Kostol sv. Jána Bosca

 

Pri príležitosti dvojstého výročia od narodenia dona Bosca bol 16. augusta 2015 posvätený dlho očakávaný nový kostol v Dubnici nad Váhom. Po ukončení hrubej stavby a zariadení presbytéria sa postupne dopĺňajú aj ďalšie interiérové prvky, ktoré zatiaľ chýbajú. Aj vďaka vašej štedrosti budeme môcť skrášliť tento Boží dom, v ktorom chceme to, čo by si prial aj don Bosco, aby sa v ňom všetci cítili „ako doma“.

 

Z listu don Bosca dobrodincom jeho diela:

„Drahí moji dobrodinci! Cítim, že sa blíži koniec môjho života… Predtým, ako vás navždy opustím na tejto zemi, musím splatiť dlh, ktorý mám voči vám, aby som naplnil túžbu svojho srdca. Dlh, ktorý musím splatiť, je vďačnosť za všetko, čím ste mi pomohli pri kresťanskej výchove a pri nasmerovaní mnohých chudobných mladých na cestu čností a práce, aby tak mohli byť útechou v rodinách a užitoční sebe i spoločnosti, aby si hlavne spasili svoju dušu, a tak mohli byť večne šťastní.

Bez vašej lásky by som mohol urobiť len málo alebo nič; s vašou láskou sme však spolupracovali s Božou milosťou, a tak sme vysušili mnoho sĺz a zachránili mnoho duší.

Ak ma po mojej smrti Božie Milosrdenstvo, pre zásluhy Ježiša Krista a na príhovor Márie Pomocnice, prijme do raja, budem sa vždy modliť za vás, za vaše rodiny, za vašich drahých, aby ste jedného dňa prišli všetci navždy chváliť slávu Stvoriteľa, vychutnávať si jeho dobrotu a ospevovať jeho bezhraničné milosrdenstvo.“

Navždy váš služobník

                                           kňaz Ján Bosco

 

Doterajšie investície:

stavba kostola 827 273,56 €  (vrátane presbytéria a ozvučenia)
(Plánovaný rozpočet bol 1 080 000 €  bez presbytéria.)

Plánované investície v roku 2015-2016:
OTP:                      12 000
Daň:                      12 000
Splátky pôžičiek: 16 000
Sakristia:                 5 000
Lavice:                   44 000
Organ:                   10 000
Vitráže:                 10 000
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Σ                           109 000 €

Vaše milodary môžete posielať na číslo účtu: 63660225/0900.
Ďakujem€!