Tri Dubničanky zložili večné sľuby

V prvú septembrovú sobotu zložili v Banskej Bystrici  sestry saleziánky Viera Antalíková, Dagmara Čepelová a Mária Nagyová večné sľuby. Dubničanky svoje definitívne „ÁNO“ Bohu povedali v Kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej.

Viac o ich ceste k zasvätenému životu si môžete prečítať tu:

Sr. Viera Antalíková

sr. Vierka Antalíková

Narodila v r. 1977, pochádza z Dubnice nad Váhom, kde prežila svoje detstvo. Študovala na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline a potom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku odbor – slovenský jazyk a náboženská výchova.

V Dubnici spolupracovala so saleziánmi a sestrami saleziánkami ako animátorka. V období mladosti sa najprv orientovala do manželstva a hľadala si životného partnera, ale časom, po období hľadania, otázok a nespokojnosti srdca spoznala, že jej srdce je stvorené pre Jedného s veľkým J.

Obdobie prvotnej formácie prežila od roku 2002 v Šamoríne.  4.8.2007 zložila 1.rehoľné sľuby. Jej 1. apoštolským miestom boli Košice- Sídlisko KVP. Tu pôsobila  ako učiteľka slovenského jazyka a náboženstva na Gymnáziu a Základnej škole sv. Košických mučeníkov. Bola triednou učiteľkou, mala na starosti školský časopis a vo farnosti okrem prípravy ku sviatostiam viedla animátorky.

Po piatich rokoch ju cesta poslušnosti zaviedla do slovenského Ríma – Trnavy. Tu 3 roky učila na Obchodnej akadémii a základnej škole náboženstvo. Spolupracovala so saleziánmi  pri formácii animátoriek, príprave ku sviatostiam a bola štatutárkou mládežníckej organizácie Laura.

V roku 2015 zmenila  rovinu za oravskú vrchovinu a pôsobí v Dolnom Kubíne. Učí na základnej škole a gymnáziu náboženstvo. Venuje sa dievčatám – stredoškoláčkam a animátorom. V komunite má na starosti ekonomiku. Na celoslovenskej úrovni pôsobí ako členka redakčnej rady v časopise Don Bosco dnes a v projekte Ciest zrenia zastrešuje vekovú kategóriu dievčat, tzv. Očarujúce.

 

 

Sr. Dagmara Čepelová

Sr. Dagmara Čepelová

Narodila sa v roku 1983  a pochádza z Dubnice nad Váhom, kde navštevovala aj Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Sávia. Tu zažila prvý kontakt so saleziánkami na hodinách náboženstva, čo malo na jej život určite vplyv, ale vtedy  ich brala ako obyčajné katechétky a vonkoncom nerozmýšľala o rehoľnom živote.

Neskôr, počas strednej zdravotníckej školy, najprv bližšie spoznala saleziánov, u ktorých zažila veľké prijatie a okamžité zaangažovanie do animátorstva. Čas trávený s nimi v saleziánskom spoločenstve  v „Kaťáku“, na táboroch, ale i pri cyklo-výletoch ovplyvnil  jej  výber vysokej školy a vzbudil otázky o povolaní.

Postupne začala viac navštevovať saleziánky, apoštolovať  v rámci možností popri vysokej škole, ale predovšetkým sa nechala duchovne viesť a spoznávať Boží plán s jej životom. Kľúčové pre rozhodnutie odovzdať sa celá Bohu bolo obdobie po duchovných cvičeniach o povolaní. V modlitbe odpovedala Bohu „Áno“ na jeho volanie a potom už jej cesta viedla do Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Obdobie počiatočnej formácie absolvovala striedavo v Šamoríne a Trnave, kde ešte dokončovala štúdia na vysokej škole v odbore špeciálna pedagogika. Po dvojročnom noviciáte jej prvým pôsobiskom bola Banská Bystrica, kde sa v saleziánskom stredisku venovala krúžkom a stretnutiam rovesníckych skupín, organizovaniu rôznych podujatí, v úzkej spolupráci so saleziánmi.  Vynikala veselosťou, emotívnym zápalom a entuziazmom. Zažívala aj pekné sesterské vzťahy plné dôvery, spoločnej radosti a neúnavnosti v dávaní  sa mladým.

Po trojročnej pozitívnej skúsenosti jej preloženie na nové pôsobisko do Humenného spôsobilo smútok. Mladí na východe si však čoskoro získali jej srdce a naplno sa vložila do apoštolátu v Súkromnom centre voľného času Laura, ale i v saleziánskom stredisku. Tu počas  obdobia 5 rokov hlbšie prenikala aj do sesterského života, nadobúdala reálnejší pohľad na zasvätený život,  duchovne sa prehlbovala, hľadala  a nachádzala. S očakávaním, čo Boh pre ňu pripravil, chce zložením večných sľubov v tejto dobrodružnej ceste pokračovať v saleziánskej rodine a  komunite sestier, s mladými pre mladých.

 

 

Sr. Mária Nagyová

sr. Mária Nagyová

Mária sa narodila v r.1978 v Trenčíne. Detstvo prežila v Dubnici n/V spolu so svojimi 2 mladšími bratmi. Rodičia ich zahŕňali láskou a snažili sa dať im dobrú výchovu.

Počas štúdia na gymnáziu sa dostala do kontaktu s vierou cez veriace spolužiačky. Potom pokračovala v štúdiu matematiky a slovenského jazyka na VŠ v Banskej Bystrici. Pán si pripravoval v jej srdci miesto pre svoje pôsobenie. Božia milosť postupne prebíjala múr srdca s jeho hodnotami a predsudkami. Keď múry padli, otvorila svoje srdce pre dar viery.

Po ukončení VŠ začala učiť na ZŠ v Dubnici n/V. Boli to pre ňu krásne roky darovania sa deťom nielen počas vyučovania, ale ja v oratku, na táboroch v saleziánskom duchu.

V r.2003 začala formáciu u sestier saleziánok ako odpoveď na Pánovo pozvanie. Počas rokov formácie spoznávala a objavovala Božiu lásku voči nej, ale aj svoju osobnú krehkosť.

Po zložení prvých sľubov pôsobila v Banskej Bystrici, kde sa naplno venovala mladým a deťom v saleziánskom stredisku a vyučovala na základnej škole Štefana Moyzesa matematiku a slovenský jazyk. Po šesťročnom pôsobení v Banskej Bystrici jej novým pôsobiskom bola Trnava, kde jej boli zverené animátorky, koordinovala miestne stredisko organizácie Laura, združenie mladých a učila viacero predmetov na základnej škole v Hrnčiarovciach n/P. Momentálne je jej novým miestom pôsobenia Bratislava, komunita provinciálneho domu. Jej pôsobiskom bude ústredie mládežníckeho združenia Laura.

Mária po doterajšej skúsenosti saleziánskej cesty, kde Boh nehľadí na naše schopnosti, ale na milujúce srdce, túži dať Pánovi svoj definitívny súhlas na život dobrodružstva s Ním v saleziánskej rodine a pri práci pre mladých.

(zdroj: salezianky.sk)

(fotografie zo sľubov: Martin Funiak)

Dubnica má novú sestru saleziánku

 

Svetovú zložku v počte viac ako 13-tisíc sestier saleziánok obohatili v prvú augustovú sobotu dve nové sestry. Jednou z nich je rodáčka z Dubnice nad Váhom sestra Alenka Badačová a druhou sestra Jana Marková z českých Držovíc.

Sestry Alena Badačová a Jana Marková

Sestry Alena Badačová a Jana Marková

Prvé rehoľné sľuby zložili do rúk svojich provinciálok. Slovenskej provinciálke sr. Jane Kurkinovej a českej provinciálke sr. Jane Svobodovej. Svätú omšu celebroval provinciál saleziánov Jozef Ižold, SDB. Okrem neho svätú omšu vysluhovala desiatka kňazov zo Slovenska i zástupcovia z Česka.

Provinciál Jozef Ižold, SDB

Svoj veľký deň približuje farníčka, už sestra Alenka Badačová: „Tento deň som prežila vo veľkej radosti a pokoji. Vnímala som to ako zázrak – ako dar aj vďaka mnohým modlitbám a obetám, ktoré sú neviditeľné a predsa také citeľné. Tento deň sa stal mojou verejnou odpoveďou na Pánovo volanie a ja som už Jeho nevestou. Verím, že sám Pán, ktorý zostáva stále verný, mi pomôže v tejto vernosti až do konca.

sr. Alena Badačová

Obe sestry zo Šamorína, kde prežili dva roky noviciátu, odchádzajú. Prvým pôsobiskom sr. Aleny Badačovej bude na najbližšiu dobu Banská Bystrica a sr. Jana Marková poputuje do českej Plzne.

prve sluby FMA


(ostatné fotografie zo slávnosti čoskoro pridáme)

Naše zážitky z Krakova

IMG_0335

Tlačenice, horúčava, cestovanie, modlitba, čakanie, davy mladých, pápež a Božie milosrdenstvo. Tak nejak by sa dalo v skratke charakterizovať 31. svetové stretnutie mládeže, ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v neďalekom Krakove. Píšem neďalekom, pretože oproti Japoncom, Afričanom, mladým z Číny, Severnej a Južnej Ameriky alebo Azerbajdžanu, ktorých sme mali možnosť stretnúť, je bývalé hlavné mesto našich severných susedov skutočne za rohom. Naša malá dubnická skupinka mala to šťastie si okrem celoslovenského a celosvetového programu vychutnať aj pohostinnosť poľských rodín, v ktorých sme boli ubytovaní. A treba s vďačnosťou povedať, že vždy voľná sprcha, gauč alebo posteľ a bohaté domáce raňajky dokresľovali obraz našich svetových dní pestrejšími farbami ako karimatky rozložené v telocvičniach mnohých poľských škôl. V tomto ohľade sa nám – slovami štvrtkovej liturgie – ušiel lepší podiel, ktorý nám nebol odňatý. Toto pútnické pohodlie sme si vykompenzovali tlačením sa v električkách a autobusoch preplnených spotenými a spievajúcimi mladými. Autentický pútnický zážitok sme prežili aj po nastúpení na nesprávny vlak, ktorý nás namiesto pod Krakov, kde sme boli ubytovaní, vyviezol niekoľko kilometrov nad Krakov. No aj tu sa prejavila dobrota domácich, ktorí po niektorých prišli autami a iných čakali aj o druhej ráno s teplým čajom a večerou.

IMG_9393

Okrem pekne pripraveného umeleckého a duchovného slovenského programu, ktorému predsedali takmer všetci naši otcovia biskupi v mestečku Skawina, sme mali tiež možnosť zažiť národnú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Navštívili sme aj novodokončené dvojpodlažné Sanktuárium svätého Jána Pavla II. V tom okrem mnohých mozaiok od Marka Rupnika nájdete aj reverendu, ktorú mal pápež na sebe v čase atentátu, a, samozrejme, niekoľko vzácnych relikvií nielen tohto obľúbeného poľského svätého.

IMG_9033

Aj saleziánska rodina mala svoje megastretko. Spolu s hlavným predstaveným a predstavenou sa stretlo niekoľko tisíc mladých z celého sveta, ktorých sa dotkol odkaz don Bosca. Mali sme tam možnosť sledovať krátke tanečné vystúpenia z mnohých krajín, v ktorých saleziáni pôsobia, tancovať a zabávať sa spolu, vypočuť si večerné slovko a okrem adorácie pre mladých azda to najkrajšie a najpodstatnejšie – spoločne sa dosýta najesť.

IMG_9529

Program vrcholil stretnutiami so Sv. Otcom Františkom najprv na krakovských Błoniach a na záver po niekoľkokilometrovej pešej púti státisícov ľudí na Campus Misericordiae. Tam sme azda najviac zažili, čo sú to Svetové dni mládeže a čo to znamená jednota v rozmanitosti. Keď dva milióny ľudí potrebuje toaletu a vodu, ale každému sa chce spať, vstávať, spievať, modliť sa a rozprávať sa v inom čase, inom jazyku, s iným temperamentom a na tom istom mieste. Keď sa nás všetkých dotýkajú slová nášho spoločného pápeža. Keď táto masa spolu pokľakne pred Kristom v Najsvätejšej sviatosti a slávi spolu Eucharistiu. O tom boli a o tom sú Svetové dni mládeže, ktoré, ako povedal Sv. Otec v nedeľnej homílii, „sa začínajú dnes a pokračujú zajtra, doma, pretože tam ťa chce odteraz stretať Ježiš. Pán nechce zostať iba v tomto peknom meste alebo v milých spomienkach, ale túži prísť do tvojho domu, prebývať v tvojom každodennom živote: v štúdiu a prvých rokoch v zamestnaní, v priateľstvách a citoch, v plánoch a snoch. Ako je mu milé, keď mu v modlitbe toto všetko prinášame! Ako dúfa, že medzi všetkými kontaktmi a mejlami (četmi) každého dňa bude na prvom mieste zlatá niť modlitby! Ako túži, aby sa jeho Slovo prihováralo každému tvojmu dňu, aby sa jeho evanjelium stávalo tvojím, a aby bolo tvojím „kompasom“ na cestách života!”

(František Bartek)


Odporúčame kliknúť aj na nasledujúce odkazy, kde nájdete:

:: saleziánska festa

:: fotky SDM

:: videá SDM

:: príhovory sv. otca Františka

Mladí stále túžia byť «milosrdní ako Otec»

Animátori a animátorky sa stretli na chate v Slávnickom Podhorí, aby sa stíšili a strávili spoločný čas s Pánom.

IMG_3733

Letné prázdniny sú práve ten čas, keď má väčšina mladých zo strediska možnosť stráviť svoje voľné chvíle zhodnotením roka po duchovnej stránke. I tento rok sa v dňoch 4.-7.7. 2016 na chate v Slávnickom Podhorí konali duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnili netradične chlapci spoločne s dievčatami. Prednášajúcimi duchovných cvičení boli don Peter Štellmach, SDB, a sr. Danka Oremová, FMA, ktorá sa spoločne so sr. Evkou Rušínovou, FMA, starala o hladné žalúdky našich animátorov.

„Tieto duchovné cvičenia boli v prvom rade takým malým zázrakom, nakoľko sme do posledných dní nevedeli, či vôbec budú.  Ale nakoniec sa vytvorila skvelá partia mladých ľudí, ktorým sme chceli ponúknuť niekoľko pohľadov na lásku a milosrdenstvo so sebou i s druhými v každodennom živote. A, samozrejme, dôverujúc, že to najdôležitejšie si každý pre seba nájde nielen cez slová, ale najmä v tichu prostredníctvom toho najväčšieho Milosrdenstva,“ povedala sr. Danka, FMA.

IMG_3662

Duchovné cvičenia sa stali časom nielen prehlbovania vzťahu s Bohom, ale i uceľovania vzťahov v spoločenstve. O zážitok sa s nami podelil Michal:  „Verní heslu svojho zakladateľa sv. Don Bosca: «Skáčte, kričte, len nehrešte» sme sa počas voľného času určeného na rekreáciu nezabudli poriadne vyblázniť s loptami a lietajúcim tanierom. Skrz malý počet účastníkov bol trochu problém s kolektívnymi hrami, ale, ako sa hovorí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam sa dá aj futbal zahrať.“

Účastníkov síce nebolo veľa, ale Pán ich i tak navštívil v plnej miere!

(Katarína Bolčeková)


SCVČ Laura ukončilo školský rok

Letné prázdniny sa už nezadržateľne blížia. No a keďže počas tohto obdobia krúžky a stretká v Súkromnom centre voľného času (SCVČ) Laura prebiehať nebudú, i tento rok sa stretli deti s rodičmi, animátori, saleziánky a saleziáni, aby spoločne ukončili činnosť SCVČ.
Aj teraz boli pre deti pripravené rôzne úlohy, ktorých plnením sa približovali k odmene – cukrovej vate. Okrem toho čakala na členov združenia Laura tombola. Deti aj rodičia boli oboznámení s ponukou krúžkov a stretiek na ďalší školský rok. Okrem tých známych čakajú na deti v novom školskom roku i nejaké tie novinky, napr. v podobe Divadelného krúžku.
Pre viac informácií môžete kontaktovať sestry saleziánky osobne, alebo e-mailom: scvcdubnica@gmail.com


GPS duchovné cvičenia

GPS DC 2016 TITULNA FOTO

GPS tím opäť pozýva dievčatá vo veku 17 až 24 rokov na GPS duchovné cvičenia. Tentokrát na Spiš do pekného prostredia dediny Bijacovce v termíne 15.-19.6.2016.

Duchovné cvičenia sú otvorené pre všetky záujemkyne, nielen pre účastníčky GPS kurzov. Duchovných cvičení sa zúčastní prvých 15 prihlásených dievčat, ktoré aspoň jedenkrát absolvovali  akékoľvek duchovné cvičenia.

Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať do 31.5.2016 na gps.fma@gmail.com. Účastnícky poplatok je 30€.

Prihlasovací formulár na stiahnutie: prihlaska DC Bijacovce.

(Pauli FMA)

KUBCUP – viac než volejbal

Presne táto myšlienka sa niesla volejbalovým víkendovým turnajom KUBCUP, ktorý sa konal 29.4. – 1.5. v Dolnom Kubíne. Z Dubnice nad Váhom sa turnaja zúčastnili 2 tímy, ktoré si prišli zmerať svoje sily vo volejbale, stretnúť sa so starými priateľmi alebo si trochu oddýchnuť pred blížiacou sa maturitou či skúškovým obdobím.

13076870_10201516824198357_7535548124394579156_n

Turnaja sa zúčastnilo 34 tímov z rôznych kútov Slovenska. Bojovalo sa v 6 skupinách v 6 telocvičniach. Na začiatku dňa, vždy pred samotnými zápasmi, sa konala sv. omša, aby športovci mohli podať plnohodnotný výkon na ihrisku. Počas zápasov nebola núdza o krásne výmeny, fair-play hru, sklamanie či radosť z výhier. Po odohraní zápasov v skupinách boli okrem iného k dispozícii spoločenské hry, stolný tenis, posedenie v KUBkaviarni a veľa iného. Našim dvom tímom sa celkom darilo, napokon tím s názvom „Spielmachři“ obsadil v silnej konkurencii 11. miesto, tím s názvom „Dva pivá“ obsadil 25. miesto.

13103259_1108811779141998_1645086993911992868_n

Sme veľmi radi, že sme sa tohto turnaja mohli zúčastniť a sami tak tiež niečo vložiť, aby tento turnaj bol naozaj viac než volejbal. A verte mi, naozaj to tak bolo. Poďakovanie patrí sestrám saleziánkam a dobrovoľníkom z Dolného Kubína za zorganizovanie turnaja, ale predovšetkým Pánu Bohu za to, že nám dal takú úžasnú vec ako je šport.

(Juraj & Peter Bartoš)


Ďalší krok na spoločnej ceste

Saleziánky