Prihlasovanie škôlkárov

Vážení rodičia.

Oznamujeme Vám, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia bude prebiehať v dňoch od 30.4. do 30. 5 2020, bez osobnej prítomnosti detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania na internetovej stránke školy www.zsds.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku zverejnenú na internetovej stránke školy a vyplnenú zašle na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). 

Ak nemáte inú možnosť príďte do školy a to bez prítomnosti detí v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020, v čase od 14.00 h do 16.00 h. Osobný zápis sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti vedenia školy, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu tlačiva.