Miesto odpočinku pre nenarodené deti

Niektoré zomreli pre nedostatok lásky,

iné napriek tomu, že boli túžobne očakávané.

V súčasnosti nemálo počatých detí zomrie spontánnym potratom. Príčiny môžu byť rôzne. Spontánny potrat niekedy prebehne doma, najmä v prvých týždňoch po počatí. Väčšinou však žena rieši problém v zdravotníckom zariadení a proces sa zakončí vyčistením maternice.

V našej farnosti vznikla neformálna skupina veriacich,

ktorá má záujem pripraviť pomník a hrobové miesto

na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením.

Je to odpoveď na meniacu sa situáciu v spoločnosti. Množia sa prípady rodičov, ktorí si už uvedomujú dôstojnosť ľudskej osoby od počatia. Mnohí však nepoznajú právne predpisy, ktoré umožňujú vyžiadať si ostatky dieťatka po potrate a pochovať ho. Radi by im pomohli aj informáciami z tejto oblasti, ktoré im pomôžu rýchlo sa zorientovať v čase šoku a bolesti zo straty, keď k tomu nečakane príde.

Súčasne chceme, aby toto miesto bolo pietnym miestom aj pre tých rodičov, ktorí v minulosti túto možnosť nemali alebo v súčasnosti nepoznali potrebu pochovania svojho dieťaťa a jeho telíčko už nemajú k dispozícii.

 Tu budú môcť v modlitbe či v tichosti postáť, zapáliť sviečku.

Miesto odpočinku bude na novom cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Prosíme Vás o modlitby. Ak Vás náš projekt oslovil, prosíme aj o finančný dar,

aby sa tento zámer podarilo uskutočniť. Vďaka.

Číslo účtu RKC Farský úrad Dubnica nad Váhom, na ktorý môžete svoj dar poukázať:

IBAN: SK38 0900 0000 0000 6366 0225

Do správy pre príjemcu uveďte heslo: DAR NENARODENÝM.

Zrekonštruované sochy sú späť

Po jedenástich rokoch od začiatku rekonštrukcie sa sochy lotrov z krížov na kalvárii opäť vrátili na svoje pôvodné miesto.

Symbolické bolo, že sa sochy osadili práve počas veľkého týždňa, kedy je toto miesto mimoriadne navštevované. Veriaci, ktorí sa tento rok prichádzali pomodliť individuálne krížovú cestu na dubnickú kalváriu našli sochy na svojom mieste od zeleného štvrtka.

Rekonštrukciu vykonal p. Pavol Štefčík, ktorého viacerí veriaci poznajú pre jeho nezabudnuteľný spev nielen pri liturgických sláveniach.

Ako uviedol reštaurátor: “Po odstránení početných starých náterov bola zistená pokročilá deštrukčná činnosť hniloby na oboch drevených plastikách. Na jednej až na 90%. Z plastiky sa dali zachrániť iba nohy a jedna ruka. Hlava, trup a jedna ruka boli vyrezané nanovo z lipového dreva.“

Po vyrezaní sa plastika musela skompletizovať. Druhá socha lotra, ktorá bola menej poškodená bola vyčistená od hnilých zbytkov dreva a dolepená  novým drevom. Samozrejme po dlhom vysušovaní. Potom prebehlo zakonzervovanie materiálu, tmelenie a následne konečné nátery.


Ako sa ďalej vyjadril: „nebola to vôbec jednoduchá úloha a nie vždy sa mi s prácou darilo tak, ako by som chcel“.

Môžeme dúfať, že sochy budú ešte dlho plniť svoju umeleckú a sakrálnu funkciu.

Slávenie Veľkej noci – program

Oznam ZSDS – zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2021:

  1. Elektronicky – elektronická prihláška (1.4.2021 – 13.4.2021)
  2. Osobný zápis v škole – stretnutie sa uskutoční hneď ako to pandemická situácia dovolí. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy: www.zsds.sk – horné menu Zápis do 1.ročníka.

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

2%

Venujte svoje 2 % saleziánskemu dielu a my ich využijeme pre rozvoj vašich detí.

Možno aj z nich vyrastú strieborní olympijskí vodnoslalomári, ako z nášho odchovanca, Mateja Beňuša, či majstri Európy v šprinte, ako z Jána Volka.

V tomto roku potrebujeme vašu pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Každý váš dar investujeme do mladých.

Darovať 2 % saleziánom znamená, darovať ich vlastným deťom. Ďakujeme, že nás podporujete aj v týchto ťažkých časoch.


  • Môžete podporiť Domku Kaťák:

https://skvelyvykon.sk/katak-dubnica-nad-vahom ,                 

         ( priamy link na tlačivo 2% pre Domku Kaťák)

  • alebo sestry saleziánky:

https://www.laura-mladez.sk/strediska/dubnica-nad-vahom/ ,

                              ( priamy link na tlačivo 2% pre stredisko Laura)

  • alebo cirkevnú základnú školu:

https://zsds.edupage.org/a/2–z-dane

Krížové cesty

Pôst online

Pôstna duchovná obnova mladých