Miništranti chatovali

Predposledný januárový víkend obliehali chatu v Slávnickom Podhorí miništranti. Pod vedením Petra Štellmacha SDB a štyroch animátorov bol pre nich pripravený program, v ktorom nechýbali najrôznejšie spoločenské hry, film, nočná hra, miništrantské aktivity či kvíz.

Viac o akcii prezradil Peter Štellmach: „Chatu sme zorganizovali, aby sme mohli zažiť silu našej výnimočnej partie v saleziánskom rodinnom štýle priateľstva a hry. Dôležitým bodom bola, samozrejme, aj samotná formácia chlapcov, aby si mohli lepšie uvedomiť, komu slúžia pri oltári a ako je táto služba potrebná. Potešilo ma, keď sa chlapci vyzvedali, kedy bude ďalšia chata.“ Práve sobotňajšie dopoludnie bolo venované spomínanej formácii, kedy malo 14 miništrantov možnosť nacvičiť si napr. pohyb pred oltárom, otáčanie Rímskeho misálu, či zopakovať si vedomosti o liturgických predmetoch.

Miništranti

Miništranti sa stretávajú raz do mesiaca na tzv. miništrantských maxistretkách v nedeľu poobede. „Naše stretká sa vždy vyhlasujú v oznamoch, takže srdečne pozývame všetkých miništrantov, aj tých, ktorí ešte nikdy neminištrovali,“ dopĺňa Peter.

 

Marek Hudec