Novoročné miništrantské stretko

Prvá nedeľa tohto roku nebola len takou obyčajnou nedeľou. Tento deň bol zároveň aj sviatok Zjavenia Pána, alebo aj ľudovo – Troch králov.  V tento deň sa najčastejśie spomína putovanie troch mudrcov, ktorí sa vydali za hviezdou , aby sa mohli pokloniť a priniesť dary novonarodenému Spasiteľovi. Hviezda ich doviedla do mesta Betlehem, kde našli v jasličkách malého Ježiša.

A tak, v tento deň taktiež priviedli farské oznamy a plagát na skrini v sakristii miništrantov na tohtoročné prvé miništrantské maxistretko. Za početnej účasti (21 miništrantov) sa vyhodnotila miništrantská hra za mesiac December, a každý zúčastnený dostal odmenu. Prvou cenou bol kríž z ďalekého Jeruzalema. Nasledovalo duchovné slovko od don Vlada Plášeka, vedúceho stretka, pozdrav a info od don Mariána Bielika a potom obľúbený futbal, pinpong a kalčeto…

autor: Marek Hudec