Salezián z Novej Dubnice bude vysvätený za kňaza

V sobotu 24. júna 2017 príjme v Košiciach vkladaním rúk a konsekračnou  modlitbou Mons. Stanislava Stolárika kňazskú vysviacku salezián Michal Cedzo pochádzajúci z Novej Dubnice. Ako chlapec navštevoval SPŠ v Dubnici nad Váhom a silným zlomom v jeho živote bola príprava na sviatosť birmovania. Tento rok ukončil teologické štúdiá na Saleziánskej pápežskej univerzite v Turíne a jeho prvým pôsobiskom ako novokňaza bude Rožňava.

Primičnú svätú omšu bude Michal sláviť vo svojom rodisku v sobotu 1. júla 2017 o 10:30. Všetci sú srdečne pozvaní.

(Peter Štellmach SDB)