Týždeň modlitby za duchovné povolania

Včera začal týždeň modlitieb za duchovné povolania. Chceme vás pozvať do intenzívnej modlitby na tento úmysel. Kto vníma, že Pán ho volá kráčať cestou zasväteného života alebo kňazstva, nech neváha a príde sa porozprávať so saleziánom alebo sestrou saleziánkou.

Posolstvo sv. otca Františka k 57. svetovému dňu modlitieb za povolania vyjadrujú 4 slová: námaha, odvaha, obeta a vďačnosť. Pozastavuje nad evanjeliovým príbehom o nepokojnej plavbe učeníkov po rozbúrenom Galilejskom jazere. Ich nočnú plavbu plnú strachov, obáv a pochybností prirovnáva k životnej púti každého z nás. Na tejto ceste nie sme sami.

„Povolanie sa nám podarí objaviť, keď sa naše srdce otvorí vďačnosti a dokáže zachytiť Boha, prechádzajúceho naším životom.“;

„Pán vie, že zásadné životné rozhodnutie vyžaduje odvahu. On pozná otázky, pochybnosti, ťažkosti, ktoré zmietajú loďkou nášho srdca, a preto nás ubezpečuje: ‚Nemaj strach, ja som s tebou! ‚“;

Každé povolanie obnáša úsilie. Keď sa z únavy alebo strachu začneme báť, Pán nás drží za ruku a dodá nám potrebnú odvahu, aby sme žili svoje povolanie s radosťou a nadšením.“

„Mária s vierou Bohu zverila svoje obavy a neistoty a odvážne odpovedala na jeho povolanie. Jej život sa tak stal trvalým Pánovým chválospevom.“


Celé posolstvo sv. otca:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-57-svetovemu-dni-modliteb-za-povolani