Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 17. júl 2022

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok svätej Márie Magdalény.
V sobotu je sviatok svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
Budúca nedeľa je 17. v období cez rok. A je aj svetovým dňom starých rodičov a seniorov.
Povzbudzujeme rodiny, aby si zvlášť všimli svojich seniorov, aj tých, v ich okolí.

 1. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: chlapčenskú chatovačku a duchovné cvičenia vysokoškolákov.
 2. Žilinská diecéza a farnosť Lednické Rovne vás pozývajú 23. – 24. júla 2022 na púť ku kaplnke sv. Anny. Je to už 13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec pred rokom.
 3. Viac o benefičnom koncerte, na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike, ktorý sa uskutoční na Butkove s Kandráčovcami a Vlastou Mudríkovou, nájdete na nástenke.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov:
  https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-1-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov-2022

Oznamy na 15. nedeľu cez rok  – 10. júl 2022

  

Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy.

V piatok je spomienka Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna Európy.

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.   

1.  Ďakujem za sprevádzanie modlitbami a podporu pri prímestskom a skautskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: chlapčenskú chatovačku pre 5. – 9.- r. zš. Ešte máme voľné miesta, môžete sa prihlásiť u don Peťa alebo Jana Drgoňa. 

2.  Dávame do pozornosti púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži v dňoch 15.-17. júla 2022. Počas púte bude možné prijať škapuliar a novokňazské požehnanie. Nedeľná svätá omša s o. biskupom Petrom Beňom bude vysielaná v priamom prenose Televízie LUX.

Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 3. júl 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 7.00, 9.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod. V Prejte o 8.45 hod.
V stredu je ľubovoľná spomienka svätej Márie Goretti, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

 1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 1100 €. Vďaka za vašu veľkodušnosť.
 2. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: duchovné cvičenia našich spolubratov don Jozefa a Jána Drgoňa, a tiež prímestský a skautský tábor.

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 26. jún 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
V stredu je prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
V sobotu je sviatok návštevy Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 14. v období cez rok.

 1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 2. Dnes sa lúčime s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach a o 15.00 hod. vás pozývame na rozlúčku do záhrady.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša na konci šk. roka pre našu školu v kostole sv. Jakuba o 9.00 hod.
 4. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebude ani mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri.
 5. Počas prázdnin vás prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení vo farnosti:
  – počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie len nakoľko to bude možné.
  – sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu a v sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. nebudú počas prázdnin
 6. Pripomíname pozvanie pre mužov, ktorí sú ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri do prác spojených s oplotením pri kostole sv. Jána Bosca. Zapíšte sa prosíme v sakristiách našich kostolov, aby sme sa mohli dohodnúť a začať. Vopred ďakujeme za ochotu.
 7. Začiatkom júla dávame do pozornosti Cyrilometodské dni v Terchovej a kultúrno-duchovné podujatie Mladosť – nádej budúcnosti na hore Butkov 2 júla. Viac info nájdete na nástenke.

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 19. jún 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Vo štvrtok je slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa a zároveň deň posviacky kostola sv. Jakuba, ktorého výročie budeme liturgicky sláviť v nedeľu vo farskom kostole pri všetkých sv. omšiach.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 13. v období cez rok, je to posledná júnová nedeľa, na ktorú je vyhlásená zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 1. V sobotu sa konajú kňazské vysviacky dvoch našich spolubratov saleziánov v Košiciach. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 2. Budúci piatok bude posledná celodenná adorácia, keďže cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie. Začnú opäť v septembri. Rozhodli sme takto spolu s adorátormi, ktorí mali na starosti celodennú službu počas piatkov.
 3. Budúcu  nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
 4. Oznam otca biskupa Tomáša. Drahé rodiny, na budúci týždeň sa koná 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna a začne o 11.00 hod. sv. omšou. Popoludní je pripravený program pre celú rodinu.
 5. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež potrebným časom aj na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné
  > sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu a v sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. nebudú.
 6. Z dôvodu budúceho využívania priestorov okolo nového kostola a tiež kvôli ich znečisťovaniu venčením psov, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapíšte sa prosíme v sakristiách našich kostolov. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.

Oznamy na nedeľu – Slávnosť Najsvätejšej Trojice – 12. jún 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia.
V sobotu je sv. Barnabáša, apoštola.
Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

 1. V stredu bude u sestier saleziánok záver činnosti CVČ od 16.00 do 18.00 hod. V rámci programu bude aj možnosť zapísať dieťa do CVČ aj na budúci školský rok.
 2. Vo štvrtok bude posledné Lectio divina pred prázdninami o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
 3. Budúcu nedeľu bude v našej farnosti celoslovenská slávnosť odovzdávania misijných krížov misijným dobrovoľníkom, ktorí idú na veľkú ročnú misiu. Odovzdávanie sa udeje pri sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba, ktorej bude predsedať provinciál saleziánov don Peter Timko. Po nej bude občerstvenie vo farskej záhrade.
 4. O dva týždne v nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
 5. V našej synodálnej ceste vo farnosti pokračujeme s povzbudením vytvárať a stretávať sa v malých spoločenstvách. Na tento mesiac ponúkame podnet na formáciu s názvom Stolovanie v kresťanskej rodine a náš vplyv na výchovu detí.
 6. S prichádzajúcim letom vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Nie všetko, čo bežne nosíme je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení, aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.
 7. Z dôvodu plánov do budúcnosti využívať viac priestory okolo nového kostola na stretávanie, hru a pastoračnú činnosť a tiež kvôli neustálemu venčeniu psov a znečisťovaniu okolia a interiéru kostola, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Keďže v našej farnosti chceme podporovať spoluzodpovednosť a spolupatričnosť, pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapisovanie je k dispozícii vo všetkých kostoloch našej farnosti. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.

Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého  (Turíce) – 5. jún 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
V stredu je bl. Štefana Šándora, mučeníka, spomienka pre saleziánsku rodinu.
Vo štvrtok je sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je sv. Barnabáša, apoštola.
Budúca nedeľa je nedeľou Najsvätejšej Trojice.

 1. Dnes končí Veľkonočné obdobie a zajtrajším dňom začína obdobie cez rok. Modlime sa modlitbu Anjel Pána.
 2. Dnes o 15.00 hod. je v kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva.
 3. Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 1190 €. Ďakujeme vám za vašu štedrosť.
 4. V stredu je Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 5. V rámci osláv 30. výročia našej cirkevnej školy so škôlkou sv. Dominika Savia, bude vo štvrtok slávnostná sv. omša o 10.30 hod. v kostole sv. Jakuba a v piatok o 15.00 hod. na školskom dvore pokračovanie osláv. Ste srdečne pozvaní.
 6. Vysokoškoláci, ktorí by mali úprimný záujem o prípravu na sv. prijímanie alebo sv. birmovania, nech sa prihlásia u pána farára don Bohuša.
 7. Prosíme naďalej o zapojenie sa do služby upratovania kostola. Prihlásiť sa môžete u kostolníkov. Ďakujeme za vopred za vašu ochotu.
 8. V nedeľu pozývame mladých na mládežnícku púť na horu Butkov.

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 29. máj 2022

Liturgický kalendár:
V stredu je svätého Justína, mučeníka.
V piatok je svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme vám za vašu štedrosť.
 2. Dnes začína v našej diecéze duchovná príprava na 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme. O 16.00 hod. sa cez diecéznu stránku www.dcza.sk môžete pripojiť k online katechéze, na ktorej zaznejú podnety k manželskému poslaniu a tiež svedectvo na tému: Osamotenosť v rodine a povolanie k láske. Viac info nájdete na plagáte alebo na webovej stránke diecézy.
 3. Tento týždeň je prvopiatkový. Vo štvrtok a piatok spovedáme od 17.00 hod. V stredu 1. júna po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší ako obvykle. V sobotu je Fatimská sobota.
 4. Ružencové bratstvá a Bratstvo Božského srdca Ježišovho pozývajú nových členov, ktorí majú záujem sa k nim pripojiť. Stretnutia sú vždy 1. štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.
 5. V rámci obnovy našej farnosti ako spoločenstva pozývame ochotných ľudí zapojiť sa do služby upratovania kostola. Potrebujeme doplniť upratovacie skupiny, v ktorých viacerí členovia sú už staršie osoby. Aj takto môžeme rásť v spoluzodpovednosti za našu farnosť, v ktorej každý pomáha ako vie. Prihlásiť sa môžete u kostolníkov. Ďakujeme za vopred za vašu ochotu.
 6. Pozývame vysokoškolákov, ktorí by mali úprimný záujem o prípravu na sv. prijímanie alebo sv. birmovania nech sa prihlásia u pána farára don Bohuša.
 7. Nová edícia Viery do vrecka je vzadu na stolíkoch. Ich cena je bežne za 4,50 € u nás je za 2,50 € za kus. Podľa dopytu zvýšime objednávanie počtu kusov. Aj cez čítanie dobrej literatúry môžeme rásť v našej viere.

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 22. máj 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Predsedať je bude salezián don Marián Zachar.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (pre školu) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

 1. Dnes ďakujeme Bohu za dar farnosti ako spoločenstva z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. To naše spoločenstvo v Kristovi sa neustále obnovuje a upevňuje pri oltári a pokračuje v našom stretávaní. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Sladké alebo slané pod zub môžete priniesť priamo do záhrady. Miništranti budú mať aj svoje stretnutie.
 2. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov 24. mája o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši s don Mariánom Zacharom.
 3. V sobotu o 9.00 a 11.00 hod. bude v našej farnosti 1. sv. prijímanie detí. Vo štvrtok je nácvik a požičiavanie šiat. V piatok je malá zmena v časoch na sv. zmierenia pre deti, rodičov a príbuzných O 15.45 hod. prídu zo IV. ZŠ a o 16.30 hod. z V. ZŠ. Podrobné informácie dostali rodičia mailom.
 4. Začali sme prípravu pre snúbencov na sviatosť manželstva. Termíny nájdete na nástenke alebo internete – www.saldub.sk. Ešte sa môžete zapojiť.
 5. V týchto dňoch prebieha zápis detí do našej Cirkevnej materskej školy. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy – www.zsds.edupage.org.
 6. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webovej stránke – www.saldub.sk. Spustili sme už aj prihlasovanie na tábory.
 7. Chceme vás informovať o prácach, ktoré ste si mohli všimnúť počas týchto dní. Zatepľujeme budovu fary a teda saleziánskeho domu. Strechu sa nám už podarilo zatepliť a urobiť novú. Chceme tak znížiť energetickú náročnosť takmer 50-ročnej budovy.

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 15. máj 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

 1. Zbierka na saleziánsky seminár vyniesla 1700 €. Vďaka za vašu štedrosť.
 2. V piatok bude duchovná obnova mladých o 19.00 hod. a preto aj mládežnícka sv. omša začne o 20.15 hod.
 3. V sobotu o 9.00 a 11.00 hod. bude v našej farnosti 1. sv. prijímanie detí. Vo štvrtok je nácvik a požičiavanie šiat a v piatok o 16.00 hod. sv. zmierenia pre deti, rodičov a príbuzných. Podrobné informácie dostali rodičia mailom.
 4. V sobotu bude jarná púť na Butkove. Viac info na plagáte. Autobus bude odchádzať o 12.00 hod. od SPŠ. Prihlasovanie v sakristii kostola sv. Jakuba.
 5. V nedeľu 22. mája vás pozývame na deň farnosti z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva.
  Pri sv. omši o 9.00 hod. aj za 30 rokov kňazstva don Cyrila. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Miništranti budú mať aj svoje stretnutie.
 6. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov 24. mája o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši s don Mariánom Zacharom.
 7. Začali sme prípravu pre snúbencov na sviatosť manželstva. Termíny nájdete na nástenke alebo internete – www.saldub.sk. Ešte sa môžete zapojiť.
 8. V týchto dňoch prebieha zápis detí do našej Cirkevnej materskej školy. Je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke školy a následne po 31. máji 2022 budete pozvaní na osobné stretnutie. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy – www.zsds.edupage.org.
 9. Aj tento rok v našej saleziánskej komunite nastanú personálne zmeny. Odíde od nás don Vlado Plášek do Banskej Bystrice a do našej komunity príde don Marek Vaško. S don Vladom sa budeme lúčiť pri sv. omšiach v nedeľu 26. júna. Sprevádzajme obidvoch v modlitbách.