Seminár obnovy v Duchu Svätom v Dubnici nad Váhom

30. apríla sme ukončili v Dubnici nad Váhom seminár obnovy v Duchu Svätom pod záštitou generálneho vikára o. Petra Brodeka. Pán si povolával naň učeníkov z rôznych kútov Slovenska, a tak sa v dubnickom „Kaťáku“ stretli účastníci zo stredného, západného a tiež južného Slovenska.

Aj tento rok bolo stretnutie rozdelené na dva bloky. Blok o vnútornom uzdravení, ktorý prebiehal  v marci. Druhý bol zameraný na Ducha Svätého a Jeho pôsobenie v nás a ten práve bežal v apríli. Každý z 29 ľudí prišiel plní očakávaní, čo chce Boh počas tohto času konať. Tiež každý z nich mal svoj životný príbeh, ktorý zložili Pánovi k nohám pri modlitbe za vnútorné uzdravenie. Seminár bol plný dynamiky. Chvály, prednášky a modlitby sa striedali s priateľským posedením pri dobrej káve, koláčoch a jedle.

V sobotu sme putovali na Skalku k Matke Božej a k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Kde sme sa zúčastnili na slávení sv. omše. Veľká vďaka patrí spoločenstvám Skala a Klasy. Tiež spoločenstvám v Trenčíne a  Bánovciach, ktoré nám vypomohli pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a za vyliatie Ducha Svätého. Vďaka patrí aj manželom Bernátkovým z Trenčína, ktorý pomáhali pri organizačných veciach a dozerali na priebeh celého seminára. A samozrejme veľké ďakujem patrí aj miestnym kňazom bez ktorých podpory, ochoty a dovolenia by sa seminár nemohol konať. Práve cez ich kňazské požehnanie prúdili veľké milosti.

A čo na záver? Myslím, že každý z tých čo si prešli týmto seminárom zažili mocný dotyk Boha. Jeho láska menila srdcia a dotyk Ducha Svätého prežiaril  zákutia duše a otázky života našli odpoveď v Bohu. Veď každá udalosť v našom živote je len skladačkou, puzzle v Božom obraze, v Jeho pláne s nami. A keď poodstúpiš ďalej a necháš priestor Bohu zistíš, že všetko do seba zapadá. Boh je a bude s Tebou v každej sekunde tvojho života. Tak aj tento seminár bol  pre mnohých časťou puzzle, ktoré zapadlo do Božieho obrazu s nimi. Nech Pán a Nebeská Mamka naďalej sprevádzajú a žehnajú všetkých, ktorí akým koľvek spôsobom prispeli pri konaní seminára.

Chvála ti Pane za všetko čo si konal a čo budeš ešte konať pri spoločných stretnutiach, na ktoré vás srdečne pozývame napríklad na chvály na prvý piatok o 16.30 v kostole sv. Jakuba pred Sviatosťou Oltárnou.

(Katarína Kudzbelová)