Oznamy: 13. nedeľa v Cezročnom období – 30. jún 2024

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Návšteva preblahoslavenej Panny Márie.
V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V piatok je slávnosť svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 7.00, 9.00 a 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 10.00 a 19.00 hod.
– Prejta o 8.45 hod.
Budúca nedeľa je 14. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vopred vďaka za vašu štedrosť.
 2. Od pondelka začína prímestský tábor a od stredy rodinný tábor. Prosíme o modlitby.
 3. Žilinská diecéza a Farnosť Višňové Vás pozývajú na Diecéznu mariánsku púť vo Višňovom, ktorá sa uskutoční 6. – 7. júla 2024.
 4. Farnosť Považská Bystrica – Rozkvet pozýva na stretnutie s poľským dominikánom otcom Adamom Szustakom OP, 6. – 7. júla. Viac informácií na webe Saletínov.
 5. Pozvanie konferencie biskupov Slovenska.
  Všetkých Vás srdečne pozývame na blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne. Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac informácií na www.janhavlik.sk.
 6. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné.
  > sv. omše v Kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto:
  – utorok a piatok o 19.00 hod.
  – nedeľa o 8.00, 10.00 a 19.00 hod.
  – nebudú sv. omše v stredu, v sobotu a v nedeľu o 11.15 hod.
  Prázdninový režim začína od 1. júla. Prehľadný rozpis sv. omší cez prázdniny nájdete na nástenke.