Nové svitanie 2018

Rok príprav ďalšieho ročníka konferencie Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne vyvrcholil samotnou konferenciou v dňoch 14. – 18. júla 2018. Mottom sa stal verš z Lukášovho evanjelia 12, 32 – „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať  vám kráľovstvo.“ Od motta sa odvíjali jednotlivé témy prednášok i detský program. Mládežnícky program mal už tradične evanjelizačno-dobrodružný nádych.

Do príprav a organizácie sa každoročne zapája Walsinghamské spoločenstvo, ktorého členmi sme my, Babulíkovci, ako farníci z Dubnice nad Váhom. Okrem nás pomocnú ruku podávajú aj členovia spoločenstiev pôsobiacich v rámci KCHO v našej farnosti, ktorým sme veľmi vďační za nezištnosť a veľký osobný vklad do služby.
Konferencia mala i v toto leto krásnu dynamiku. Počet účastníkov sa z minuloročných 1,100 zvýšil na viac než 1,500. Workshopy, prednášky, sväté omše, adorácie a modlitbové večery naplnili hlavný stan ľuďmi hladnými po poznaní a zážitku Božej lásky. Medzi hostí aj tento rok patrili osobnosti zo Slovenska (o. Dominik Markoš, o. Ivan Barus, o. Jozef Mihok, o. Martin Harčár a komunita Emanuel, o. Milan Záleha, o. Milan Toman a iní), ale tiež hostia zo zahraničia, predovšetkým na Slovensku známy o. Elias Vella z Malty, Michelle Moran z Veľkej Británie a o. John Baptist Bashobora z Ugandy.

Kňazi spovedajúci počas programu svedčili o mnohých hlbokých spovediach. Účastníci svedčili o osobnej skúsenosti s Božím milosrdenstvom. Čas na lúke pod kláštorom bol opäť veľmi požehnaný a plný vzájomnosti a radosti z toho, že vieme, komu sme uverili.
(Peťa Babulíková)