2%

Domka/Kaťák – v správe bratov saleziánov:

LAURA / Scvč – v práve sestier saleziánok:

Cirkevná základná škola: