DOMKA – ďakujem€

Združenie DOMKA pôsobí v Dubnici n/V od r. 1991 a predovšetkým so Saleziánmi dona Bosca pozitívne vplýva na výchovu a rozvoj detí a mládeže. Naším miestnym strediskom je Katolícky dom, kde organizujeme väčšinu podujatí, ktoré sa u nás konajú. V rámci našej saleziánskej farnosti úzko spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú výchove mládeže. Sú to sestry saleziánky a ich SCVČ Laura, CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia a 57. skautský zbor sv. Juraja. Naším cieľom, ktorý aj vďaka Vašej spolupráci, modlitbám a príspevkom napĺňame, je rozvíjať osobnosti, zodpovednosť a talenty mladých ľudí, ako aj zabezpečiť výchovu dobrovoľníkov – animátorov.

Prehľad akcií, príjmov a výdavkov za uplynulý rok si môžete stiahnuť TU.

Ak sa rozhodnete podporiť naše dielo, môžete tak urobiť venovaním Vašich 2 % stopercentne mladým alebo milodarom na naše číslo účtu:

SK51 5600 0000 0044 1187 5002

Ďakujem€