Zoslanie Ducha Svätého – 15. máj 2016

Liturgický kalendár:

Dnešným dňom končí veľkonočné obdobie. Zajtrajším dňom pokračuje obdobie „cez rok“.

V pondelok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Vo štvrtok je sviatok Krista Najvyššieho a Večného Kňaza.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 

1. V sobotu máme vo farnosti prvé sv. prijímanie detí pri sv. omšiach o 9.00 a o 11.00. Deti prídu na sv. spoveď v piatok o 15.00 a o 16.00 hod. Dospelých príbuzných spovedáme počas týždňa pri sv. omšiach.

2. Pozývame mladých zapojiť sa v tomto týždni (15.-22. mája) do Týždňa modlitieb mladých za mladých, ktoré organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS.

3. V sobotu bude na hore Butkov požehnaná kaplnka Božieho milosrdenstva.

Podrobnejší oznam je na výveske.

4. Don Bosco si našu nebeskú Matku uctieval najmä pod titulom Pomocnica kresťanov, ktorej liturgický sviatok oslávime 24. mája. Pozývame všetkých členov saleziánskej rodiny a priateľov saleziánskeho diela v Dubnici na oslavu tohto veľkého sviatku už na budúcu nedeľu 22. mája od 16.00 hod. do farskej záhrady. Ak niekto môže priniesť aj niečo upečené, bude to vítané. Príďte s nami osláviť sviatok našej hlavnej Patrónky.

5. Zbierka na masmédiá, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 950 eur. Na budúci nedeľu bude zbierka na nový kostol. Ďakujeme za všetky milodary!