Miništrantské MAXISTRETKO

V nedeľu, na sviatok Najsvätejšej Trojice, 30. mája 2021, sa po dlhšom čase opäť stretli naši miništranti, aby sa vzájomne povzbudili k službe pri oltári.

Pod vedením don Cyrila Gajdoša a starších miništrantov si pripomenuli, aký je význam  tohto  sviatku pre nás kresťanov. „Sviatok Najsvätejšej Trojice nám pripomína, že sa máme navzájom milovať a byť jedno ako sú jedno Otec, Syn a Duch Svätý. Boh nám v tom chce pomáhať, a preto nám posiela Ducha Svätého ako posilu k láske a jednote.“

Spoločne zaspomínali na národnú púť minštrantov, PUMIN 2021, ktorá sa tento rok konala ONLINE. Niektorý naši miništranti sa do nej zapojili a poslali video mini púte minštrantov z Dubnice. Za túto iniciatívu vyhrali vecné ceny.

Okrem toho sa vzájomne povzbudili k aktívnejšej miništrantskej službe pri oltári v nedeľu, ale aj v ostatné dni.  Záver stretnutia sa niesol v športovom duchu. Niektorý miništranti si zahrali futbal, iný pin-pong, stolný futbal,…

Veríme, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktoré pozývame aj nových miništrantov!

Autor: Jaroslav Minárik