Zlaté jubileum katolíckej charizmatickej obnovy v Ríme

V dňoch od 1.6 do 5.6 sme niektorí zo Spoločenstva Skala prežívali dobrodružstvo putovania do Ríma v rámci zlatého jubilea katolíckej charizmatickej obnovy. Na putovnú cestu sme sa vydali 1.6. z Trenčína v podvečerných hodinách. Spolu s nami cestovali ďalší naši priatelia z katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku spolu s kňazmi a generálnym vikárom otcom Petrom Brodekom (vyše 150 Slovákov). Boli sme plní očakávaní. A tak ako apoštoli aj my sme boli spojení v modlitbe spolu s našou Nebeskou Mamkou a očakávali sme príchod Ducha Svätého do nášho srdca. Po dlhej, strastiplnej, ale požehnanej ceste, sme konečne docestovali na miesto nášho ubytovania neďaleko Ríma v nádhernom pútnickom komlexe Fraterna Domus. Kde sme mali sv.omšu a večeru. Ráno nás o 7.30 čakali raňajky a potom celodenný program. Začali sme ho sv.omšou v Ústave sv. Cyrila a Metoda, kde nás privítali naši slovenskí kňazi.

Po malom občerstvení sme sa presunuli do chrámu sv.Petra kde sme  mohli zotrvať v modlitbe alebo si užiť nádhernú atmosféru tohto posvätného miesta. V popoludňajších hodinách sme sa presúvali na Circo Massimo. Tu  mala prebiehať Turíčna vigília so Sv.Otcom. Bolo úžasné pozorovať rozmanitosť národností zo všetkých kútov sveta, ktoré sa spoločne zjednotili v Duchu Svätom. Spoločne sme chválili Pána v piesňach a modlitbách. Na pozvanie sv.Otca tu boli prítomní aj bratia a sestry z iných denominácií.

Sobotný program sa začal modlitbami chvál a adoráciou a pokračoval svedectvami a príhovormi Michelle Moranovej a Gilberta Barbosu, reprezentantov dvoch spomenutých usporiadateľských organizácií. Svätý Otec prišiel medzi desiatky tisíc účastníkov zo 130 krajín pred šiestou hodinou večer. Na pódium s veľkým nápisom „Ježiš je Pán“ vystúpil spolu s ďalšími predstaviteľmi, medzi ktorými boli okrem niekoľkých kardinálov tiež predstavitelia charizmatických spoločenstiev z iných kresťanských cirkví.

Zhromaždenie sa s oduševnením zjednotilo v speve Vive Jesús el Seňor, po ktorom zaznelo evanjeliové čítanie z Veľkňazskej modlitby, kde Ježiš prosí Otca, „aby všetci boli jedno“. Ako prvý sa prihovoril pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Na pozadí obrazu Babylonskej veže poukázal na dielo Ducha Svätého, ktorým je odpútanie človeka z jeho upätosti na seba samého a jeho nasmerovanie ku Kristovi. Kopernikovským obratom nazval „krst v Duchu Svätom“, ktorý spoločenstvu učeníkov umožňuje prejsť od zameriavania sa čisto na seba k zameraniu sa na Boha, na „veľkú jednotu, ktorou je celé Kristovo telo, ba celé ľudstvo“.

Po pápežskom kazateľovi prehovoril pastor Giovanni Traettino z pentekostálneho spoločenstva Cirkvi zmierenia v Caserte neďaleko Neapola. Poďakoval sa za pozvanie vystúpiť na ekumenickom podujatí a pripomenul dobré vzťahy medzi spoločenstvami katolíkov a protestantov ešte z čias kardinála Jorgeho Bergoglia v Argentíne.

Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na udalosť Turíc, ktorá uviedla všetkých učeníkov do pohybu so spoločným poslaním: ohlasovať, že Ježiš je Pán. Zdôraznil zjednocujúce pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vytvára medzi veriacimi „zmierenú rozličnosť“. Katolícku charizmatickú obnovu označil za „prúd milosti Ducha Svätého“. Pripomenul, že toto dielo malo ekumenický charakter už od svojho počiatkov pred polstoročím:

„Zrodila sa ako ekumenická, pretože je to Duch Svätý, kto vytvára jednotu a je to ten istý Duch, kto dáva inšpiráciu, aby to tak bolo!“ V tejto súvislosti pápež František odporúčal prečítať si diela kard. Suenensa na túto tému.

Na historickom mieste nazývanom starými Rimanmi Circus Maximus poukázal Svätý Otec na mučeníkov, ktorých v tej dobe zabíjali pre zábavu. Pripomenul, že v dnešnej dobe tí, čo zabíjajú kresťanov, nepýtajú sa ich, či sú pravoslávni, katolíci alebo evanjelici, luteráni či kalvíni, ale jednoducho: „Si kresťan?“ „Dnes je tu viac mučeníkov než v tých dobách. A toto je ekumenizmus krvi: zjednocuje nás svedectvo mučeníkov dneška,“ povedal Svätý Otec. Ďalej sa dotkol spoločnej starostlivosti Cirkvi o chudobných a požiadavky jednoty. „Prúd milosti“, ktorý predstavuje charizmatická obnova, „je pre celú Cirkev, nie iba pre niektorých, a nikto z nás nie je v role pána nad ostatnými ako sluhami. Nie, všetci sme služobníci tohto prúdu milosti,“ povedal pápež František.

V nedeľu 4. júna Slávnosťou zoslania Ducha Svätého vyvrcholilo šesťdňové jubilejné stretnutie členov charizmatickej obnovy svätou omšou na Vatikánskom námestí, ktorej predsedal Svätý Otec František.

V popoludňajších hodinách sme mali exkurziu po Ríme. Prechádzali sme popri Anjelskom hrade, videli sme anjelský most či na chvíľu sme si mohli uctiť ostatky sv.Kataríny Sienskej. Náš pobyt v Ríme sa v podvečerných hodinách skončil.

A čo nám toto stretnutie dalo? Nádherné neopísateľné spoločenstvo s bratmi a sestrami. Hlboký dotyk Ducha,ktorý sa vryl do nášho srdca v podobne tichej radosti, lásky a pokoja, ktorý pretrváva doteraz. Nájdenie odpovedí, ktoré sme si niesli vo svojom srdci. A mnoho ďalšieho, ktoré sa postupne odkrýva.

Plné znenie príhovoru Sv. Otca Františka a príhovoru pátra Raniera Cantalamessu.

Nedeľná homília pápeža Františka na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

(Katarína Kudzbelová)