Birmovanci rekapitulujú polrok prípravy

Birmovanci našej farnosti sa v stredu 7. februára stretli na fašiangovom maxistretku, počas ktorého bol priestor pre zábavu, katechézu aj modlitbu.

Zábavný program zabezpečila tzv. vyzývačka – Challenge Game. Išlo o to splniť čo najviac úloh v časovom limite. Nasledovala katechéza o modlitbe: čo je a nie je modlitba, kde a ako sa dá modliť. Na záver podujatia si všetci spolu aj vyskúšali, aké je to modliť sa v spoločenstve – aj v duchu známeho hesla: Kto spieva, dvakrát sa modlí – a prosili o príchod Ducha Svätého do ich života.

Počas tohto maxistretka mali birmovanci tiež možnosť zhodnotiť, čo pekné zažili od septembra, kedy sa začala ich príprava.

Z ich postrehov vyberáme:

  • spoločné pozeranie videí
  • týždenné výzvy
  • rozhovory, diskusie
  • spoznávanie animátorov a nových ľudí
  • úprimnosť, odhodlanosť
  • cestovanie na Godzone do Žiliny
  • filmové stretko s popcornom
  • sladké odmeny, koláče od dobrých duší v našej farnosti

Okrem toho ešte prečítali jedno Evanjelium, zúčastnili sa duchovnej obnovy,

piatich maxistretiek, a každý týždeň chodia na stretnutia malých skupiniek.

Sprevádzajme ich aj naďalej modlitbami na ich ceste kresťanského dozrievania.

Text a foto: sr. Andrea Miklovičová, FMA