Jarný prímestský tábor

Pozývame deti I. stupňa ZŠ na jarný prímestský tábor.

Viac info a prihláška tu:
Jarný tábor 2024 (google.com)

Beháme a staviame pre Kakumu :)

Ahojte naši dobrodinci. Malá rekapitulácia našej výzvy: Za prvých 10 dní našej výzvy sme vyzbierali 165 km a odbehli 142 km. Ďakujeme :) Zostáva nám ešte 15 dní do konca výzvy. Prosíme o akýkoľvek malý príspevok. Pre ďalšie info a fotky kliknite tu.

MISIJNÁ VÝZVA

Vzdelanie detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma je ohrozené

  • saleziánsku školu v Kakume podmýva rieka, ktorá už spôsobila kolaps niekoľkých budov
  • ďalšie ohrozené sú priestory s ubytovaním pre učiteľov
  • zrútenie školy oberie o vzdelanie vyše 3000 detí a mladých
  • vzdelanie je pre deti a mladých v Kakume cestou k lepšiemu životu

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička 

chceme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. 

Má v týchto okolnostiach zmysel pokračovať v tejto zbierke?

Myslíme si, že to zmysel má. Čo nám pomôže prekonať túto krízu, spôsobenú Korona vírusom, je ľudská spolupatričnosť a solidárnosť. A tá sa nemôže obmedziť len na našu krajinu.

A tu začína naša Výzva:

Začneme stavať školu z drevených tehličiek. Každá tehlička bude stáť vás 5 eur a nás 5 km behu :) Teda za každý vaše darované euro niekto z nášho tímu odbehne 1 km v prírode a za každých nazbieraných 5 eur prilepíme jednu tehličku k našej stavbe. Fotky z rastúcej stavby a z výhľadov na prírodu z našich behov, budeme uverejňovať na sociálnych sieťach a tu :)

Stačí kliknúť a prispieť akoukoľvek aj malou sumou tu: https://savio.darujme.sk/p2p/2552/behame-a-staviame-pre-kakumu/

ĎAKUJEME! (Bobe, Juro, Lamiya, Danka, Vlado)

2% Stopercentne mladým

Milý Darca,

V saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže.

 Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času,  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.


DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo je možné spolu s potvrdením od zamestnávateľa doniesť na farský úrad.


Základná škola s Materskou školou sv.Dominika Savia

Odkaz na web školy:

https://zsds.edupage.org/a/2–z-dane


Laura


Spoločné tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Termíny:

DO 15.2. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

FYZICKÉ OSOBY: Do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na daňový úrad v mieste bydliska.

PRÁVNICKÉ OSOBY: Môžete nám poukázať 1-2 % DO 31.3.


Ohlasovali sme Dobrú Novinu :)

Aj tohto roku sa 26.12.2019 vydali naši koledníci ulicami Dubnice nad Váhom ohlasovať radostnú zvesť narodenia Ježiša. Deň začali rannou sv. omšou o 9:00. Po omši nasadli do áut, aby mohli túto novinu zvestovať aj deťom do Centra pre rodiny v Klobušiciach.

Potom sa rozdelili do dvoch skupín a pokračovali s koledovaním v dubnických rodinách. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nabrali odvahu zúčastniť sa, rodinám, ktoré sa zapísali a aj všetkým dobrodincom.

Vyzbierali sme 1573,26 Eur, ktoré sme odoslali do Erka na podporu rozvojových projektov v Turkane, v Keni. Pán Boh zaplať!

autor: Janka Begánová

2% pre Lauru

Ak ste sa ešte nerozhodli komu darovať svoje 2% daní, ponúkame Vám možnosť podporiť naše Centrum voľného času Laura. Za všetky príspevky ďakujeme!

Tlačivo pre fyzické osoby si môžte stiahnuť na tomto odkaze.

2% pre ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia

Darovaním 2% dane môžte podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej škole.

Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie o poukázaní podielu – fyzická osoba

2% pre Základnú školu

Darujte 2%

Aj tento rok nás môžete podporiť venovaním Vašich 2% daní.


Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie – fyzické osoby 2 %


List určený pre Fyzické osoby si môžte stiahnuť tu, alebo pozrieť na nasledujúcom obrázku:


Podklady pre právnické osoby:

1.Potvrdenie o podaní daňového priznania.

2.Daňové priznanie – právnické osoby


List určený pre právnické osoby si môžte stiahnuť tu, alebo pozrieť na nasledujúcom obrázku:

NOVINKY – ďakujem€