Veľké stretnutie Modlitieb matiek vo Svite

Cez víkend 20.-22. apríla sa už tradične vo Svite pod Tatrami zišli mamy z hnutia Modlitby matiek (ďalej MM) na Veľkom celoslovenskom stretnutí. V sobotu 21. apríla nás bolo najviac. Zrejme aj v celej histórii týchto stretnutí. Vyzerá to, že kostol Sv. Jozefa robotníka vo Svite prozreteľnostne postavili práve pre MM, aby sme sa tam vošli, aj keď presiahneme hranicu 1500 mamičiek!

Hlavná myšlienka stretnutia Ježiš Kristus je Kráľ môjho života bola aj názvom prednášky o. Jozefa. Každá z nás sa v jeho slovách našla. O spiritualite MM a o modlitbe v MM nám porozprávala naša národná koordinátorka Jana Pajanová. Už tradične prichádza do Svitu otec biskup Stanislav Stolárik, aby spolu sa nami slávil svätú omšu. Povzbudil nás do modlitby a tiež prosil o modlitby za nich, za kňazov a za nové povolania, aby sme my mamy a staré mamy zasievali do detských sŕdc túžbu po Bohu skôr, ako do nich iní zasejú niečo iné. Prítomné mamy sa potom rozdelili do takmer sto skupiniek, aby sa navzájom zdieľali o svojich problémoch. Nemohli chýbať ani samotné Modlitby matiek, ktoré boli zakončené zasvätením sa Kristovi Kráľovi.

V našej farnosti sa týždenne stretáva na modlitbách 6 skupiniek MM. Mamy odovzdávajú do Pánových rúk svoje deti a vnúčatá vo viere, že sa o nich postará, pretože ich miluje viac ako my. Najstaršia naša maminka sa v týchto dňoch dožíva 90 rokov. V marci sme si pripomenuli 17. výročie MM v Dubnici nad Váhom. Veľkého stretnutia MM vo Svite sa každoročne od nás zúčastňovalo len niekoľko mám. Teraz sme však prišli do Svitu mikrobusom! Väčšina z týchto mamičiek bola vo Svite prvýkrát. Tieto stretnutia sú pre nás všetky veľkým povzbudením. Veľmi nás teší, že sa v poobedňajších hodinách ku nám pripojil aj náš direktor don Piatrov, vracajúci sa z duchovných cvičení na východe Slovenska.

Žasneme ako Pán za tie toky zmenil predovšetkým nás mamy, náš pohľad na naše deti, manželov, na hodnotu každého vzťahu, každého života… V najťažších chvíľach sa vzájomne nesieme na modlitbách. Ak treba aj mimo stretka sa spojíme SMS-kou, či mailom a pomôžeme modlitbou mame, ktorá to práve potrebuje. Neraz sme sa presvedčili o sile modlitby zjednotenej v úmysle a v láske. Modlitba matky preráža nebesia, a čo potom modlitba viacerých matiek?

Po ceste domov sme sa zastavili na občerstvenie U dobrého pastiera v Čutkovskej doline. Veľmi sa to hodilo. Na druhý deň sme totiž slávili Nedeľu Dobrého pastiera. Je to nádherné miesto plné slovenskej rázovitosti a folklóru, kde pookriali naše slovenské materinské srdiečka. Súčasťou tejto čarovnej dedinky je aj Kaplnka Dobrého pastiera.

Je úžasné patriť do spoločenstva a mamy zvlášť do Modlitieb matiek. Veď čo by matka
neurobila pre svoje deti?

(mama Hana)

Modlitby matiek už 16 rokov posväcujú naše rodiny

Modlitby matiek nám dal Pán pre túto dobu, keď sú rodiny i deti vystavené veľkému tlaku sekularizmu, individualizmu a materializmu. Do našej farnosti prišli Modlitby matiek v mesiaci marec 2001. Vtedy sme sa 7. marca stretli na modlitbách tri mamy, a tak vznikla v Dubnici prvá skupinka, do ktorej si Pán zakrátko pozval ďalšie mamy. Nevedeli sme, ako na pravidelné týždenné odchody na modlitbové stretnutia zareagujú naše rodiny, preto sme volili čas, keď sme doma najmenej chýbali. Na úkor svojho spánku. Tri roky sme vstávali skoro ráno o 4. hodine, aby sme sa už o 5. hodine mohli modliť a odovzdať Bohu svoje deti i rodiny. O hodinu a pol sme už posilnené, spokojné a šťastné odchádzali do práce s vedomím, že naše deti sú v tých najlepších rukách. Ten deň bol vždy akýsi výnimočný. Za tých 16 rokov naše deti dospeli a samy sa stali rodičmi. Z nás sú staré mamy a modlíme sa už aj za vnúčatá.

(2001 – prvé spoločenstvo MM v Dubnici)

Dnes je v našej farnosti 6 skupiniek MM. Tešíme sa, že sú aj skupinky mladých mám, ktoré sa modlia za svoje ešte malé deti. Keď sa mamy modlia spoločne, nebo je otvorené. Časom sme spoznali, že MM nie sú len o našich deťoch, ale aj o nás samých. Pán v prvom rade pretváral naše srdcia, dal nám svoje oči, svoj pohľad na naše problémy. Štyrikrát do roka sa stretávame na modlitbových trojdniach, ktoré sú v tom istom čase vo vyše ako sto krajinách sveta. Sú otvorené – ponúknuté celej farnosti.

(2012 – rozlúčka s don Petrom Pagáčom, SDB)

Toto trojdnie je celé v Pánovej réžii. Dlho dopredu Pán vybral dátum ďakovnej svätej omše za MM. Potom sme sa na začiatku pôstneho obdobia ako spoločenstvo prihlásili viesť piatkovú krížovú cestu a nakoniec nastal čas pripravovať ďalšie trojdnie. Vtedy prišlo prekvapenie aj pre nás. Bez toho, aby sme to chceli a plánovali, všetko sa to stretlo v jednom dátume – v piatok 24. marca 2017! V sobotu modlitby pokračujú v kaplnke v katolíckom dome, keď budeme prosiť za obrátenie tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom. Trojdnie zavŕšime v nedeľu na dubnickej kalvárii opäť krížovou cestou a po jej skončení chválami a ďakovaním za všetko, čo Boh urobil v našich životoch za týchto požehnaných 16 rokov.

(mama Hanka Jurisová, spoluzakladateľka MM v Dubnici nad Váhom)

(2017 – MM dnes)

Pozvánka na modlitbové trojdnie už tento víkend:

Duchovná obnova pod vedením národnej koordinátorky Modlitieb matiek

P1020560

V sobotu 2. apríla 2016 to bolo presne 15 rokov, keď do našej farnosti prišla prvýkrát národná koordinátorka hnutia Modlitby matiek Jana Pajanová. Prijala pozvanie vtedajšieho správcu farnosti dona Jozefa Zachara a Hany Jurisovej, zakladateľky prvej skupinky MM v Dubnici nad Váhom, aby predstavila toto hnutie v našom kostole.

Dnes už vo farnosti pôsobí 5 skupiniek modliacich sa mamičiek. Preto práve si tento dátum mamy vybrali na Duchovnú obnovu pod jej vedením. V službe národnej koordinátorky  na Slovensku je už 20 rokov.

Obnova začala slávením svätej omše, ako vďakyvzdaním za 15 rokov MM v Dubnici, čo mamy vyjadrili v obetných daroch 15-timi šípovými ružami. Pán farár don Marián Bielik v homílii poďakoval mamám z MM, že okrem telesného rozvoja a hmotného zabezpečenia im záleží aj na duchovnom smerovaní a na večnom živote svojich, ale i ostatných, detí. MM sú tak pre farnosť požehnaním, uviedol. Po svätej omši sa nám prihovorila Janka a pozvala nás ku svedectvám. Mamy boli otvorené a s láskou sa s ostatnými podelili o svoje skúsenosti a čo im MM dávajú.

Po občerstvení sme pokračovali v Katolíckom dome spoločnými Modlitbami matiek. Nasledovali otázky a odpovede. Stretnutie sme ukončili adoráciou v kostole. Viedla ju Janka spolu s mamou Maruškou z Bratislavy.

Prišli aj mamy z okolitých farností: z Ilavy, Bolešova, Hornej Poruby, Valaskej Belej, z Kolačína, Trenčína i  Trenčianskych Teplíc. Všetky ocenili možnosť prejsť bránou milosrdenstva.


Z reakcií prítomných mám:

mama Silvia

Janka ma stále udivuje múdrosťou, jednoduchosťou a prirodzenou autoritou, a samozrejme aj nasadenosťou v službe, ktorú vykonáva. Domov som sa vrátila plná radosti, nadšenia a dojmov. Manžel mi vraví: „Vidím, že si šťastná. A teraz som aj ja šťastný, lebo si konečne tam, kde si mala byť.“ Ďakujem Pánovi za vzácne krásny a požehnaný deň, ktorý som mohla so všetkými maminkami prežiť.

mama Katka z Trenčianských Teplíc

Srdečne ďakujeme za spoločné stretnutie MM.  Spolu s Vami, mamy z Dubnice, ktoré ste si pripomenuli 15 rokov existencie tohto spoločenstva, sme si aj my, mamy z Trenčianskych Teplíc, zaspomínali na našu cestu a ďakovali za všetko, ako nás dobrý Pán Boh viedol a vedie, ako nás i naše deti posilňoval a požehnával, usmerňoval a premieňal. Ako toľkokrát presne vypočul naše prosby, ako nás aj učil prijímať jeho riešenia našich problémov… Veľmi pekne chcem poďakovať za svätú omšu, za Jankine usmernenia, aby modlitby v našich skupinkách boli také ako majú byť, za spoločnú modlitbu MM, i za adoráciu. Opäť vďaka aj za Jankine svedectvo, ako môžeme prežívať adoráciu, aby nás Pán očistil, oslobodil a uzdravil. Nepoznám iné slovo, len ĎAKUJEM pekne. Veľké poďakovanie patrí aj ostatným maminkám z Dubnice, ktoré sa postarali o občerstvenie.

mama Martinka

Veľmi ma obohatili svedectvá i Janka Pajanová. Uvedomila som si, že každý má tú svoju cestu viery a primknutia sa k Pánovi a Panne Márii. Bolo veľmi zaujímavé to počúvať a zároveň aj veľmi povzbudzujúce s ohľadom na tých, ktorí sú okolo mňa len vlažní kresťania alebo neveriaci. Uvedomila som si, že naozaj každého chce Pán pritiahnuť. A ešte ma oslovilo to, ako tie maminy, ktoré majú už staršie alebo aj dospelé deti, rozprávali o tom, ako ich úplne odovzdali Pánovi, modlia sa za ne a to je všetko. Akú majú veľkú dôveru, ktorej sa ja ešte len učím. Veľmi sa mi páčilo, že Janka Pajanová rozprávala o úplných začiatkoch MM na Slovensku a vy ostatné o tom ako to bolo v Dubnici. Teraz sa cítim taká viac zahrnutá do spoločenstva MM, toho celoslovenského aj dubnického. Myslím, že usporiadanie toho dňa malo veľký význam a hoci som sa ho nemohla zúčastniť celého, aj doobedie mi dalo veľa. Teraz mi stretnutie v rámci trojdnia pripadá ako veľmi dôležité, ak sa chcem spoznať aj s mamami z iných skupiniek a cítiť sa tak  viac „členkou“.

mama Magda z Trenčína

Znovu si vybavujem sobotňajšie ráno 2. apríla, keď som sedela vo vlaku a cestovala na duchovnú obnovu do Dubnice. Prenasledovali ma myšlienky, či je to vôbec správne, že sa zúčastňujem „jubilejného stretnutia“ ktoré svedčí o tom, že už 15 rokov sa stretávate na Modlitbách matiek, s prijatím všetkých starostí, aktivít a vzájomných povzbudení, ktoré sú ich súčasťou. Moja osobná účasť je iba niekoľko posledných mesiacov, preto som zápasila s pochybnosťami. Na druhej strane úprimne pozvanie z vašej strany moje pochybnosti výrazne odľahčilo. Nasledovalo milé zvítanie a svätá omša, ktorá takisto znela oslobodzujúco. Nasledovali ďalšie oslovenia a povzbudenia zo svedectiev jednotlivých mám. Boli úprimné a nasledovania hodné. Veľmi ma zaujala svojou inteligenciou a zároveň bezprostrednosťou Janka Pajanová, naša koordinátorka. U nej každý dostáva priestor, nekádruje, neodsudzuje, ale s láskou prijíma človeka, ktorý potrebuje prijatie, ktorý túži ísť k Svetlu. Janka sa neschováva za škrupule, ale rozväzuje naše často uzavreté, ustráchané srdce. Na záver, po jubilejnom stretnutí som cestovala domov a vo vlaku som premýšľala, ako by mi veľmi chýbalo a ochudobnilo ma „ustráchané“ rozhodnutie neprísť medzi Vás. Bola som jedna zo všetkých prítomných a veľmi ma to obohatilo.


mama Janka Pajanová nám napísala do kroniky:

15. rokov MM v Dubnici

„Ďakujeme Vám, drahé dubnické mamy za to, že ste vydržali v modlitbách v jednoduchosti a poslušnosti. Ďakujeme Vám za radosť, ktorú dávate svetu a ľuďom okolo Vás. Pane, ďakujeme za všetky milosti, ktoré si dal všetkým týmto mamám. Ďakujeme, že sme dnes mohli vidieť ovocie modlitieb. Ty, Pane, si vinič a my sme ratolesti.

S láskou a vďakou mama Jana a mama Maruška.“


Deti viery v našej farnosti

V pondelok 22. februára 2016 prišli k nám do farnosti koordinátorky hnutia Deti viery na Slovensku mamy Ľubka a Lenka z Bratislavy, aby nás oboznámili s týmto hnutím. Deti viery sú súčasťou komunity Útecha, kam patria aj Modlitby otcov a Modlitby matiek. Spiritualitou hnutia je úplná odovzdanosť Pánovi. Stretnutie sa konalo v katolíckom dome, kde sa zišlo asi 30 mám. Niektoré prišli aj s deťmi. Potešila nás aj prítomnosť predstavenej sestier Panny Márie Pomocnice, sestry Editky a učiteliek z našej cirkevnej materskej škôlky. Pozvanie prijali aj mamy z Hornej Poruby.

Ľubka a Lenka nám vysvetlili, ako viesť deti k modlitbe, odovzdanosti, dôvere a jednoduchosti od najmenšieho škôlkára, cez deti v mladšom i staršom školskom veku, až po mladých na stredných školách. Deti sa učia spoznávať Sväté písmo, vytvárajú si osobný vzťah s Bohom a navzájom medzi sebou. Zaujalo ma, že v centre je Sväté písmo, kde si deti môžu osvojiť a prežiť určité state z Evanjelia vo forme krátkeho divadielka či rozhovoru. V budúcnosti potom dobre poznajú Sväté písmo a aj sa ho snažia žiť. Mamy Ľubka a Lenka to potvrdili z vlastných skúseností pri práci s mladými. Stáva sa, že mladí ľudia potom vedú skupinky Deti viery. Problémy zvládajú ľahšie, lebo sú naučené, že Pán sa postará.

Dozvedeli sme sa aj o ich skúsenostiach s deťmi, ktoré chodia do skupiniek. Majú krásne vzťahy, keď potrebujú nejakú pomoc, navzájom sa modlia za daný problém či situáciu. Spoločenstvo je im oporou v živote. Zakusujú povzbudenie z vypočutých modlitieb. Takto deti aj mladí môžu poznávať silu modlitby. Tak, ako na modlitbách matiek, na stretnutí je na stolíku Sväté písmo, kríž, pri päte kríža košík, ktorý predstavuje ruky Pána Ježiša, a sviečka. Deti sa z knižočiek modlia len niektoré modlitby podľa disponovanosti skupinky a na farebné krúžky píšu mená tých, za ktorých sa chcú modliť, alebo svoje každodenné starosti a radosti. Menšie deti kreslia alebo im s napísaním pomôže animátor či rodič. Krúžky potom odovzdávajú do košíka, teda do Pánových rúk.

Sú tri formy modlitieb Deti viery: v rodine, v škole či škôlke a skupinky Deti viery. V prvých dvoch formách stačí mať malý košík pri päte kríža, doma v rodine alebo v triede či kaplnke, do ktorého deti odovzdávajú svoje problémy, z ich pohľadu ťažké. Použijú už spomínané farebné krúžky. Raz do týždňa ich pri rodinnej alebo osobnej modlitbe vkladajú do košíka, modliac sa podľa knižočky Deti viery alebo vlastnými slovami. Takýmto spôsobom sa učia dôverovať Pánovi, že ich modlitby budú vypočuté už od útleho veku.

Po skončení prednášky nasledovali otázky a odpovede. Mohli sme si tiež vziať prinesené materiály: knižočky pre menšie alebo staršie deti, farebné krúžky a príručku pre animátorov. Skôr, ako sa začneme s deťmi modliť v skupinkách, môžeme túto túžbu predkladať Pánovi v modlitbe aspoň počas troch týždňov, napr. denne druhý desiatok Ruženca svetla: … ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. A už sme aj začali.. :-)

S objatím Silvia z Modlitieb matiek v Dubnici nad Váhom.

Kontakty

Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 00 Bratislava; www.modlitbymatiek.sk
V našej farnosti: mama Hana Jurisová, hanajurisova@azet.sk

Základné zásady

Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.
Neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
Nevynášať: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

MM v Dubnici nad Váhom

Prvá skupinka Modlitieb matiek v Dubnici nad Váhom vznikla 7. marca 2001, keď sa prvýkrát stretli na modlitbách tri mamy: Ida, Irena a Hana. Onedlho sa k nim pridali ďalšie. Modlievali sa raz týždenne, každú stredu o 5 hodine ráno, aby nechýbali vo svojich rodinách. Po stretnutí sa rozišli do práce. Mamy vždy zakusovali výnimočnosť celého tohto dňa. O mesiac na to, 2. apríla 2001, prijala pozvanie dubnických mám a pána farára dona Zachara slovenská koordinátorka Modlitieb matiek Jana Pajanová. Predstavila všetkým prítomným históriu a spiritualitu tohto hnutia. V súčasnosti sú v Dubnici už viaceré skupinky.

Raz za tri mesiace sa môžete s mamami z MM stretnúť v kostole na modlitbovom trojdní, kedy sa duchovne spájajú matky a ich rodiny na celej zemi. Počas trojdnia sa nemodlíme za svoje deti. V piatok odprosujeme za svoje hriechy. Tie, ktoré môžu, sa postia. Stretnutie u nás v kostole býva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. V sobotu odpúšťame tým, ktorí ubližujú nám a našim deťom, a prosíme, aby im Pán Boh odpustil, a tiež prosíme za ich obrátenie. Nedeľa je dňom chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán urobil v našich životoch.
Od leta 2011 sa pravidelne v druhý utorok v mesiaci mamy modlia v kostole po večernej svätej omši MM. Na obe tieto stretnutia vás všetkých srdečne pozývame.

História

modlitbymatieklogo
Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete.
Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a vnúčatá. Naša zakladateľka Veronica Williams a jej švagriná Sandra tiež chceli niečo urobiť. Nielen pre svoje deti, ale aj pre deti na celom svete.
V roku 1995 na Katolíckej charizmatickej konferencii v mestečku Walsingham sa Sandra zobudila na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Po chvíľke sa ten hlas zopakoval. Pretože Sandra sa celý život za svoje deti modlila, dohodla sa so švagrinou Veronicou, že sa budú modliť jeden desiatok radostného ruženca: „…ktorého si Panna v Betleheme porodila“ za to, aby vedeli, aká je Pánova vôľa. Po mesiaci týchto modlitieb spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch, že Boh túži po tom, aby ho mamy chválili a vzdávali mu vďaky, že Pán Ježiš sa chce s nimi stretávať vo Svätom písme. Pán potvrdil tieto modlitby ozajstnými zázrakmi a slovom z knihy proroka Jeremiáša: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31, 16-17). Stretli sa s ďalšími matkami, ktoré mali tiež problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek.
Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili do mnohých krajín sveta. Veronica bola už stará mama a Sandra mala 8 detí a nemali žiadne prostriedky na to, aby robili MM reklamu. Veronica napísala o týchto modlitbách len svojim známym a rodine, a tak sa jej prvý list dostal aj na Slovensko. Dnes sú MM v 108 krajinách, aj na Slovensku.

Týždenné stretnutie

„…Je naozaj nevyhnutné dať sa dokopy a zjednotiť sa v modlitbe za naše deti“, hovorí naša zakladateľka Veronica Williams a pokračuje: „Neobávajte sa, ak nemáte dosť matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky.“
Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk.
Prosíme Ducha Svätého hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.
Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.
Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú.
Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

Na každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM.
Modlíme sa modlitby z knižočky, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby.
Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára Otcovi.