4. nedeľa cez rok – 31. január 2016

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Obetovanie Pána. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Požehnanie sviec bude pri rannej i večernej sv. omši.
V stredu je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
V piatok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice. (Zároveň je prvý piatok v mesiaci).
V sobotu je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, Japonských mučeníkov. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši.

1. Z príležitosti sviatku don Bosca sa podarilo vynoviť webstránku saldub.sk. Spolupracovali na nej všetky zložky saleziánskeho diela v Dubnici nad Váhom. Hoci ešte niektoré časti čakajú na dokončenie, na stránke vás okrem nového dizajnu čakajú aktuálne informácie, články a fotogalérie, synchronizovaný kalendár či archív Farských zvestí. Medializovanie pomocou moderných komunikačných prostriedkov je v súlade s duchom don Bosca, ktorý pri evanjelizácii chcel byť vždy na čele technického pokroku.
2. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame dnes do Katolíckeho domu na oslavu sv. Jána Bosca
3. Na sv. omše na marec a apríl začneme zapisovať zajtra (1. februára) po rannej aj večernej sv. omši.
4. Na budúcu nedeľu o 15,00 bude vo farskom kostole Korunka a po nej prednáška sr. M.Faustie Szabóovej. Po prednáške bude možnosť uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny.
5. Rovnako na budúcu nedeľu o 15,00 pozývame deti na karneval do Katolíckeho domu.
6.  Zbierka na nový kostol vyniesla 4880 eur. Pán Boh zaplať!

List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

 

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

Základom života viery je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto nám záleží, aby si deti vytvorili trvalý návyk účasti na nedeľnej sv. omši. Je potrebné, aby na sv. omšu prichádzali aj rodičia (prípadne aspoň jeden z rodičov).

 

Príprava zahŕňa tieto stretnutia:

 • účasť na omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
  • buď vo farskom Kostole sv. Jakuba o 11.00 hod.,
  • alebo v Kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod.
  • alebo vo farskom Kostole sv. Jakuba o 18,00 hod.

(začíname v nedeľu 13. septembra 2020);

 • stretnutia raz do mesiaca v Katolíckom dome alebo u sestier FMA. Rodičia budú mať v tom istom čase stretnutie v Kostole sv. Jakuba. Rozdelenie do skupín bude v nedeľu októbra 2019 o 14.45 hod. pred Katolíckym domom. Ostatné termíny: 25.10.; 13.12.; 10.1.; 31.1.; 7.3.; 10.4. 
 • Ďalšie jednorazové stretnutia, ktoré oznámime na katechézach.
 • V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) deti pristúpia prvýkrát k sviatosti zmierenia. Druhýkrát v piatok o 16.00 hod. pred prvým sv. prijímaním.

Súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

Prvé sv. prijímanie bude koncom mája alebo začiatkom júna. Termíny oznámime dodatočne.

 

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 13. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.

Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.

Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste do konca januára 2021       na katechézu do kostola.

V prípade otázok môžete volať na č.t. 0904890582 alebo napísať e-mail: pripravapspdca@gmail.com alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

Marián Bielik, farár

List FO

Dve percentá stopercentne mladým
:: podklady pre fyzické a právnické osoby

 

 

Na nasledovných linkoch si môžte stiahnuť tlačivá :

 

List FO

List PO

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov

vyhlasenie_2perc_2015

 

 

 

 

Farské zvesti – archív

Na nasledovných linkoch si môžete stiahnuť jednotlivé čísla Farských zvestí.

September 2018

Marec 2018

December 2017

August 2017

Marec 2017

December 2016

August 2016

Marec 2016

November 2015

August 2015

Marec 2015

November 2014

September 2014

Marec 2014

November 2013

September 2013

Marec 2013

December 2012

September 2012

Marec 2012

December 2011

September 2011

Apríl 2011

 

Farský úrad

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné. Ďakujeme Vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

kontakt

V prípade potreby volajte: 0910 655 551


Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Duchovné ponuky

 • Duchovné obnovy: 1x/mesiac, spravidla posledný piatok v mesiaci (6.-8.9., 25.10., 29.11., 23.12.,24.1.)
 • Duchovné cvičenia: počas letných prázdnin pre SŠ a VŠ, na jeseň pre pracujúcich a VŠ (30.10.-2.11.2019, kazateľ Pavol Piatrov sdb)
 • Mládežnícke sv.omše: každý piatok 18.00
 • Vešpery: každý piatok 21.00
 • Sviatosť zmierenia: duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom: kedykoľvek
 • Kaplnka: v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť sa so živým Bohom: vždy keď je otvorený Kaťák

kaplnka