Modlitby matiek už 16 rokov posväcujú naše rodiny

Modlitby matiek nám dal Pán pre túto dobu, keď sú rodiny i deti vystavené veľkému tlaku sekularizmu, individualizmu a materializmu. Do našej farnosti prišli Modlitby matiek v mesiaci marec 2001. Vtedy sme sa 7. marca stretli na modlitbách tri mamy, a tak vznikla v Dubnici prvá skupinka, do ktorej si Pán zakrátko pozval ďalšie mamy. Nevedeli sme, ako na pravidelné týždenné odchody na modlitbové stretnutia zareagujú naše rodiny, preto sme volili čas, keď sme doma najmenej chýbali. Na úkor svojho spánku. Tri roky sme vstávali skoro ráno o 4. hodine, aby sme sa už o 5. hodine mohli modliť a odovzdať Bohu svoje deti i rodiny. O hodinu a pol sme už posilnené, spokojné a šťastné odchádzali do práce s vedomím, že naše deti sú v tých najlepších rukách. Ten deň bol vždy akýsi výnimočný. Za tých 16 rokov naše deti dospeli a samy sa stali rodičmi. Z nás sú staré mamy a modlíme sa už aj za vnúčatá.

(2001 – prvé spoločenstvo MM v Dubnici)

Dnes je v našej farnosti 6 skupiniek MM. Tešíme sa, že sú aj skupinky mladých mám, ktoré sa modlia za svoje ešte malé deti. Keď sa mamy modlia spoločne, nebo je otvorené. Časom sme spoznali, že MM nie sú len o našich deťoch, ale aj o nás samých. Pán v prvom rade pretváral naše srdcia, dal nám svoje oči, svoj pohľad na naše problémy. Štyrikrát do roka sa stretávame na modlitbových trojdniach, ktoré sú v tom istom čase vo vyše ako sto krajinách sveta. Sú otvorené – ponúknuté celej farnosti.

(2012 – rozlúčka s don Petrom Pagáčom, SDB)

Toto trojdnie je celé v Pánovej réžii. Dlho dopredu Pán vybral dátum ďakovnej svätej omše za MM. Potom sme sa na začiatku pôstneho obdobia ako spoločenstvo prihlásili viesť piatkovú krížovú cestu a nakoniec nastal čas pripravovať ďalšie trojdnie. Vtedy prišlo prekvapenie aj pre nás. Bez toho, aby sme to chceli a plánovali, všetko sa to stretlo v jednom dátume – v piatok 24. marca 2017! V sobotu modlitby pokračujú v kaplnke v katolíckom dome, keď budeme prosiť za obrátenie tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom. Trojdnie zavŕšime v nedeľu na dubnickej kalvárii opäť krížovou cestou a po jej skončení chválami a ďakovaním za všetko, čo Boh urobil v našich životoch za týchto požehnaných 16 rokov.

(mama Hanka Jurisová, spoluzakladateľka MM v Dubnici nad Váhom)

(2017 – MM dnes)

Pozvánka na modlitbové trojdnie už tento víkend: