Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 26. apríl 2020

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V piatok je sv. Jozefa robotníka.
V sobotu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

  1. Na zbierku Tehlička ste venovali 772 €. Pán Boh zaplať!