Celoslovenské stretnutie exalliev

Exallievy FMA sú najmladšou zložkou saleziánskej rodiny na Slovensku. Pôsobíme v troch strediskách. To najstaršie vzniklo v Humennom v roku 2004. V roku 2011 sa k nemu pridalo stredisko v Dubnici nad Váhom a doteraz posledné stredisko vzniklo v Trnave. Každé má okolo 30 členov. Naše historicky prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo od 9. do 11. augusta v Dubnici nad Váhom. Keďže exallievy svoje povolanie žijú naplno najmä vo svojich rodinách, tak ani tie pri tom nechýbali. Prišli aj ockovia s deťmi. V piatok po svätej omši sa všetky deti veľmi rýchlo skamarátili a už boli vo víre spoločných hier. A my, exallievy, sme tak mali priestor na vzájomné spoznávanie sa a rozhovory.

Ďalší deň sme vďaka našim obetavým kňazom saleziánom opäť začali spoločnou svätou omšou v kaplnke u sestier. Svätú omšu koncelebroval don Piatrov. Po svätej omši sme sa spoločne celé rodinky vybrali na horu Butkov – najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Pod vrcholom je skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva a Jána Pavla II. Po ceste sme sa pomodlili krížovú cestu sestry Faustíny, ktorá nás doviedla k cieľu. Po príchode sme si dali zaslúžený obed, ktorý sme si sami vyniesli a opiekli, z čoho mali najväčšiu radosť deti. Po nabratí nových síl sa naše rodinky pustili do pátrania po poklade. Túto aktivitu pripravila mamina Maťka. V odkazovačke sme s najmladšími členmi spoznávali životy svätcov saleziánskej rodiny a vďaka nim sme našli poklad tohtoročnej strenny: „Svätosť je aj pre Teba.“ Po návrate z výletu sme pokračovali v rozhovoroch a obohatili sme sa i vzájomnými skúsenosťami zo života našich stredísk. Spoločne sme hľadali možnosti ako dať priestor novým členkám. Stretnutie sme zakončili v nedeľu svätou omšou vo farskom kostole svätého Jakuba a spoločným obedom.

Potom prišlo lúčenie a odchod domov, pre niekoho pár metrov a pre ďalších stovky kilometrov. Lúčili sme sa však spokojné, naplnené prijatím, rodinnosťou a saleziánskym duchom s prianím ďalšieho stretnutia. Krásne na celom stretnutí bolo aj to, že práve v nedeľu 11.8. má narodeniny tá, ktorá nás, všetky exallievy v strediskách, dala dokopy a práve v túto nedeľu mohla byť aj ona prítomná na prvom spoločnom stretnutí exalliev FMA z celého Slovenska. Aj touto cestou ďakujeme Márii za dar, ktorý v Tebe máme a že nám pomáhaš rásť a upevňovať sa v našom povolaní. (exa)