Konferencia Nové svitanie – už túto sobotu!

Pozývame vás i tento rok na konferenciu pre každého – jednotlivcov i rodiny, deti, mladých i starších, hľadajúcich i tých, ktorí už našli. Prednášky, sväté omše, sviatosti, workshopy, modlitba chvál i uzdravenia, mariánska úcta i gréckokatolícka liturgia v závere konferencie – a to všetko na majestátnej a na pútnickú tradíciu bohatej Skalke pri Trenčíne.

Katolícka pútnická konferencia „Nové svitanie“ už má na Slovensku i v Čechách svojich priaznivcov. Konferencia určená pre všetkých vrátane detí, mladých, rodiny i starších sa už po šiesty raz koná na pútnickej Skalke pri Trenčíne. Jej tradičnou náplňou je slávenie svätých omší, prednášky a workshopy našich i zahraničných hostí, modlitba chvál i príhovoru, večerné modlitby za uzdravenie a iné. Nechýba hravý program pre deti ani dobrodružne ladený program pre mladých účastníkov. To všetko je naplnením vízie jej zakladateľa Mylesa Dempseyho, ktorý „stiahol nebo na zem“ už pred viac než tridsiatimi rokmi na mariánskom pútnickom mieste Walsingham v Anglicku. Práve tu sa totiž koná materská konferencia pod názvom „New Dawn“. Ponúknuť Cirkev v celej jej nádhere, oprášiť každý jej aspekt – liturgický, mariánsky, sviatostný, charizmatický – a ponúknuť ich svetu, ktorý Cirkev často považuje za polomŕtvu, nedynamickú či staromódnu nositeľku Ježišovho odkazu. Dubnickí farníci a členovia spoločenstiev, ktoré v našom meste žijú živú vieru, sa už niekoľko rokov podieľajú na organizácii konferencie. Je to tak i tento rok.

Tohtoročná konferencia sa koná v dňoch 14. – 18. júl 2018. Pozývame všetkých, ktorí túžia zažiť všetky bohatstvá Katolíckej cirkvi pod jednou strechou, utužiť svoj vzťah s Bohom v krásnej prírode alebo Mu odovzdať svoje trápenia či pochybnosti. Svedectvá o uzdravení vzťahov či tela, o nájdení viery na lúke pod starobylým kláštorom či v tichu kláštornej kaplnky i svedectvá kňazov o silných, dojímavých spovediach ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť sa k sviatostnému životu po Božom dotyku na konferencii, to všetko dáva tušiť krásu ovocia i v tento rok. Témou konferencie je verš z Lukášovho evanjelia – „Neboj sa, maličké stádo, lebo Vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12, 32). Medzi hosťami privítame otca Brodeka, Michelle Moran – exprezidentku ICCRS, i otca Johna Baptistu Bashaboru, ktorý po prvý raz príde slúžiť na Slovensko.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Otec Bashobora

Otec Bashabora je skromný kňaz z africkej Ugandy, ktorý každoročne slúži i na konferencii vo Walsinghame. Jeho pokojný hlas pôsobí až prekvapujúco v porovnaní s mocou, s akou šíri Božie kráľovstvo. Na jeho príhovor sa udialo množstvo uzdravení, má mnoho darov, ktoré aktívne používa. Je tiež skvelým kazateľom a nazerateľom do ľudskej duše. No nielen tým je otec Bashabora výnimočným a vzácnym človekom. Jeho misijné dielo v rodnej Ugande, kde sa venuje opusteným deťom z ulíc, má rovnako veľkú, ak nie väčšiu hodnotu. Je zakladateľom početných nemocníc a sirotincov, osobne sa zaujíma o núdznych a znevýhodnených vo svojej krajine, je zakladateľom nadácie.  Veľmi sa tešíme, že ho počas šiesteho ročníka budeme môcť privítať na konferencii a stať sa svedkami jeho pokornej, no mocnej služby medzi nami.

Podrobné informácie o konferencii, možnostiach stravy, doprave, ubytovaní či iných veciach, ktoré vás zaujímajú, sa dočítate na stránke novesvitanie.sk. Tohtoročnou novinkou bude i ponuka občerstvenia od Daddy’s Café či zvýšený hygienický štandard, no i samostatný stan pre mamičky s deťmi a iné. Nechajte sa prekvapiť – tohtoročným programom, organizačnými novinkami i tým, čo pre vás náš milý Boh na Skalke pripravil.

(Peťa Babulíková, členka organizačného tímu konferencie)