Oznamy: 9. nedeľa v Cezročnom období – 2. jún 2024

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Keďže mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu, v piatky sa budeme spoločne modliť litánie pred večernými sv. omšami.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 10. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba a miništrantské stretnutie v Kaťáku.
 2. Vo štvrtok je Lectio divina o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  Na prvý piatok budú o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.15 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 4. V sobotu pozývame chlapov aj chlapcov na brigádu o 8.30 hod. pri Kostole sv. Jána Bosca.
 5. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Slávnickom Podhorí v dňoch od 23. do 26. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 6. Kto má ešte záujem o Rodinný tábor, v termíne od 3. do 7. júla, je ešte miesto pre 4 rodiny. Prihlasovanie u p. Petry Kebískovej do 16. júna (p.kebiskova@gmail.com).
 7. S prichádzajúcim letom vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Nie všetko, čo bežne nosíme, je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení, aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.