Poďakovanie za podporu Tehličky 2021

Tohtoročná zbierka, Tehlička 2021, ktorá sa konala vo Veľkonočnom období, bola určená  pre podporu saleziánskeho diela v Jakutsku. Pomohla získať finančné prostriedky na opravu saleziánskeho komunitného domu v Aldane.

Mohli ste prispieť modlitbou, jednorazovým finančným darom alebo získať financie prostredníctvom vlastného nápadu/výzvy.

Doteraz sa podarilo vyzbierať 110 000 eur

Saleziánska komunita z Aldanu píše: „Vaša podpora bola pre nás povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 eur, ktorá sa doteraz vyzbierala pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých.“

Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, finančné príspevky je možné posielať ešte do konca októbra 2021.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK6911000000002620852641

Za pomoc pri podpore Tehličky 2021 Vám srdečne ďakujeme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri ďalšom ročníku.

www.tehlicka.sk

Desať nových dobrovoľníkov prijalo misijný mandát na jeden rok

Prísľub, darovať rok svojho života v službe v saleziánskych misiách, zložilo v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom desať nových misijných dobrovoľníkov.

Vyslaniu predchádzala ročná príprava, ktorá bola venovaná predovšetkým témam o saleziánskej spiritualite, misijnom dobrovoľníctve, osobnom rozvoji či zdravotnej príprave. Počas slávnostnej sv. omše prijali títo mladí z rúk provinciála Jozefa Ižolda misijné kríže, ktoré symbolizujú prijatý mandát.

Tento rok na misiu vycestujú:

Monika Tomaštíková (Klin – Angola)
Dominika Šimonffyová (Dubnica nad Váhom – Angola)
Pavol Rehák (Bratislava – Keňa)
Mária Straková (Fričovce – Keňa)
Laura Mrocková (Bratislava – Tanzánia)
Kristína Ivančíková (Kaplná – Tanzánia)
Katarína Koristeková (Čechánky – Tanzánia)
Filip Bambúch (Považská Bystrica – Tanzánia)
Martina Ondrášová (Dubnica nad Váhom – Luník 9)
Petra Alaxinová (Bratislava – Luník 9)

Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch saleziánskeho strediska.

Sprevádzajme ich modlitbou. Zároveň sa otvára možnosť prihlásiť sa ako misijný dobrovoľník na ďalší rok :) Prihlasovací formulár a viac info je na www.saleziani.sk/misie alebo www.savio.sk. Uzávierka prihlášok je 13. septembra 2019.

Informovala: Veronika Rendeková (www.saleziani.sk)

Misionár z Kene navštívil Dubnicu

Luke Mulayinkal, salezián – kňaz pochádzajúci z Indie, pôsobí už vyše 30 rokov v Keni a navštívil aj naše saleziánske stredisko v Dubnici nad Váhom. V nedeľu slávil tri sv. omše a v pondelok doobeda prišiel aj medzi deti na CZŠ sv. Dominika Savia, aby sa podelil so svojimi skúsenosťami a vydal svedectvo o ťažkom, no požehnanom živote v nehostinnej Keni.

Zľava: don Pavol Piatrov (direktor komunity), don Luke Mulayinkal (misionár v Keni), don Štefan Kormančík (delegát pe misie)

Mestečko Korr, ktoré podporujeme v tohtoročnej Tehličke, leží v kraji Marsabit, v púšti Kaisut na severe Keni. Obyvateľov tu sužuje suché klimatické podnebie a nedostatok pitnej vody. Daždivé obdobia tu nebývajú veľmi časté takže tu ľudia žijú veľmi ťažko.

„Pol roka tu nepršalo až doteraz. Po dlhom čase sa do tejto oblasti presunuli silné dažde, ktoré spôsobujú veľké záplavy. Ale kvôli veľkému suchu sa všetka voda do dvoch týždňov vyparí. Saleziáni tu pôsobia od roku 1971. Dovtedy tu ľudia žili v primitívnych obydliach a oblečenie, ktoré nosili, si vyrábali z kože zvierat. Postupne sme tu vybudovali školy, zdravotnícke zariadenia, saleziánske strediská a studne. Našou činnosťou v týchto oblastiach je zabezpečiť prísun pitnej vody, vzdelanie pre obyvateľov a v neposlednom rade starostlivosť o zdravie. Ľudia sú tu sociálne slabo vybavení, vrátane zdravotníckych zariadení a stredísk, škôl a majú obmedzený prístup k vode. Vláda krajiny neprejavuje žiadny záujem o svojich obyvateľov. Pestovať ovocie a zeleninu je tu prakticky nemožné, preto najdôležitejšou potravou sa pre nich stáva mlieko a krv z chovaných zvierat. Ak si chcú zaobstarať ovocie, zeleninu alebo zemiaky a iné plodiny, musia cestovať až 140 km do najbližšieho mesta,“ oboznámil otec Luke poslucháčov s aktuálnou situáciou.

Najdôležitejšou prácou saleziánov v týchto oblastiach je pomôcť deťom a mladým ľudom, preto sa tu budujú materské, základné a stredné odborné školy.

Don Luke okrem mesta Korr, v ktorom pracoval dlhé roky, hovoril aj o Bosco Boys, saleziánskom centre v Nairobi, kde momentálne pôsobí a pomáha deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Saleziáni im ponúkajú náhradný domov a vzdelanie. V súčasnosti podporujú asi 600 detí, ktorým poskytujú základné vzdelanie a umožňujú im pokračovať v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných a vysokých školách.

„Veľa chlapcov z ulice ďakuje dodnes za tento prínosný projekt. Istý chlapec sa v centre Bosco Boys vyučil za automechanika. Keď začal pracovať a dostal prvú výplatu doniesol mi z nej veľkú časť so slovami: Duchovný otec, ďakujem ti, že si ma sem priviedol. Prosím použi tieto peniaze na výchovu ďalších detí, aby mohli, zažiť Boží dotyk tak ako ja.“ – don Luke Mulayinkal prerozprával jeden z množstva iných úspešných príbehov.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomôžu ľuďom v Keni uhasiť ich smäd (po vzdelaní)!

(Jaro Minárik)


Viac o tohtoročnej Tehličke sa dozviete na stránke tehlicka.sk alebo v časopise Korr kliknutím na obrázok:

Všimnúť si cez pôst Lazára pri bráne

Svätý Otec František vo svojom posolstve na Pôst 2017 pozýva všetkých k uvažovaniu nad evanjeliom o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19-31) a ku konkrétnej pomoci tým, od ktorých nás delí múr ľahostajnosti.

„Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý.“ (pápež František)

Odpoveďou na Božie Slovo a na posolstvo Svätého Otca môže byť pomoc poskytnutá „Lazárom“ v našom okolí alebo tiež pomoc ľuďom, ktorí to existenčne potrebujú. Občianske združenie SAVIO organizuje už 12. ročník verejnej zbierky TEHLIČKA. Tento rok je jej cieľom podporiť základné vzdelávanie 4 600 detí v tábore pre vnútorne presídlené osoby v Jube (Južný Sudán). Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom budú mať vojnou skúšané deti aj šancu chodiť do školy. Partnerom zbierky sú Saleziáni don Bosca, ktorí v krajine zotrvali i počas vojny. Do Tehličky je možné sa zapojiť jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online a zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach.

(zdroj: www.saleziani.sk; foto: Martin Črep)

Pápež František v Baku „stratil čas“ a pobudol so saleziánskou rodinou

Hoci pápež František pobudol v Azerbajdžane v nedeľu 2. októbra len asi 10 hodín, prišiel „stratiť čas“ s miestnou komunitou veriacich, aby ich povzbudil vo viere. V Kostole Nepoškvrnenej Panny Márie ho očakávali veriaci mnohých národností a jazykov.

baku-1

Svätý Otec po príchode pozdravoval ľudí na nádvorí pred kostolom, požehnával deti, osobitne pozdravil starých a chorých, ktorí boli v kostole so sestrami Matky Terezy (medzi nimi je Slovenka zo Žiliny) a položil kvety k soche Panny Márie.

Pred začiatkom svätej omše pápež František v pripravenej sakristii osobitne prijal a pozdravil každého z prítomných kňazov, ktorí potom s ním koncelebrovali nedeľnú eucharistiu, medzi nimi aj provinciála slovenských saleziánov don Jozefa Ižolda. Dvoma hlavnými koncelebrantmi boli apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Vladimír Fekete a správca miestnej farnosti don Vladimír Baxa. Medzi koncelebrantmi bol, okrem dvoch kardinálov, ktorí prišli so Svätým Otcom, a miestneho nuncia, aj biskup z Kazachstanu a Mons. František Rábek ako hosť – zástupca slovenských biskupov.

baku-3

Po svätej omši obedoval Svätý Otec so saleziánskou komunitou v srdečnej rodinnej atmosfére. Počas obeda mu mohol don Vladimír Fekete predstaviť dielo saleziánov v Baku, tiež mu odovzdal záložku s modlitbou za blahorečenie dona Titusa Zemana s údajmi o živote Božieho služobníka v taliančine. Provinciál don Jozef Ižold a provinciálka sestier saleziánok Janka Kurkinová mu odovzdali darček zo Slovenska – maľovanú štólu. Svätý Otec pred odpočinkom nezabudol vojsť do kuchyne a poďakovať za obed. Miestny kuchár bol takto poctený hostiť po Jánovi Pavlovi II. aj aktuálneho Petrovho nástupcu.

baku-4

Pred odchodom zo saleziánskeho strediska na ďalší oficiálny program návštevy venoval Svätý Otec František niekoľko minút osobitne saleziánom, sestrám saleziánkam a členom mediálnej redakcie Don Bosco media z Bratislavy. Pozdravil ich a odfotil sa s nimi. Keď mu don Vladimír Fekete predstavoval troch spolubratov laikov – koadjútorov, Svätý Otec František ako ctiteľ saleziánskeho blahoslaveného koadjútora Artemida Zattiho poznamenal s humorom: „Koadjútori sú stĺpy tohto diela.“ Napokon pred nástupom do auta venoval ešte niekoľko minút miestnym veriacim mladým, pozdravil ich a oni ho vyprevadili skandovaním „Papa Francesco!“.

baku-2

Prinášame vám prepis slov Svätého Otca na záver svätej omše:

„Niekto si môže myslieť, že pápež stráca toľko času: precestovať toľko kilometrov kvôli návšteve malej 700-člennej komunity v dvojmiliónovom meste… A predsa, nie je to jednotvárna komunita, lebo medzi vami sa hovorí po azerbajdžansky, po taliansky, anglicky, španielsky – toľkými jazykmi… Je to komunita na periférii.
Nuž, pápež v tomto imituje Ducha Svätého: aj On zostúpil z neba na malú komunitu na periférii, uzatvorenú vo večeradle. A to spoločenstvo bolo v strachu, cítilo sa byť chudobné a možno prenasledované alebo odstrčené. Dodáva mu odvahu, silu, parresiu (nebojácnosť ducha), aby išlo vpred a ohlasovalo Ježišovo meno. A dvere jeruzalemskej komunity, ktoré boli zatvorené zo strachu alebo hanby, sa otvárajú dokorán a vychádza sila Ducha. A pápež stráca čas tak, ako ho vtedy strácal Duch Svätý.
Sú potrebné len dve veci: V tom spoločenstve bola Matka. Netreba zabúdať na Matku! V tej komunite bola láska, bratská láska, ktorú do nich vlial Duch Svätý. Odvahu! Vpred! Go ahead! (angl. Kráčajte vpred!) Bez strachu, vpred!“
(Rádio Vatikán)

„Vďačný za prijatie, ktorého sa mi dostalo, v tomto mieste stretnutia a kultúry povzbudzujem vždy voliť cestu človeka: otvorenosť, rešpekt, zdieľanie,“ napísal podľa svedectva vatikánskeho hovorcu do pamätnej knihy v Centre Heydara Aliyeva pápež na záver stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Súvisiace články:

Homília pápeža Františka v Baku.

Kde je tá sestra, čo má dnes narodeniny?

Saleziáni pripravili v Baku pápežovi skromnú izbičku a obed podľa jeho chuti.

Farnosť v Baku sa teší na pápeža.

 

„Modlite sa za nás viac!“

Saleziánska informačná agentúra ANS priniesla video posolstvo od saleziánov z Aleppa (Sýria). Vo videu natočenom priamo na dvore saleziánskeho strediska hovorí don Pier Jabloyan, SDB, prosí o zintenzívnenie modlitieb za pokoj pre Sýriu, najmä na príhovor Márie Pomocnice kresťanov v tomto mesiaci máji.

SDM Krakov

SDM krakov článok

 

Ak sa chceš pridať k nám a ísť spolu s nami z Dubnice do Krakova, kontaktuj do konca marca saleziána don Petra Štellmacha (peter.stellmach@gmail.com) a navštív túto stránku, na ktorej sa dozvieš viac: sdm.saleziani.sk. Tešíme sa na Teba!