Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 2. október 2016

Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka sv. Františka Assiského.

V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.

 

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

2. Ruženec sa modlíme v októbri pred večernou sv. omšou o 17.25hod.

3. V sobotu bude v Ladcoch posviacka nového kostola. Podrobnejší oznam je na nástenke.