Odvážni miništranti putovali do Šaštína

Na 12. ročníku celoslovenskej púte miništrantov PUMIN nechýbali ani Dubničania, ktorých zostava bola obohatená aj o jednu mamku, sestru, ocka a saleziána-kňaza.

Dobrodružstvo začalo už na parkovisku, kde z 9-miestneho auta tiekla nejaká kvapalina. Bol to pokazený chladič a veľké auto muselo zostať doma. Panna Mária si ochránila svojich pútnikov, aby sa auto nepokazilo cestou a tiež zariadila, aby sa všetci zmestili, keďže niekoľkí sa odhlásili iba na poslednú chvíľu!

Púť odštartovala koncertom bratov pavlínov, ktorí spravujú Národnú Baziliku Sedemsbolestnej Panny Márie a príhovorom dona Jozefa Luscoňa SDB, ktorý predstavil motto tohtoročnej púte Misia ODVAHA. Menších miništrantov si don Jozef zobral so sebou do Baziliky a starším sa zatiaľ v rôznych zaujímavých workshopoch venovali profesionáli z odvážnych povolaní: hasič, vojak, policajt, sociálni pracovníci s Rómami a bezdomovcami.

Srdcom stretnutia bola slávnostná sv. omša, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Otec biskup spomenul, že ešte nikdy nemal na sv. omši toľko miništrantov a povzbudil chlapcov k odvážnemu svedectvu, lebo práve z miništrantov vyrástli mnohé osobnosti. Veľký zážitok mal z liturgie aj náš Dário, ktorý bol hlavným turiferom.

Po požehnaní vyšli všetci vymrznutí pred Baziliku, kde sa na slniečku odfotili a utekali na skvelý obed pripravený cateringovou firmou brata nášho saleziána Janka Drgoňa.

Nasledovali súťaže po stanoviskách, skákanie na nafukovacom hrade a bláznenie v nafukovacej guli. Chlapci vytvorili futbalový tím a zapojili sa do turnaja, v ktorom vyhrali všetky zápasy v skupine, ale finále si zahrajú asi až o rok, keďže času bolo málo a všetci už museli bežať do Baziliky na záverečnú adoráciu. Po chvíľke ticha pred Najsvätejšou Sviatosťou sa najmladší účastník dubnickej výpravy opýtal, či ten diakon pred oltárom nezaspal…

Plný zážitkov a s túžbou prísť o rok zas nasadli Dubničania do áut a vydali sa na cestu domov. Vzali to „skratkou“ cez Trnavu, kde si dali chutnú zmrzlinu a pokračovali ďalej. Čo sa dialo v autách si budú všetci ešte dlho pamätať, ale nikomu o tom nesmú hovoriť.

(text: don Štello SDB; foto: Ľudmila Machová)


Celoslovenské saleziánske stretnutie miništrantov

 „Blázni pre Krista“, týmto mottom sa odštartovalo stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Žiline v dňoch od 16. do 18. 02. 2018. Z nášho strediska sa tam vydala sedemčlenná skupina pod vedením don Pavla Piatrova.

Dvere do veľkolepého dobrodružstva účastníkom otvorila večerná svätá omša, ktorú celebroval don Anton Červeň. Po nej nasledovalo rozdelenie miništrantov do skupín a vzájomné spoznávanie. Na záver dňa si všetci zahrali hru na zatrávnenom alebo lepšie povedané zasneženom priestranstve s názvom „zvieracia naháňačka“.

Druhý deň bol o niečo zaujímavejší. Po výdatných raňajkách sa pre miništrantov začal nabitý program, dopoludňajší blok, ktorý sa rozdelil pre mladších a starších. Mladší si pozreli film o odvážnom slonovi, Hortonovi. Pre starších miništrantov boli pripravené workshopy o hľadaní svojho povolania a dozrievaní v opravdivého chlapa. Tam sa dozvedeli, že hľadanie povolania je cesta ťažká, ale trpezlivosť a modlitba prináša svoje ovocie. Taktiež skutočný chlap má mať pevnú vôľu, čisté srdce a jasnú myseľ.

Popoludňajší blok vyplnila sv. omša, ktorú predsedal don Ján Holubčík. Účastníkom priblížil „bláznivý“ život sv. don Bosca, Dominika Savia, Ernesta Macáka, Titusa Zemana a sv. Tarzícia. Poukázal na to, že ich konanie, ktoré sa pred ľuďmi zdalo byť šialené, malo v očiach Pána Boha veľkú cenu.

Nechýbal tiež čas na rekreáciu, zábavu a mestskú hru, pri ktorej hľadali stratený obraz sv. Tarzícia. Po namáhavej a mrazivej prechádzke po Žiline nasledoval spoločenský večer. Skupiny si proti sebe zasúťažili v miništrantskom kvíze a vypočuli si besedu so staršími saleziánmi, na tému kedy začali a čo ich viedlo k miništrovaniu. Tento deň nakoniec ukončili tichou adoráciou.

Posledný deň sa začal slávnostnou svätou omšou, ktorú odslúžil don Pavol Dzivý, ktorý chlapcov miništrantov povzbudil, aby neprestali byť verní tomuto poslaniu, aj keď niekedy to vyžaduje byť „bláznom pre Krista“. Potom po spoločnej fotke a raňajkách sa všetci rozutekali domov.

Niektorých účastníkov sme sa opýtali na postrehy a zážitky z tejto akcie:

„Bolo to super. Najviac sa mi páčila mestská hra a chutné obedy, ktoré nám varili saleziáni.“ (Kristián Rendek)

„Som veľmi rád, že na takom skvelom podujatí bolo zastúpené aj naše dubnické stredisko.“ (don Pavol Piatrov)

„Veľmi si na tom dali záležať, riadne to premakali. Bola to najlepšia akcia pre miništrantov na akej som bol.“ (Matúš Mačina)

Za zorganizovanie tohto podujatia patrí veľké ĎAKUJEM Pánu Bohu, ktorý ho  požehnával a mladým saleziánom, ponovicom,  kandidátom na saleziánov a animátorom, ktorí vymysleli a zrealizovali toto nádherné dielo.

(Jaro Minárik)


Oficiálne fotografie nájdete TU.