Eva Šatková FMA: Chcem byť svätá a šťastná

Spomedzi zasvätených osôb z Dubnice nad Váhom Vám predstavujeme v poradí druhú zástupkyňu sestier saleziánok, sestru Evu. Reaguje aj na meno Evica a ako sama tvrdí, v zasvätenom živote našla viac, ako opustila.

 s rodinou

Kedy si pocítila, že si povolaná do zasväteného života? Prebiehalo to bez akéhokoľvek vzdoru? Ak nie, ako dlho si „bojovala“? 

Napriek tomu, že som vyrastala v saleziánskej farnosti, spoznala som ju až počas tábora, po ktorom som začala chodiť na stretká k sestrám. Tam som sa prvý raz dozvedela, že je potrebné modliť sa za svoje povolanie a hľadať ho. A práve tu sa začal boj a hľadanie, ktoré prešlo rôznymi fázami až som prišla k tomu, že chcem byť svätá a šťastná. A razom bolo všetko ľahšie.

Kedy si sa definitívne rozhodla? Koľko si mala vtedy rokov?

Definitívne som sa rozhodla v treťom ročníku na strednej škole 11. júna. Mala som vtedy osemnásť rokov.

Do akej rehole si vstúpila? Prečo si sa rozhodla práve pre tú-ktorú rehoľu?

Vstúpila som do Inštitútu dcér Márie Pomocnice, väčšina ich pozná ako saleziánky. Keď som začala chodiť na stretká a fungovať v saleziánskej rodine, bolo to pre mňa viac ako jasné, že to je môj druhý domov. Saleziánska charizma mi úplne sadla. Hľadala som cestu, ktorú si Boh pre mňa v nej pripravil a teda formu akou ju žiť.

Čo pre teba znamená žiť zasvätený život?

Žiť zasvätený život pre mňa znamená učiť sa žiť v slobode a láske Božiu vôľu v každodennosti, v komunite sestier, v poslaní s mladými, v práci.

Čo považuješ za najdôležitejšie v pôsobení v zasvätenom živote?

V jednoduchosti žiť autenticky. Rada vysvetlím osobne ;)

 Koľko rokov si už zasvätená? Kde všade si už pôsobila?

Moju šesťročnú formáciu som prežila v Trnave, Šamoríne, Michalovciach a Šamoríne. Prvé rehoľné sľuby som skladala v roku 2012, takže zasvätená som 4 roky. Mojím prvým miestom bola Trnava – Kopánka, kde som si dokončila vysokú školu a pracovala som v stredisku u SDB. Od júla 2015 pôsobím v Bratislave na Mamateyke, a učím na základných školách.

Kto je tvoj obľúbený svätý/á a prečo?

Okrem našich zakladateľov Márie Dominiky a don Bosca, je mojou obľúbenou Laura Vicuňa. Vybrala som si ju ako birmovnú patrónku. Oslovila ma jej ochota v tak mladom veku obetovať svoj život za obrátenie mamy.

 Čo ťa naučil zasvätený život? Čo ti prináša?

Dosť ťažká otázka.

Pri svätej omši, keď sme skladali prvé sľuby, nám don Karol Maník povedal, že celý život je dobrodružnou odpoveďou na lásku. V ten deň bol pre mňa jeden z najkrajších dní a brala som to veľmi romanticky, zaľúbene. Dnes by som povedala, že je to každodenná odpoveď v dobrom i zlom na tejto dobrodružnej ceste žitia s Ježišom.

Aký odkaz by si nechala mladým, ktorí uvažujú nad zasväteným životom?

Nikdy by som nepovedala, že ak nebudem žiť život podľa vlastných predstáv, že by som mohla byť šťastná. Ale ak žijem život podľa predstáv Boha (aspoň sa snažím žiť), tak je  to omnoho viac a krajšie ako predstava. V zasvätenom živote si myslím, že som našla viac ako som opustila. Tak s odvahou robte to, čo chce od vás ON a zažijete nádherné dobrodružstvo.