MISIE – ďakujem€

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku zastrešené dvomi organizáciami:

SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhajú ľuďom v neľahkej životnej situácii. Jednou z aktivít, ktorú poznáme aj v Dubnici,  je pôstna zbierka Tehlička. Chcem pomôcť

 

VIDES je medzinárodná misijná organizácia, vznikla v Taliansku na podnet mladých a Inštitútu FMA. VIDES pôsobí v 15 krajinách Európy, v 8 krajinách Ázie, v 2 krajinách Afriky, v 10 krajinách Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme. Na Slovensku je VIDES súčasťou OZ Laura – Združenie mladých. Chcem pomôcť

 

 • Svedectvá našich dubnických animátorov z misií nájdete TU.

Ďakujem€

LAURA – ďakujem€

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

Združenie Laura úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Funguje v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých, ako napr. v Dubnici n/V., zriadilo aj súkromné centrum voľného času.

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, street-workové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti.

Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku: ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

 Laura, združenie mladých:

SK70 0900 0000 0003 6237 4835

Súkromné centrum voľného času Laura:

SK58 5600 0000 0044 1343 9001

Ďakujem€

DOMKA – ďakujem€

Združenie DOMKA pôsobí v Dubnici n/V od r. 1991 a predovšetkým so Saleziánmi dona Bosca pozitívne vplýva na výchovu a rozvoj detí a mládeže. Naším miestnym strediskom je Katolícky dom, kde organizujeme väčšinu podujatí, ktoré sa u nás konajú. V rámci našej saleziánskej farnosti úzko spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú výchove mládeže. Sú to sestry saleziánky a ich SCVČ Laura, CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia a 57. skautský zbor sv. Juraja. Naším cieľom, ktorý aj vďaka Vašej spolupráci, modlitbám a príspevkom napĺňame, je rozvíjať osobnosti, zodpovednosť a talenty mladých ľudí, ako aj zabezpečiť výchovu dobrovoľníkov – animátorov.

Prehľad akcií, príjmov a výdavkov za uplynulý rok si môžete stiahnuť TU.

Ak sa rozhodnete podporiť naše dielo, môžete tak urobiť venovaním Vašich 2 % stopercentne mladým alebo milodarom na naše číslo účtu:

SK51 5600 0000 0044 1187 5002

Ďakujem€

SDB – FMA – ďakujem€

My, bratia saleziáni a sestry saleziánky, sme rehoľníci, ktorí darovali svoj život Bohu a mladým. Pomôžte nám byť tu pre nich viac a lepšie. Podporiť naše rehoľné komunity prítomné v Dubnici n/V. môžete duchovne – svojou modlitbou a obetou -, materiálne alebo aj finančne. Všetkých našich dobrodincov nosíme denne vo svojich modlitbách.

 

číslo účtu SDB:       

SK18 0200 0000 0027 8986 7451

 

 

 

číslo účtu FMA:      

SK33 1100 0000 0029 3104 7455

 

 

 

Ďakujem€

Farnosť – ďakujem€

Koncoročné vyúčtovanie (31.12.2017)

Príjmy: zvonček 28810 €, zbierky na nový kostol 40255 €, ostatné zbierky (odvedené) 8543 €.

Výdaje: splátky pôžičiek a úveru 25486 €, energie (starý aj nový kostol, fara, katolícky dom) 13716 €, oprava Katolíckeho domu 23300 €, zakúpenie kosačiek 1300 €, prečalúnenie lavíc v kostole 1200 €, nové svetlá v kostole 1036 €, bohoslužobné predmety 1283 €.

Stav prostriedkov na účte je 18750 €. Stav úverov a pôžičiek 59440 €.

Plány: V nastávajúcom roku 2018 musíme ešte splácať úver a pôžičky na nový kostol v takej výške ako uplynulý rok a chceli by sme popri tom dať urobiť nové lavice. Radi by sme upravili aj bránu a prístrešok pred farským kostolom a pokračovali v zveľaďovaní Katolíckeho domu, predovšetkým v obnovení polyfunkčnej sály (výmena radiátorov, nové mantinely, zateplenie stropu atď.).

Dobrý Pán Boh nech Vás štedro odmení za všetky milodary!

číslo účtu: SK38 0900 0000 0000 636 60225

Ďakujem€

Misionár z Kene navštívil Dubnicu

Luke Mulayinkal, salezián – kňaz pochádzajúci z Indie, pôsobí už vyše 30 rokov v Keni a navštívil aj naše saleziánske stredisko v Dubnici nad Váhom. V nedeľu slávil tri sv. omše a v pondelok doobeda prišiel aj medzi deti na CZŠ sv. Dominika Savia, aby sa podelil so svojimi skúsenosťami a vydal svedectvo o ťažkom, no požehnanom živote v nehostinnej Keni.

Zľava: don Pavol Piatrov (direktor komunity), don Luke Mulayinkal (misionár v Keni), don Štefan Kormančík (delegát pe misie)

Mestečko Korr, ktoré podporujeme v tohtoročnej Tehličke, leží v kraji Marsabit, v púšti Kaisut na severe Keni. Obyvateľov tu sužuje suché klimatické podnebie a nedostatok pitnej vody. Daždivé obdobia tu nebývajú veľmi časté takže tu ľudia žijú veľmi ťažko.

„Pol roka tu nepršalo až doteraz. Po dlhom čase sa do tejto oblasti presunuli silné dažde, ktoré spôsobujú veľké záplavy. Ale kvôli veľkému suchu sa všetka voda do dvoch týždňov vyparí. Saleziáni tu pôsobia od roku 1971. Dovtedy tu ľudia žili v primitívnych obydliach a oblečenie, ktoré nosili, si vyrábali z kože zvierat. Postupne sme tu vybudovali školy, zdravotnícke zariadenia, saleziánske strediská a studne. Našou činnosťou v týchto oblastiach je zabezpečiť prísun pitnej vody, vzdelanie pre obyvateľov a v neposlednom rade starostlivosť o zdravie. Ľudia sú tu sociálne slabo vybavení, vrátane zdravotníckych zariadení a stredísk, škôl a majú obmedzený prístup k vode. Vláda krajiny neprejavuje žiadny záujem o svojich obyvateľov. Pestovať ovocie a zeleninu je tu prakticky nemožné, preto najdôležitejšou potravou sa pre nich stáva mlieko a krv z chovaných zvierat. Ak si chcú zaobstarať ovocie, zeleninu alebo zemiaky a iné plodiny, musia cestovať až 140 km do najbližšieho mesta,“ oboznámil otec Luke poslucháčov s aktuálnou situáciou.

Najdôležitejšou prácou saleziánov v týchto oblastiach je pomôcť deťom a mladým ľudom, preto sa tu budujú materské, základné a stredné odborné školy.

Don Luke okrem mesta Korr, v ktorom pracoval dlhé roky, hovoril aj o Bosco Boys, saleziánskom centre v Nairobi, kde momentálne pôsobí a pomáha deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Saleziáni im ponúkajú náhradný domov a vzdelanie. V súčasnosti podporujú asi 600 detí, ktorým poskytujú základné vzdelanie a umožňujú im pokračovať v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných a vysokých školách.

„Veľa chlapcov z ulice ďakuje dodnes za tento prínosný projekt. Istý chlapec sa v centre Bosco Boys vyučil za automechanika. Keď začal pracovať a dostal prvú výplatu doniesol mi z nej veľkú časť so slovami: Duchovný otec, ďakujem ti, že si ma sem priviedol. Prosím použi tieto peniaze na výchovu ďalších detí, aby mohli, zažiť Boží dotyk tak ako ja.“ – don Luke Mulayinkal prerozprával jeden z množstva iných úspešných príbehov.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomôžu ľuďom v Keni uhasiť ich smäd (po vzdelaní)!

(Jaro Minárik)


Viac o tohtoročnej Tehličke sa dozviete na stránke tehlicka.sk alebo v časopise Korr kliknutím na obrázok:

2% stopercentne deťom a mladým

Milý Darca,

v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže. Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.

Stiahnite si: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – editovateľné


DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Kontakt: Peter Magura SDB / petermagura@gmail.com


LAURA – Združenie mladých 

Na stiahnutie: Vyhlásenie / Infolist

Kontakt: Elena Holá FMA / laura.dubnica@gmail.comZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Na stiahnutie: Vyhlásenie. Viac informácii nájdete na webstránke školy.

Kontakt: Monika Pastieriková / zssds@stonline.sk


Katolícky dom v novom šate

Prázdniny patrili v našom stredisku hlavne letným aktivitám pre mladých. A hoci bol Kaťák oficiálne počas leta zatvorený, predsa v ňom pulzoval ruch. Pracovný ruch. Toto leto sme sa pustili do rozsiahlej rekonštrukcie interiéru Katolíckeho domu. Cieľom bolo zlepšiť celkové prostredie, zútulnenie, skrášlenie aj zmodernizovanie, aby nám napríklad v bare nevyhadzovali kanvice poistky. Od začiatku prázdnin sme teda:

 • vyrovnávali krivé steny
 • sekali a naťahovali nové rozvody elektriny
 • vypratávali staré nábytky
 • riešili nové vstupy do klubovní
 • sťahovali sme knižnicu
 • opravovali stropy a vymieňali svetlá
 • vynovili sme barový pult
 • vymenili sme staré podlahy v klubovniach
 • natierali sme zábradlia, zárubne, radiátory a tiež čiary na schodoch
 • vymieňali sme dvere a viaceré zárubne
 • vymaľovali sme priestory
 • doložili sme obklad tam, kde na chodbách ešte nebol
 • a mnoho iného

Po týchto zásahoch bolo treba poupratovať, a tak sme vyhlásili na prvý septembrový deň veľkú upratovaciu brigádu. Celkovo prišla asi päťdesiatka ľudí, ktorým sa chceme aj touto cestou poďakovať, že čistili priestory, umývali okná a dvere, vysávali stavebný prach, tepovali, leštili a natierali. Ako povedal don Peťo Magura na brigádnickej omši pred obedom: „Stretli sa tu tri generácie na akcii, ktorú si za moje roky pôsobenia v Dubnici nepamätám“. Už teraz sa môžeme všetci tešiť na oficiálne otvorenie Kaťáku cez púťový víkend v nedeľu 10. septembra.

(Ján Drgoň SDB)


Kostol sv. Jána Bosca

 

Pri príležitosti dvojstého výročia od narodenia dona Bosca bol 16. augusta 2015 posvätený dlho očakávaný nový kostol v Dubnici nad Váhom. Po ukončení hrubej stavby a zariadení presbytéria sa postupne dopĺňajú aj ďalšie interiérové prvky, ktoré zatiaľ chýbajú. Aj vďaka vašej štedrosti budeme môcť skrášliť tento Boží dom, v ktorom chceme to, čo by si prial aj don Bosco, aby sa v ňom všetci cítili „ako doma“.

 

Z listu don Bosca dobrodincom jeho diela:

„Drahí moji dobrodinci! Cítim, že sa blíži koniec môjho života… Predtým, ako vás navždy opustím na tejto zemi, musím splatiť dlh, ktorý mám voči vám, aby som naplnil túžbu svojho srdca. Dlh, ktorý musím splatiť, je vďačnosť za všetko, čím ste mi pomohli pri kresťanskej výchove a pri nasmerovaní mnohých chudobných mladých na cestu čností a práce, aby tak mohli byť útechou v rodinách a užitoční sebe i spoločnosti, aby si hlavne spasili svoju dušu, a tak mohli byť večne šťastní.

Bez vašej lásky by som mohol urobiť len málo alebo nič; s vašou láskou sme však spolupracovali s Božou milosťou, a tak sme vysušili mnoho sĺz a zachránili mnoho duší.

Ak ma po mojej smrti Božie Milosrdenstvo, pre zásluhy Ježiša Krista a na príhovor Márie Pomocnice, prijme do raja, budem sa vždy modliť za vás, za vaše rodiny, za vašich drahých, aby ste jedného dňa prišli všetci navždy chváliť slávu Stvoriteľa, vychutnávať si jeho dobrotu a ospevovať jeho bezhraničné milosrdenstvo.“

Navždy váš služobník

                                           kňaz Ján Bosco

 

Doterajšie investície:

stavba kostola 827 273,56 €  (vrátane presbytéria a ozvučenia)
(Plánovaný rozpočet bol 1 080 000 €  bez presbytéria.)

Plánované investície v roku 2015-2016:
OTP:                      12 000
Daň:                      12 000
Splátky pôžičiek: 16 000
Sakristia:                 5 000
Lavice:                   44 000
Organ:                   10 000
Vitráže:                 10 000
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Σ                           109 000 €

Vaše milodary môžete posielať na číslo účtu: 63660225/0900.
Ďakujem€!