Pozvánky skupiny Faustínum

Pozvánka

Pozvánka na Korunku s prednáškou

Pozvánka na prednášku prof.Krčméryho

Pozvánka 3. november

Pozvánka 1. október

Pozvánka 3. september

Pozvánka 4. jún 2017

Pozvánka 2. apríl 2017

Pozvánka 5. marec 2017