Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 28. august 2022

 

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa.
V sobotu je spomienka svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 23. v období cez rok.

  1. Dnes bude v Kostole sv. Jakuba výročná farská adorácia od 12 tej do 18 tej. Ste srdečne vítaní. Modlime sa za obnovu našej farnosti.
  2. Ďakujeme chlapom, ktorý sa zapojili do prác spojených s oplotením pri Kostole sv. Jána Bosca. Budeme pokračovať aj v menších skupinách nielen v soboty. Kto je ochotný pomôcť, nech sa ozve p. Jánovi Rehákovi, ktorý koordinuje práce. Kontakt na neho nájdete na nástenke: Ján Rehák 0905320012.
  3. Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre vysokoškolákov 12. – 15. 9. Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete na našej webovej stránke saldub.sk
  4. V utorok odchádzame s chlapcami a animátormi na Bodku za prázdninami do Levoče s výletom do Tatier. Prihlasovanie je do dnes u saleziánov.
  5. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme od 17.00 vo štvrtok a piatok. V piatok bude aj prvá mládežnícka sv. omša o 19.00 po ktorej budeme pripravovať s animátormi otvorenie oratiek. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
  6. V piatky obnovujeme celodenné adorácie, ktoré budú každý piatok v kostole sv. Jakuba od rannej po večernú sv. omšu. Kto by sa chcel dopísať do služby adorátorov nech tak spraví v sakristii.
  7. V sobotu sme pozvaní na Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej s otcom biskupom Tomášom, ktorú animuje tentokrát náš Ilavský dekanát. Naši chlapci majú na starosti miništrantskú službu. Ak sa do štvrtku zapíše aspoň 30 záujemcov pôjdeme spolu autobusom s odchodom o 15.00 od Katolíckeho domu. Autobus potvrdíme vo štvrtok večer pri sv. omši o 18.00. Zapisovanie je v sakristii obidvoch kostolov s príspevkom 5 € na osobu.
  8. V nedeľu o 15.00 bude v Kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva s hosťom o. Ivanom Kňazem. Viac info nájdete na nástenke.
  9. Takisto budúcu nedeľu bude otvorenie oratiek Kaťáku a Laury o 15.30 vo farskej záhrade s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky a tiež s aktivitami pre deti a rodiny. Srdečne ste pozvaní všetci spolu s nami odštartovať nový šk. rok.
  10. Vo Farských zvestiach nájdete program dubnickej púte.