Hľadáš svoje povolanie? Vykroč s nami na cestu rozlišovania!

Cesta rozlišovania povolania je projekt, ktorý Saleziáni dona Bosca na Slovensku ponúkajú už viac ako 25 rokov mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí hľadajú svoje životné povolanie. Táto jednoročná cesta je rozdelená na desať víkendových stretnutí, vždy v inom kúte Slovenska. Každé zastavenie na tejto ceste ponúka príležitosť stretnúť zaujímavého hosťa, vypočuť inšpiratívnu tému, zažiť silu spoločenstva, byť osobne sprevádzaný a prehĺbiť svoj duchovný život. Ak chceš stretnúť Boha, spoznať seba a svoje miesto v živote, tak vykroč s nami a rozbaľ svoje povolanie!