášky nájdete na stolíkoch v kostole a na našich webových stránkach.
 10. V nedeľu o dva týždne 22. mája bude deň farnosti z príležitosti slávnosti našej matky Panny Márie Pomocnice. Ste už teraz srdečne pozvaní. Program upresníme budúcu nedeľu.

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 1. máj 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov.
V stredu je spomienka svätého Floriána, mučeníka.
Budúca nedeľa je 4. veľkonočná alebo nedeľa Dobrého pastiera.
Začíname aj týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Budúcu nedeľu bude zbierka na saleziánsky seminár.

 1. Dnes o 15.00 hod., v prvú nedeľu v mesiaci, bude v kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Od našich saleziánskych predstavených prišla 2. výzva zapojiť sa do celoslovenskej zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Každému stredisku boli pridelené veci na zbieranie. My v Dubnici nad Váhom budeme zbierať: ryžu, cestoviny, kávu a čaj. Len tieto veci môžete prinášať iba počas nasledovných dvoch dní: utorok 3. mája a stredu 4. mája od 15.00 – 17.30 hod. do Katolíckeho domu. Zbierame teda iba ryžu, cestoviny, kávu a čaj v utorok a stredu od 15.00 – 17.30 hod. v Katolíckom dome. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.
 3. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. V piatok budú hrané chvály o 17.00 hod. Keďže tento víkend ideme niektorí saleziáni spolu s našimi učiteľmi z Cirkevnej školy na duchovné cvičenia a s chlapcami na finále Kamy, pomôžu nám bratia z Veľkého Bielu. Don Jozef Zachar bude mať v piatok sv. omšu o 18.00 hod. a don Jozef Luscoň mládežnícku o 19.00 hod.
 4. Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti počas dvoch sobôt 21. a 28. mája. Rodičia dostali presné informácie mailom. Povzbudzujeme rodiny k spoločnej modlitbe v príprave na sviatostný život ich detí. Modlitebníky sú v sakristii.
 5. Malé spoločenstvá alebo byť viac spolu je 2. krokom synodálneho kráčania v našej farnosti. Sú pozvaním k otvorenosti a ochote na stretanie sa v malých skupinách s cieľom záujmu jeden o druhého a spoločného duchovného rastu a modlitby.
 • malé skupiny znamenajú stretanie nielen už jestvujúcich spoločenstiev, ale aj dvoch troch priateľov, manželov, jednotlivých rodín, susedov, spolupracovníkov, známych, alebo každého,
  kto sa chce stretnúť v Ježišovom mene.
 • cieľom týchto malých spoločenstiev je prejaviť záujem jeden o druhého formovať sa a duchovne rásť, spoločne sa modliť a vytvárať farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev.
 • pomôckou týchto stretnutí môžu byť každý mesiac pripravené materiály, ktoré už sú k dispozícii vytlačené vzadu v kostole. Nájdete ich na našej stránke www.saldub.sk alebo si ich môžete vyžiadať mailom na adrese: malespolocenstva@gmail.com
  Kráčajme spoločne s Kristom v malých spoločenstvách.
  6. Naša farnosť má už dlhšiu dobu málo organistov, pričom viacerí z nich majú aj zdravotné problémy. Je problematické pokryť hraním všetky omše a táto situácia sa v budúcnosti môže ešte zhoršiť. Chceli by sme preto osloviť farníkov, ktorí poznajú noty, vedia hrať na klávesom nástroji, a boli by ochotní doprevádzať liturgiu hrou na organ, aby sa prihlásili u p. farára. Ochotným záujemcom vieme poskytnúť pomoc pri zaškolení v hre na organ ako aj v teórii liturgickej hudby. Ak viete o niekom, kto by mohol robiť organistu, oslovte sa aj navzájom, pretože ak chceme pri liturgii spievať aj naďalej, potrebujeme si ako farnosť vychovať novú generáciu organistov.

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu (Nedeľa Božieho milosrdenstva) – 24. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Kto si dnes nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
V pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

 1. V zbierke na Boží hrob do Svätej zeme sa vyzbieralo 2580 € a vo veľkonočnej ofere pre saleziánov sa vyzbieralo 3985 €. Chceme vám vyjadriť úprimnú vďaku za vašu štedrosť.
 2. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
 3. Dnes v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov je o 14.00 hod. slávnostná sv. omša a o 15.00 hod. hodina milosrdenstva s požehnaním zóny pokánia a milosrdenstva. Viac info na plagáte na nástenke
 4. Z príležitosti sviatku sv. Jozefa pozývame všetkých chlapov nad 20 rokov na stretnutie mužov. Nadväzujeme na stretnutia mužov, ktoré začal don Červeň. Stretneme sa v sobotu 30. apríla o 10.00 hod. v Katolíckom dome. V rámci programu bude aj sv. omša a obed. Viac info na plagáte. Celý program je výlučne vyhradený pre mužov.
 5. Od budúcej nedele obnovujeme činnosť Detského zboru. Deti sa stretávajú sa každú nedeľu o 9.30 hod. v Katolíckom dome na nácvik a hneď po ňom spievajú na nedeľnej sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
 6. Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom – donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke www.cestaobnovy.sk alebo na nástenke.
 7. Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 2. mája o 18.00 hod. v priestoroch centra na Farskej 12 v Trenčíne. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.
 8. Kto chce podporiť našu prácu 2%, môže tak urobiť do konca mesiaca.
 9. Poďakovanie za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine od otcov biskupov:
  Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania
Milí veriaci,
Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze.
Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022.
Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi.
Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom – donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke www.cestaobnovy.sk.

Mons. Marek Hriadel g.v.
Predseda Správnej rady PF ŽD

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 17. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Veľkonočnou nedeľou sa začína veľkonočná oktáva. Osem dní slávime ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú:
V kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude)
V kostole sv. Jána Bosca o 8.00 a 10.00 hod (sv. omša o 11.00 a 19.00 hod. nebude).
V Prejte o 8.45 hod.
Dnes je Veľkonočná ofera.

 1. Na veľkonočný utorok pozývame rodiny a mladých na Veľkonočný výlet na Lednický hrad. Stretneme sa o 9.00 hod. pri Katolíckom dome a autami sa odvezieme do Červeného Kameňa.
 2. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka.
 3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: brigádnikom a tým, čo upratovali kostol, miništrantom, spevákom, organistom, chrámovému zboru, lektorom, kostolníkom, aranžérkam.
 4. V mene bratov saleziánov a sestier saleziánok vám i vašim rodinám prajeme radosť a nádej prameniace zo Zmŕtvychvstania nášho Pána. Nech my kresťania zjavujeme našou láskou a vzťahmi tomuto svetu živého vzkrieseného Krista, ktorého živým telom sme sa ešte viac stali slávením Veľkej noci.

Pastiersky list žilinského biskupa na Veľkú noc 2022

Milovaní bratia a sestry, v dnešnú nedeľu a každú nedeľu prichádzame do chrámu, lebo Kristus vstal z mŕtvych! Po prežitých dňoch pôstu, po týždňoch, poznačených strachom z vojny, po mesiacoch izolácie a neistoty vás pozdravujem slovami, oznamujúcimi najväčšiu a najdôležitejšiu udalosť v dejinách: Kristus žije! Prežívame radosť z víťazstva Ježiša Krista nad smrťou a to nám dáva novú nádej.
Verš dnešnej sekvencie pred evanjeliom hovorí: „Vstal Pán, Kristus, nádej moja!“ Ježiš nám dáva všetkým nový začiatok. Už netriumfuje smútok, temnota, smrť a hriech, ale radosť, svetlo, život, nádej a istota víťazstva.
Milovaní bratia sestry, Ježiš vstal z mŕtvych, žije a je s nami. Skrze tento nový život pretvára a obnovuje celý svet, ktorý bol rozvrátený následkom hriechu. Ježiš pretvára a obnovuje aj nás samých. Ten, ktorý priviedol k jestvovaniu celý vesmír, teraz privádza k uzdraveniu a dokonalosti aj náš život. Nedáva nám len nejakú novú fasádu, dáva nám šancu znova začať. Pretože Ježiš žije, prežívame nádej, ale aj radosť. V evanjeliu sme počuli svedectvo tých, ktorí uverili, že Ježiš žije.
Aj my sme pozvaní, aby sme boli nositeľmi tejto novej reality žiť s Kristom. „Vstal Pán, Kristus, nádej moja!“ Táto novosť preniká aj do nášho života. Napriek všetkým ťažkým okolnostiam sa môžeme na svet dívať novými očami. Pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike o nádeji (porov. Spe salvi, 26-28) sa s nami delí o túto novosť, o novú kvalitu, nosiť v sebe Kristov nový život. Človek je vykúpený prostredníctvom lásky. To platí aj v čisto pozemskom živote. Keď niekto vo svojom živote zakúsi zážitok veľkej lásky, je to okamih „vykúpenia“, ktorý dáva nový zmysel jeho životu. No čoskoro si uvedomí, že láska, ktorej sa mu dostalo, sama osebe nerieši problém života. Je to láska, ktorá zostáva krehkou. Môže ju zničiť smrť.
Ľudské bytie potrebuje pre naplnenie svojho života nepodmienenú lásku. Potrebuje istotu, ktorá mu hovorí: „Ani smrť, ani nič na tomto svete nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi” (porov. Rim 8, 38 – 39).
Ak existuje absolútna láska s jej absolútnou istotou, vtedy – a len vtedy – je človek „vykúpený“, čokoľvek by sa mu prihodilo. Na toto myslíme, keď hovoríme: Ježiš Kristus nás „vykúpil“. Ten, kto nepozná Boha, môže mať rôzne malé či väčšie nádeje. Ale ozajstnou nádejou človeka, ktorá pretrvá napriek všetkým sklamaniam, môže byť jedine Boh – Boh, ktorý nás miloval, ktorý nás miluje „až do konca“, „až do krajnosti“.
Koho sa dotkne takáto láska, začína tušiť, čo vlastne znamená „život“. Začína tušiť, čo znamenajú aj slová nádeje, ktoré zaznievajú pri obrade krstu: od viery očakávam „večný život“ – život, ktorý je celý a bez ohrozenia. Ježiš nám vysvetlil, čo znamená „život“: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3). V ňom je naša nádej!
Stále potrebujeme nádeje – menšie či väčšie, ktoré nás zo dňa na deň udržiavajú na ceste. No bez veľkej nádeje, ktorá musí presahovať všetko ostatné, aj tak nestačia. Touto veľkou nádejou môže byť iba Boh, ktorý objíma vesmír a ktorý nám môže ponúknuť a darovať to, čo sami nemôžeme dosiahnuť. Práve to, že sme obdarení, je súčasťou nádeje. Boh je základ nádeje – nie hocijaký boh, ale Boh, ktorý má ľudskú tvár a ktorý nás miloval až do krajnosti: každého jednotlivca a ľudstvo ako celok.
Vzkriesený Kristus mení kvalitu vecí. Ponúka novú nádej ľuďom, ktorí žijú v tme beznádeje. Svetlo tým, ktorí žijú v tme. Zmysel tým, ktorí žijú v nezmyselnosti. Život tým, ktorí žijú v smrti. Aj ten najťažší údel je možné naplniť kvalitou, ak sa obrátime na správny zdroj. Aj púšť môže zakvitnúť, keď ju začneme zavlažovať. A takouto vlahou do púšte nášho života je Kristus. Ak ho prijmeme do svojho života, je možné, že navonok sa v našom živote nič nezmení, ale zmení sa čosi v nás, v našom vnútri. V našom vnútri sa smrť premení na život. A my zrazu zistíme, že žijeme, aj keby sa nám niekedy zdalo, že sme všetko stratili.
V románe A. J. Cronina Kľúče od kráľovstva, je jednou z hlavných postáv misionár, ktorý pracoval takmer celý svoj život v Číne, otec Francis Chisholm. Na jednom mieste misionár dáva kľúč od svojej výnimočnej odvahy a nádeje. Rozpráva sa so svojim zarmúteným priateľom, domorodým roľníkom, ktorý zalamuje rukami a horkoxsa sťažuje, pretože záhrada bola úplne zaplavená sezónnou záplavou. „Moje sadenice sú zničené!“ bedáka. „Budeme musieť začať všetko opäť odznova.“ Otec Chisholm ticho odpovedá: „Priateľu, ale to je život, začať znova, keď je všetko stratené.“
Drahí bratia a sestry, v našej Žilinskej diecéze sme pred pár rokmi podnikli niekoľko krokov, aby sme začali proces obnovy života a vzťahov v rodinách a farnostiach. Podujali sme sa na túto cestu v nádeji, že vzkriesený Kristus prenikne nielen naše liturgické zhromaždenia, ale naše farnosti, naše rodiny, naše spoločenstvá. Vybrali sme sa na túto cestu v nádeji, že tak, ako Boh Otec vzkriesil Syna Krista, vzkriesi aj nás, že nás nielen inšpiruje k novým aktivitám, ale dá nám odvahu inak myslieť: aby sme boli Cirkvou, ktorá má v centre svedectvo, a nie len náboženské zvyky; že sa budeme stávať Cirkvou, ktorá túži vyjsť v ústrety všetkým s horiacou lampou evanjelia, a nie byť uzavretým kruhom. Nebojme sa podujímať aj na nové, azda i riskantné cesty evanjelizácie a ohlasovania, ktoré sa dotýkajú života, pretože radosťou Cirkvi je evanjelizovať. Evanjelizovať znamená stretávať človeka a kráčať s ním, ako kráčal vzkriesený Kristus s emauzskými učeníkmi (porov. Lk 24,13-35). Evanjelizovať znamená spolu s inými odhaľovať tajomstvá Života. Ďakujem vám za toto spoločné synodálne kráčanie. Štedro saďme a sejme v nádeji, že z toho bude bohatá úroda nového Slovenska.
Drahí bratia a sestry, zo srdca vám všetkým vyslovujem veľkonočné prianie slovami sv. Augustína: „Pánovo zmŕtvychvstanie je našou nádejou” (Augustín, Sermo 261, 1). Týmito slovami vysvetľoval veľký biskup svojim veriacim, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby sme my, hoci odsúdení na smrť, nestrácali nádej a nemysleli si, že smrťou sa život úplne končí. Viera nás neinfikuje naivitou, ale posilňuje nás nádejou a dôverou. Prežívaním svojej veľkonočnej viery stmeľujme našu spoločnosť, naše obce a mestá, naše farnosti, naše rodiny. Dôverujeme ti, Pane, lebo ty dôveruješ nám.
Milovaní, všetkým vám žičím Veľkonočné sviatky preniknuté nádejou a zo srdca vám žehnám v mene + Otca i + Syna i + Duch Svätého!

+ Tomáš Galis
žilinský biskup

Oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu – Nedeľa utrpenia Pána – 10. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod. a kostol sv. Jána Bosca do 21.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 20.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu krížu do 22.00 hod. a kostol sv. Jána Bosca do 17.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Požehnanie Veľkonočných jedál bude v sobotu o 16.00 hod. pri kostole sv. Jakuba.
Poklona pri božom hrobe bude do 19.45 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole aj kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 20.00 hod. Na obrady si prineste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu.
Program slávení vo Veľkom týždni je vo Farských zvestiach, ktoré nájdete na stolíkoch v kostole.
Dnes o 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii.
Od 14.30 do 17.00 hod. sa spovedá v Novej Dubnici

 1. V celoslovenskej zbierke pre Ukrajinu sa minulú nedeľu vyzbieralo 3170 €. Vďaka za vašu citlivosť a štedrosť.
 2. Spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola bude v utorok 12. apríla. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
 3. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia vo farskom i novom kostole, budú mať nácvik na Zelený štvrtok o 14.30 hod. v Katolíckom dome. Potom sa rozdelia na dve skupiny a zakončia stretnutie v kostoloch, v ktorých budú miništrovať.
 4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera pre saleziánov.
 5. Zápis žiakov do 1. ročníka na našej Cirkevnej škole s materskou školou sv. Dominika sa uskutoční do 13. apríla 2022 vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke školy a následne po Veľkej noci sa uskutoční osobný zápis s dieťaťom. Podrobné informácie k zápisu, informácie o škole i jej virtuálnu prehliadku nájdete na webstránke školy.

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 3. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána. Prineste si na jej slávenie zelené ratolesti.
Dnes je celoslovenská zbierka pre Ukrajinu.
O 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii, po ktorej bude Korunka Božieho milosrdenstva.

 1. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou bude v našej farnosti takto:
  V kostole sv. Jakuba v sobotu 9. apríla v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
  V Prejte v piatok 8. apríla v čase od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod.
  Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na poslednú chvíľu, ale pristúpili k nej počas spoločných spovedaní. Po nich už budeme vysluhovať sv. zmierenia, len tým, čo sa nemohli na nich zúčastniť, a tým čo docestovali z práce alebo škôl. Aj počas tohto týždňa nebudeme môcť spovedať v taktom rozsahu ako ste zvyknutí, keďže budeme vysluhovať sv. zmierenia v okolitých farnostiach. Ďakujeme vám za pochopenie.
 2. Spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola, bude v utorok 12. apríla. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
 3. Na stolíkoch nájdete spytovania svedomia, ktoré sme pripravili. Môžu vám pomôcť v príprave na stretnutie s Milosrdným Otcom.
 4. V utorok bude vo farskom kostole predveľkonočné upratovanie o 9.00 hod.
 5. V piatok bude predveľkonočná duchovná obnova mladých o 19.00 hod. v kostole sv. Jakuba a potom o 20.15 hod. mládežnícka sv. omša.
 6. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu v novom kostole sv. Jána Bosca a začneme spoločne sv. omšou o 11.00 hod. a po nej bude stretnutie trvať do 12.45 hod.
 7. Dnešnou nedeľou končíme online vysielanie sv. omší. Povzbudzujeme všetkých k osobnej účasti.
  Dnes je aj posledný krát pridaná nedeľná sv. omša o 10.00 hod. vo farskom kostole sv. Jakuba. Vieme, že ste si viacerí na ňu zvykli, ale bola pridaná kvôli obmedzeniam. Ďakujeme vám za pochopenie a veríme, že si nájdete sv. omšu, ktorá vám bude vyhovovať.
 8. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej pomoci v zbieraní vecí minulý týždeň. V piatok sme poslali za naše dielo asi 30 krabíc.
  V našej zbierke pre Ukrajinu cez milodary do pokladničiek sa vyzbieralo za posledné dva týždne 2.807 €.
 9. Vyšli nové Farské zvesti za dobrovoľný príspevok 0,50 €. Nájdete v nich článok o novom kríži v kostole sv. Jána Bosca aj to, aký je druhý krok všetkých nás v našej farnosti v spoločnom synodálnom kráčaní. Na poslednej strane je program slávení Veľkej noci.

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 27. marec 2022

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa.
Na budúcu nedeľu je vyhlásená celoslovenská zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 1. V piatok sme sa pridali k pápežovi Františkovi v modlitbe zasvätenia Ukrajiny a Ruska Panne Márii. Medzi iným tam zazneli tieto slová: Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Naša konkrétna odpoveď môže byť aj výzva, ktorá k nám prišla od našich saleziánskych predstavených na Slovensku zapojiť sa do zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Každému stredisku boli pridelené presné veci, ktoré sa majú zbierať a tým sa veľmi uľahčí celá organizácia. V našom saleziánskom diele v Dubnici nad Váhom spolu s dielom v Partizánskom a Novej Dubnici budeme zbierať šampóny, zubné kefky, zubné pasty a ryžu. Len tieto veci môžete prinášať iba počas nasledovných dvoch dní: v utorok 29. marca a v stredu 30. marca od 15.00 do 17.30 hod. do Katolíckeho domu. Zbierame teda iba šampóny, zubné kefky, zubné pasty a ryžu v utorok a stredu od 15.00 do 17.30 hod. v Katolíckom dome. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.
 2. Aj dnes o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu krížovej cesty na Dubnickú kalváriu.
  A vo štvrtok na púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca o liturgii života, alebo ako prežívať čas po slávení sv. omše.
 3. So zmenou času sme upravili aj čas sv. omše v piatok v Prejte, ktorá bude bývať v piatok a v prípadné slávnosti o 17.45 hod. s výnimkou prvých piatkov, kedy bude sv. omša o 15.45 hod. Ďakujeme veriacim z Prejty za pochopenie a uľahčenie nám kňazom pri službe vysluhovania sviatosti zmierenia, ktorá je u nás na prvé piatky obzvlášť vyhľadávaná.
 4. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou bude v našej farnosti takto:
  Pri farskom kostole sv. Jakuba v sobotu 9. apríla v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
  V Prejte v piatok 8. apríla od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod. V sobotu k nám prídu spovedať aj ostatní kňazi z nášho ilavského dekanátu.

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 20. marec 2022

Liturgický kalendár:
V piatok je slávnosť Zvestovania Pána.
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa.

 1. V tomto týždni sa v našej farnosti pre pomoc Ukrajine vyzbieralo 1050 €. Naďalej pokračujeme v modlitbe za mier a vo finančnej pomoci.
  Veľkou výzvou v týchto dňoch je poskytnutie ubytovania, pre mamy s deťmi, prípadne ženy samé, kde by mohli prečkať krátke alebo dlhšie obdobie. Možnosť konkrétne sa zapojiť nájdete na našej stránke www.saldub.sk.
 2. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu krížovej cesty na Dubnickú kalváriu.
 3. Vo štvrtok vás opäť pozývame kráčať spolu a ísť na hĺbku slávenia sv. omše cez púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
 4. V sobotu organizujeme spolu s našimi animátormi v našom meste saleziánsky futbalový turnaj Kama. Sv. omša pre futbalistov bude o 13.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Viac info u don Vlada Plášeka.
 5. V sobotu bude tiež na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska. Viac info nájdete na nástenke. (https://kvrps.sk/2022/03/03/charitativny-turnaj-knazov-a-reholnikov-sa-tento-rok-uskutocni-26-marca-v-dubnici-nad-vahom/)
  Televízia Lux odvysiela aj priamy prenos z turnaja o 13.00 hod.
 6. Do pozornosti dávame novú edíciu Viery do vrecka na rok 2022. Infoletáky nájdete na stolíkoch v kostole.
 7. Ako posledné vám chcem pripomenúť, že budúci víkend sa mení čas.

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 13. marec 2022

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je svätého Patrika, biskupa.
V piatok je svätého Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je slávnosť svätého Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

 1. Minulý týždeň sa v zbierke na Charitu vyzbieralo 3040 € a pre Ukrajinu 2030 €. Dobrý Boh nech vám odplatí vašu štedrosť.
 2. Naďalej pokračujeme v modlitbe za mier a vo finančnej pomoci cez príspevok do označených pokladničiek v našich kostoloch alebo priamo na účet. Informácie o transparentnosti a využití financií si môžete pozrieť na www.ukrajina.saleziani.sk
 3. V sobotu 19. marca o 15.30 hod. bude slávnostná sv. omša spojená so zložením prísľubov nových členov združenia ADMA.
 4. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje rodičom žiakov 9. ročníka ZŠ, že do 20. marca 2022 je možné podávať prihlášky na štúdium v SŠ odbor technické lýceum – zameranie na programovanie, aplikovanú informatiku a duálne vzdelávanie v IT priemysle. Viac info na www.it-lyceum.tech.

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 6. marec 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc.
V utorok je sv. Jána od Boha, rehoľníka.
V stredu je sv. Františky Rímskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.

 1. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok, ktorý udelil veriacim katolíkom latinského obradu, nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy. Spolu s týmto rozhodnutím povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa vrátili k osobnej nábožnej účasti na svätých omšiach a k prijímaniu sviatostí, pričom naďalej starostlivo dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia.
 2. Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna pomoc a podpora Charity je v tomto naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli, popri tom naďalej slúži ostatným núdznym bez rozdielu. Moja almužna pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v každodennej vernej službe ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva cez ruky Diecéznej charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na www.charitaza.sk, plagátoch, letákoch. Ďakujeme!
 3. Aj naša farnosť sa zapojila do pomoci Ukrajine: celonočnou adoráciou, zbierkou potravín a iných potrebných vecí, ochotou našich dvoch sestier a niektorých mladých ísť pomáhať utečencom na hranicu. Do finančnej pomoci pre Ukrajinu sa môžete zapojiť vhodením príspevku do označenej pokladničky /v kostole sv. Jakuba pri Panne Márii/ alebo cez účet. Viac informácii nájdete na nástenke alebo na našej web stránke saldub.sk
 4. Dnes o 15.00 hod vás všetkých pozývame na krížovú cestu na Dubnickej kalvárii. Po nej bude Korunka Božieho milosrdenstva – hore na kalvárii. Takisto aj prvú nedeľu v apríli.
 5. Počas celého pôstu budeme pokračovať v ponuke modlitby a katechézy Púšť uprostred mesta, vo štvrtky o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. 1. púšť je k dispozícii na našom YouTube kanály saldub.
 6. V piatok bude v kostole sv. Jána Bosca krížová cesta detí o 18.15 hod.
 7. Bratia a sestry ako saleziánska komunita sa pripájame k slovám pápeža Františka vzhľadom aktuálnej situácii: „Boh je Bohom pokoja, a nie vojny“ a „chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi.“ „Chcel by som apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom“. Nedajme sa otráviť nenávisťou, majme otvorené srdce pre modlitbu a konkrétnu pomoc núdznym a trpiacim.