Liezť skoro až do neba

Miništranti našej farnosti dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebiehala ešte v predošlom školskom roku,  netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov. Na výlete ich sprevádzali don Cyril, don Vlado, Bobe a prišli i traja rodičia chlapcov.   

Vydali sme sa autami do Považkej Bystrice a keď sme vstúpili do lezeckej haly, miništrantov zaplavil úžas a túžba prekonať strach, prekonať samých seba a vyliezť najvyššie, ako sa len dá. Na začiatku si chlapci vypočuli krátku katechézu, v ktorej bol výstup na vrchol prirovnaný k výstupu do neba. Povedali sme si, že tak ako bez pomoci a istenia starších animátorov nedokážeme vyliezť na lezeckú stenu, tak ani bez vzájomnej pomoci nedokážeme prísť do neba. Ako pri lezení je nevyhnutné poslúchať rady inštruktora, rovnako aj v živote potrebujeme počúvať rady rodičov. Keď prekonáme strach, môžeme v živote vidieť a zažiť úžasné veci. Po katechéze don Cyril všetkých požehnal – a išlo sa na vec. Približne sedem trás, od najľahšej až po skutočne náročnú, pripravili a zabezpečili skúsení inštruktori. Detská radosť, nadšenie a odvaha boli neopísateľné. Každý sa snažil dať do lezenia všetko tak, aby dosiahol vytúžený vrchol. 

Po viac ako 2 hodinách lezenia sme dostali záverečné požehnanie a vrátili sa domov. V deťoch bolo ešte stále vidieť veľké nadšenie. Verím, že tak, ako uspeli v lezení, dosiahnu raz i ten najkrajší cieľ – nebo. 

Link na kompletnú fotogalériu:

https://1drv.ms/u/s!AsP0YTkMmo4igp9PCZ0xTOlH_86BTw?e=5pdm4d