Oznamy na 14. nedeľu v Cezročnom období – 9. júl 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.
V sobotu je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 15. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri príprave táborov, rodinnom a skautskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: Prímestský tábor.
 2. Najbližšia brigáda pri Kostole sv. Jána Bosca bude v sobotu 22. júla.

Oznamy na 13. nedeľu v Cezročnom období – 2. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.
Sv. omše budú:
– v Kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod.
– v Kostole sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod.
– v Prejte o 8.45 hod.
Budúca nedeľa je 14. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 1330 €.
 2. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 4. Do vašich modlitieb zverujeme v tomto týždni prípravu letných táborov a Rodinný tábor, na ktorý odchádzame vo štvrtok.
 5. Ďakujeme mužom, ktorí sa zúčastnili včerajšej brigády.
 6. Žilinská diecéza ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia menoval za riaditeľku na obdobie piatich rokov pani Mgr. Evu Nikodémovú. Prajeme jej veľa síl a otvorenosť vedeniu Ducha Svätého.

Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období – 25. jún 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba: o 6.30 hod., vo výnimočnom čase kvôli škole o 8.30 hod., na ktorú príde aj škola a kde sa rozlúčime s deviatakmi a o 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
Budúca nedeľa je 13. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca a o 15.00 hod. miništrantské stretnutie.
 2. V utorok je stretnutie adorátorov, ktori mali počas piatkových celodenných adorácii službu. Začneme o 16.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a potom sa presunieme do Katolíckeho domu.
 3. V stredu je Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. V piatok bude duchovná obnova animátorov pred letnými tábormi.
 5. V sobotu pozývame chlapov na veľkú brigádu spojenú s oplotením pri Kostole sv. Jána Bosca. Budeme betónovať stĺpiky na ukotvenie gabiónov – prednej časti oplotenia. Hodilo by sa asi 15 mužov na celý deň. Začíname o 8.30 hod. Vopred ďakujeme za ochotu.
 6. Rozlúčka vo farnosti so sr. Gabikou a sr. Elen a saleziánom Jánom Drgoňom bude v nedeľu 2. júla pri sv. omši o 9.00 hod.
 7. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebudú ani mládežnícke sv. omše v piatok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri. Posledná adorácia a mládežnícka sv. omša pred letom bude 30. júna.
 8. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné.
  > sv. omše v Kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Počas letných prázdnin nebudú tieto sv. omše: v stredu o 17.00 hod., v sobotu o 19.00 hod., v nedeľu o 11.15 hod. Prázdninový režim začína od 1.júla a teda dotýka sa už budúcej nedele. Prehľadný rozpis sv. omší cez prázdniny nájdete na nástenke.
 9. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole.

Oznamy na 11. nedeľu v Cezročnom období – 18. jún 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
V piatok je spomienka sv. Jozefa Cafassa, kňaza a duchovného sprievodcu sv. Jána Bosca.
V sobotu je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa a zároveň je dňom posviacky kostola sv. Jakuba, ktorého výročie budeme liturgicky sláviť v nedeľu vo farskom kostole pri všetkých sv. omšiach.
Budúca nedeľa je 12. nedeľa v Cezročnom období, cez ktorú bude aj zbierka na dobročinné diela Svätého Otca a poobede bude miništrantské stretnutie.

 1. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, podnety nám poslúžia pri hodnotení a augustovom plánovaní, po ktorom vás budeme informovať o smerovaní našej farnosti a diela.
 2. Tanečná skupina Laura Dance zo SCVČ Laura pod vedením Sisi Porubanovej vás dnes pozýva na ich záverečné tanečné vystúpenie o 15.30 hod. v Katolíckom dome, kde sa predstavia so svojimi choreografiami v rôznych tanečných štýloch.
 3. V piatok po mládežníckej sv. omši je animovaný večer pre mladých v záhrade a na ihriskách, pri ktorom bude aj rozlúčka nášho rehoľného brata saleziána Jána Drgoňa – Bobeho s mladými. Zároveň v Kaťáku bude ponuka Kaťák pre rodiny.
 4. V sobotu sa konajú kňazské vysviacky dvoch našich spolubratov saleziánov v Prešove. Viac info na plagáte. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 5. Kto by mal záujem o púť na Spišskú Kapitulu 28. júna nech sa informuje v sakristii farského kostola.
 6. Rozlúčka vo farnosti so sr. Gabikou a sr. Elen a saleziánom Jánom Drgoňom bude v nedeľu 2. júla pri sv. omši o 9.00 hod.
 7. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebude ani mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri. Posledná adorácia a mládežnícka sv. omša pred letom bude 30. júna.
 8. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné
  > sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a piatok o 19.00 hod., v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu o 17.00 hod., v sobotu o 19.00 hod., v nedeľu o 11.15 hod. počas letných prázdnin nebudú
 9. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole.

Oznamy na 10. nedeľu v Cezročnom období – 11. jún 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 11. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Vo štvrtok bude Duchovná obnova dospelých pred letom v Kostole sv. Jána Bosca, podobne ako to bolo v advente a v pôste. Začne o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou.
 2. V piatok je po mládežníckej sv. omši animátorské stretnutie.
 3. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Melčiciach v dňoch 22. – 25. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 4. Budúcu nedeľu uzatvárame prihlasovanie na letné tábory.
 5. Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto školského roka a plánovaniu nového a pre vzájomné načúvanie a dialóg. Túžime, aby nás stále viac viedol Boží Duch a aby sme múdro odpovedali na potreby. Vaše postrehy môžete vyjadriť do piatku 16. júna písomne vhodením pripraveného lístka v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode alebo elektronicky cez našu stránku www.saldub.sk. Ďakujeme vopred za vašu ochotu a spoluzodpovednosť.
 6. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole. Každá nedeľa a sviatok majú svoj obrázok, ktorý si deti môžu vyfarbiť a zároveň aj zapísať miesto, kde boli v nedeľu na sv. omši.
 7. Pozvania z diecézy:
  > Zapojiť sa do Modlitbovej reťaze s úmyslom ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť, ktorá sa uskutoční v stredu 14. júna v areáli nemocnice v Žiline od 7.00 do 15.00 hod.
  > Diecézna charita Žilina pozýva zapojiť sa v dňoch 16. – 17. júna do letnej potravinovej zbierky na pomoc chudobným vo vybraných predajniach Tesco. Zoznam a viac info na www.charitaza.sk. Do zoznamu patrí aj Tesco v Dubnici nad Váhom.

Oznamy na slávnosť: Najsvätejšej Trojice – 4. jún 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (aj pre školu) a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod., v Prejte o 17.45 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia.
Budúca nedeľa je 10. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
 2. V piatok majú birmovanci mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod.
 3. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Melčiciach v dňoch 22. – 25. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 4. Prehľad letných podujatí nájdete na nástenke a prihlášky na tábory na našom webe. Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili čo najskôr, keďže kapacity sú obmedzené.
  Prihlasovanie na rodinný tábor je do dnešnej nedele.
 5. Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto školského roka a plánovaniu nového a tiež pre vzájomné načúvanie a dialóg, ktoré sú predpokladom pre dobré pastoračné rozlišovanie, aby sme stále viac vedení Božím Duchom múdro odpovedali na potreby ľudí našej farnosti a diela. Vaše postrehy môžete vyjadriť v dňoch 6. – 16. júna písomne – vhodením pripraveného lístka do schránky v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode, alebo elektronicky – cez našu stránku www.saldub.sk. Ďakujeme vopred za vašu ochotu a spoluzodpovednosť.
 6. Chceme vás povzbudiť k aktívnejšiemu zapájaniu sa do odpovedí a spevu počas sv. omší, aby sme viac pri liturgii prežívali, že sme jej aktívni účastníci a nielen diváci.
  Naďalej vás prosíme o pomoc pri hľadaní nových organistov.

Oznamy na slávnosť: Zoslanie Ducha Svätého – Turíce – 28. máj 2023

Liturgický kalendár:
Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a od zajtra začína Cezročné obdobie, počas ktorého sa modlíme Anjel Pána.
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je nedeľou Najsvätejšej Trojice.

 1. Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 1160 €. Vďaka za vašu citlivosť a štedrosť.
 2. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili Dňa farnosti a tiež všetkým, ktorí priniesli občerstvenie.
 3. Dnes majú miništranti stretnutie o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. Vo štvrtok 1. júna sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na júl a august.
 5. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 6. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba. Chvály o 17:00 hod. tentokrát nebudú. Mladých pozývame na duchovnú obnovu, ktorú začneme v zmenenom čase o 19.15 hod. a zakončíme ju o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 7. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia vás pozýva spoločne osláviť Medzinárodný deň detí v piatok 2. júna od 14.00 hod. na školskom dvore. Deti sa môžu tešiť na skákacie hrady a iné aktivity, dospelí na chutný guláš.
 8. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 9. Prehľad letných podujatí nájdete na nástenke a prihlášky na tábory na našom webe. Začali sme prihlasovania na tábory. Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili čo najskôr, kedže kapacity sú obmedzené. Tešíme sa na vás.

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 21. máj 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky.
V stredu je slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 hod. v Kostole sv. Jakuba bude predsedať don Peter Ondrej, salezián pôsobiaci v Žiline.
V piatok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
Budúca nedeľa je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
 2. Dnes vás pozývame na deň farnosti z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice.
  O 15.00 hod. začíname vo farskej záhrade s programom, po ktorom bude priestor na občerstvenie, rozhovory, stretnutia a hry pre deti a rodiny. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Chceme aj takto budovať našu farnosť ako rodinu, v ktorej sa poznáme a radi stretávame.
 3. V piatok pristúpia k sv. zmierenia deti, ktoré budú mať v sobotu slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 a 11.00 hod. Sprevádzajme ich a ich rodiny modlitbou.
 4. V piatok je po mládežníckej sv. omši ponuka Kaťáku pre rodiny.
 5. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe. Začíname aj prihlasovanie na tábory. Prihlášky nájdete na našom webe www.saldub.sk v nasledujúcich dňoch, ale aj dnes na Dni farnosti.
 6. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Rozpis nájdete na nástenke.
 7. Prijímanie detí do materskej školy sv. Dominika Savia pokračuje až do 31. mája 2023. Tešíme sa na vás.

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 14. máj 2023

Liturgický kalendár:
Od pondelka do stredy sú prosebné dni za úrodu.
V utorok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Nanebovstúpenie Pána.
Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (školská), 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Budeme prosiť o dary a ovocie Ducha Svätého po litániách.
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná. Bude zbierka na katolícke masmédiá.

 1. Dnes je májové posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život.
 2. V piatok pristúpia k sv. zmierenia deti, ktoré budú mať v sobotu slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 a 11.00 hod. Sprevádzajme ich a ich rodiny modlitbou.
 3. V sobotu je Jarná púť k cti sv. Jána Pavla II. na Butkove. Autobus bude pristavený v Dubnici nad Váhom pri Kostole sv. Jakuba o 12.30 hod. Viac info k programu nájdete na nástenke.
 4. V nedeľu 21. mája vás pozývame na deň farnosti s príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub.
 5. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov v stredu 24. mája o 18.00 hod. v Kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši so saleziánom zo Žiliny don Petrom Ondrejom.
 6. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe. Nasledujúce dni spustíme aj prihlasovanie na tábory.
 7. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Rozpis nájdete na nástenke.
 8. Aj tento rok sa našich saleziánskych komunít dotknú personálne zmeny. Z komunity bratov odíde spolubrat Ján Drgoň do Popradu a príde spolubrat Peter Chodelka. Z komunity sestier odídu sr. Gabika Bauerová do Bratislavy a sr. Elen Caunerová do Šamorína a po 5 rokoch sa vráti sr. Andrea Badíková. Sprevádzajme ich v modlitbe, dátum rozlúčky s nimi vám oznámime.

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 7. máj 2023

Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej.
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.
V Mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť v každom kostole 5 minút pred večernými sv. omšami Loretánske litánie. V utorok a štvrtok budú v Kostole sv. Jakuba litánie spievané a začnú 15 min. pred sv. omšou. Ďakujeme don Jozefovi Motýľovi, ktorý sa na hranie a spievanie litánií podujal.

 1. Zbierka na saleziánsky seminár z minulej nedele vyniesla 2720 €. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 2. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba. A tiež dnes o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov v Kaťáku. A o 14.00 bude na RTVS 2 odvysielaná relácia Orientácie o ceste povolania Dubničanky sr. saleziánky Andrei Badíkovej, ktorú viacerí poznáte a modlíte sa za ňu.
 3. V pondelok vás pozývame na hudobno-modlitbové pásmo Cesta svetla vo farskom kostole o 18.30 hod. hneď po sv. omši. Tešíme sa na hudobníkov a spevákov zo Žiliny. Viac info na nástenke.
 4. V piatok majú birmovanci mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod., pri ktorej budeme aj s našimi sestrami saleziánkami ďakovať Bohu za dar ich zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarello. A po nej pozývame mladých na animovaný večer do Kaťáku.
 5. V sobotu pokračujeme v brigáde pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. Vopred ďakujeme ochotným mužom.
 6. V sobotu sa uskutoční Swap detského a dámskeho oblečenia a hračiek. Každý si môžete prísť vybrať, čo práve potrebujete v čase od 10.00 do 15.00 hod. v Katolíckom dome. Čisté a nepoškodené oblečenie a hračky môžete priniesť deň predtým v piatok 12. mája od 15.30 do 17.30 hod. Viac info na plagáte.
 7. Budúcu nedeľu bude májové posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na sv. prijímanie a sviatostný život.
 8. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome.