Pápež František v Baku „stratil čas“ a pobudol so saleziánskou rodinou

Hoci pápež František pobudol v Azerbajdžane v nedeľu 2. októbra len asi 10 hodín, prišiel „stratiť čas“ s miestnou komunitou veriacich, aby ich povzbudil vo viere. V Kostole Nepoškvrnenej Panny Márie ho očakávali veriaci mnohých národností a jazykov.

baku-1

Svätý Otec po príchode pozdravoval ľudí na nádvorí pred kostolom, požehnával deti, osobitne pozdravil starých a chorých, ktorí boli v kostole so sestrami Matky Terezy (medzi nimi je Slovenka zo Žiliny) a položil kvety k soche Panny Márie.

Pred začiatkom svätej omše pápež František v pripravenej sakristii osobitne prijal a pozdravil každého z prítomných kňazov, ktorí potom s ním koncelebrovali nedeľnú eucharistiu, medzi nimi aj provinciála slovenských saleziánov don Jozefa Ižolda. Dvoma hlavnými koncelebrantmi boli apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Vladimír Fekete a správca miestnej farnosti don Vladimír Baxa. Medzi koncelebrantmi bol, okrem dvoch kardinálov, ktorí prišli so Svätým Otcom, a miestneho nuncia, aj biskup z Kazachstanu a Mons. František Rábek ako hosť – zástupca slovenských biskupov.

baku-3

Po svätej omši obedoval Svätý Otec so saleziánskou komunitou v srdečnej rodinnej atmosfére. Počas obeda mu mohol don Vladimír Fekete predstaviť dielo saleziánov v Baku, tiež mu odovzdal záložku s modlitbou za blahorečenie dona Titusa Zemana s údajmi o živote Božieho služobníka v taliančine. Provinciál don Jozef Ižold a provinciálka sestier saleziánok Janka Kurkinová mu odovzdali darček zo Slovenska – maľovanú štólu. Svätý Otec pred odpočinkom nezabudol vojsť do kuchyne a poďakovať za obed. Miestny kuchár bol takto poctený hostiť po Jánovi Pavlovi II. aj aktuálneho Petrovho nástupcu.

baku-4

Pred odchodom zo saleziánskeho strediska na ďalší oficiálny program návštevy venoval Svätý Otec František niekoľko minút osobitne saleziánom, sestrám saleziánkam a členom mediálnej redakcie Don Bosco media z Bratislavy. Pozdravil ich a odfotil sa s nimi. Keď mu don Vladimír Fekete predstavoval troch spolubratov laikov – koadjútorov, Svätý Otec František ako ctiteľ saleziánskeho blahoslaveného koadjútora Artemida Zattiho poznamenal s humorom: „Koadjútori sú stĺpy tohto diela.“ Napokon pred nástupom do auta venoval ešte niekoľko minút miestnym veriacim mladým, pozdravil ich a oni ho vyprevadili skandovaním „Papa Francesco!“.

baku-2

Prinášame vám prepis slov Svätého Otca na záver svätej omše:

„Niekto si môže myslieť, že pápež stráca toľko času: precestovať toľko kilometrov kvôli návšteve malej 700-člennej komunity v dvojmiliónovom meste… A predsa, nie je to jednotvárna komunita, lebo medzi vami sa hovorí po azerbajdžansky, po taliansky, anglicky, španielsky – toľkými jazykmi… Je to komunita na periférii.
Nuž, pápež v tomto imituje Ducha Svätého: aj On zostúpil z neba na malú komunitu na periférii, uzatvorenú vo večeradle. A to spoločenstvo bolo v strachu, cítilo sa byť chudobné a možno prenasledované alebo odstrčené. Dodáva mu odvahu, silu, parresiu (nebojácnosť ducha), aby išlo vpred a ohlasovalo Ježišovo meno. A dvere jeruzalemskej komunity, ktoré boli zatvorené zo strachu alebo hanby, sa otvárajú dokorán a vychádza sila Ducha. A pápež stráca čas tak, ako ho vtedy strácal Duch Svätý.
Sú potrebné len dve veci: V tom spoločenstve bola Matka. Netreba zabúdať na Matku! V tej komunite bola láska, bratská láska, ktorú do nich vlial Duch Svätý. Odvahu! Vpred! Go ahead! (angl. Kráčajte vpred!) Bez strachu, vpred!“
(Rádio Vatikán)

„Vďačný za prijatie, ktorého sa mi dostalo, v tomto mieste stretnutia a kultúry povzbudzujem vždy voliť cestu človeka: otvorenosť, rešpekt, zdieľanie,“ napísal podľa svedectva vatikánskeho hovorcu do pamätnej knihy v Centre Heydara Aliyeva pápež na záver stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Súvisiace články:

Homília pápeža Františka v Baku.

Kde je tá sestra, čo má dnes narodeniny?

Saleziáni pripravili v Baku pápežovi skromnú izbičku a obed podľa jeho chuti.

Farnosť v Baku sa teší na pápeža.