Deň zasväteného života

Každý rok si pripomíname Deň zasväteného života. Vznikol na podnet sv. Jána Pavla II. v roku 1997 a v Cirkvi sa spája so sviatkom Obetovania Pána, 2. februára. Vtedy si pripomíname príchod Krista ako Svetla sveta zapálením hromničnej sviečky.

Zasvätené osoby majú podstatnú úlohu v Cirkvi. Zapojení do miestnych komunít prinášajú zasvätení muži a ženy prítomnosť Krista všetkým, ktorých cez deň stretnú. Sú špeciálnym pokladom v Cirkvi, lebo dovoľujú Ježišovej láske, aby sa stala dotknuteľnou. Celý svoj život venujú nasledovaniu Krista, a tak práve zasvätení sú schopní dostať sa k tým, čo sú na okraji spoločnosti, a priniesť odkaz Evanjelia všetkým, čo to potrebujú.

Zaujímavé postrehy zo štatistiky zasväteného života v USA: až 90 % ľudí pomáhalo pred vstupom do rehoľnej spoločnosti v nejakej službe v Cirkvi. Prvé volanie počula polovica, keď mali 18 rokov a menej. Až 90 percent praktizovalo nejakú formu pravidelnej modlitby, najčastejšie Eucharistickú adoráciu alebo ruženec. Šesť z desiatich malo duchovné vedenie pred vstupom do rehoľnej spoločnosti.

autor: Vladimír Plášek, sdb

zdroj: www.zenit.org