Volejbalisti obnovili povianočnú tradíciu

27. – 28. decembra sa po dlhšej dobe konala volejbalová liga o pohár bl. Artemide Zattiho.

Tento saleziánsky blahoslavený nás sprevádzal počas celej ligy, vyprosovali sme si práve na jeho prihovor požehnanie na celý priebeh podujatia a obohatili sme sa jeho životom, ktorý obetoval pre núdznych, chudobných a chorých.

Do ligy sa prihlásilo šesť tímov. Zápasy boli napínavé a tímy, ktoré práve nehrali, viedli v kaťáckom bare pekné rozhovory, nadväzovali priateľstvá, bolo to veľmi požehnané.

V prvý deň sa odohralo pätnásť zápasov základnej časti. V druhý deň sa hrali dva zápasy – o tretie a prvé miesto.

Tretie miesto získal tím Zemiakový šalát, druhé Vianočné lamy a pohár bl. Artemide Zattiho si odniesol tím Tow Meot na čele s Filipom Ondrášom. Liga mala veľmi peknú spätnú väzbu, čo pripisujeme najmä príhovoru blahoslaveného patróna podujatia.

Andrey Babulík