Pozvánky skupiny Faustínum

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pozvánka 3.4.2016

7. februára 2016

DC_dubnica_februar