Oznamy: 10. nedeľa v Cezročnom období – 9. jún 2024

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 11. nedeľa v Cezročnom období.

  1. Vo štvrtok bude Duchovná obnova dospelých pred letom v Kostole sv. Jána Bosca. Začne o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou a po nej malé agapé. Kto chce môže niečo priniesť.
  2. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole. Každá nedeľa a sviatok majú svoj obrázok, ktorý si deti môžu vyfarbiť a zároveň aj zapísať miesto kde boli v nedeľu na sv. omši.
  3. O dva týždne v piatok a sobotu bude Swap – výmena oblečenia v Kaťáku. Viac informácií na plagáte.
  4. Inšpirácie s názvom DETI PATRIA DO KOSTOLA alebo ako s nimi prežívať sv. omšu ponúkame nám všetkým, aby sme boli navzájom voči sebe a zvlášť k rodinám s deťmi citlivejší a zhovievavejší, keď prichádzajú do kostola. To si vyžaduje isté výchovné postoje a citlivosť za strany rodičov, ale aj ovzdušie prijatia od nás ostatných v kostole. Nechceli by sme, aby ponúknuté postoje vytvárali u rodičov napätie z toho, že to ich deti ešte nezvládajú ako je uvedené, lebo sú to viac inšpirácie a výchovné ciele ako pravidlá. A prosíme aj nás ostatných v kostole o správne pochopenie týchto podnetov, aby sme rodičom s deťmi pomáhali prežívať sv. omše prejavením našej priazne, pochopenia i trpezlivosti. Vytlačené povzbudenia nájdete na stolíkoch a na našom webe www.saldub.sk.
  5. Pri sv. omši o 9.00 hod.: Výťažok z predaja kníh o don Jozefovi Dvorskom pomohol rodine, ktorá chce vyjadriť vďačnosť za podporu.