Za duchovnými povolaniami z Dubnice stojí bezpodmienečná láska ich rodičov

p1110100

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa už tradične v saleziánskom dome konalo stretnutie rodičov zasvätených osôb z nášho mesta. Z Dubnice nad Váhom si Pán Boh povolal vyše 9 rehoľných sestier a 12 rehoľných a diecéznych kňazov, ktorí pôsobia na celom Slovensku i v zahraničí.

p1110121

Najväčšími dobrodincami sú ich rodičia, ktorí veľkodušne darovali svoje dcéry a synov do služieb celej Cirkvi. Pri spoločnej večeri mali možnosť sa vzájomne pozdieľať a tiež povedať ako žijú ich deti. Tohtoročné stretnutie bolo obohatené aj o hosťa don Jána Martišku SDB, provinciálneho vikára, ktorý sa všetkým na úvod prihovoril a na záver im udelil požehnanie Panny Márie Pomocnice.

p1110127

„Pre nás zasvätených – povedal don Martiška – sú naši rodičia tí, ktorí sú nám ochotní darovať všetko, aj to posledné. Iba ich láska je naozaj bezpodmienečná a je tým najkrajší obrazom lásky, akou nás miluje Boh.“

Viac o povolaniach z Dubnice sa môžete dočítať na našej stránke, kde sa postupne snažíme doplniť rozhovory so všetkými rehoľníkmi a kňazmi.

(don Peter Štellmach SDB)