Ohlasovali sme Dobrú Novinu :)

Aj tohto roku sa 26.12.2019 vydali naši koledníci ulicami Dubnice nad Váhom ohlasovať radostnú zvesť narodenia Ježiša. Deň začali rannou sv. omšou o 9:00. Po omši nasadli do áut, aby mohli túto novinu zvestovať aj deťom do Centra pre rodiny v Klobušiciach.

Potom sa rozdelili do dvoch skupín a pokračovali s koledovaním v dubnických rodinách. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nabrali odvahu zúčastniť sa, rodinám, ktoré sa zapísali a aj všetkým dobrodincom.

Vyzbierali sme 1573,26 Eur, ktoré sme odoslali do Erka na podporu rozvojových projektov v Turkane, v Keni. Pán Boh zaplať!

autor: Janka Begánová