Všimnúť si cez pôst Lazára pri bráne

Svätý Otec František vo svojom posolstve na Pôst 2017 pozýva všetkých k uvažovaniu nad evanjeliom o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19-31) a ku konkrétnej pomoci tým, od ktorých nás delí múr ľahostajnosti.

„Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý.“ (pápež František)

Odpoveďou na Božie Slovo a na posolstvo Svätého Otca môže byť pomoc poskytnutá „Lazárom“ v našom okolí alebo tiež pomoc ľuďom, ktorí to existenčne potrebujú. Občianske združenie SAVIO organizuje už 12. ročník verejnej zbierky TEHLIČKA. Tento rok je jej cieľom podporiť základné vzdelávanie 4 600 detí v tábore pre vnútorne presídlené osoby v Jube (Južný Sudán). Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom budú mať vojnou skúšané deti aj šancu chodiť do školy. Partnerom zbierky sú Saleziáni don Bosca, ktorí v krajine zotrvali i počas vojny. Do Tehličky je možné sa zapojiť jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online a zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach.

(zdroj: www.saleziani.sk; foto: Martin Črep)