Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána – 5. január 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Zjavenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú všade ako v nedeľu.
V stredu je spomienka bl. Titusa Zemana, mučeníka.
Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Krista Pána.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
  2. Požehnanie vody bude dnes pri večernej sv. omši. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby požehnania, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto by chcel na požehnanie pozvať kňaza, nech si s konkrétnym kňazom dohodne osobne termín.