Dobrovoľníci zo SAVIA si v Dubnici prevezmú misijné kríže

Desať misijných dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska si v nedeľu 16. júna v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas sv. omše o 11-tej hodine prevezme misijné kríže. Požehnajú a odovzdajú ich provinciál saleziánov Jozef Ižold SDB spolu so Štefanom Kormančíkom SDB, ktorý je delegátom pre misie.

Desiati dobrovoľníci, ktorí podstúpili 10-mesačnú prípravu sa tak čoskoro vydajú na jednoročné misijné dobrovoľníctvo do štyroch oblastí: Tanzánie, Kene, Angoly a na Luník IX. Medzi nimi sa nachádzajú aj dve rodáčky z Dubnice nad Váhom, ktoré sa rozhodli venovať svoj čas, záujem a radosť druhým, a to Martina Ondrášová a Dominika Šimonffyová.

Dubnica nad Váhom bola vždy známa misijným pôsobením. Pravidelne sa u nás konali rôzne zbierky a aj veľa animátorov strávilo rok na misiách. Možno preto som misie už od mala brala ako niečo v živote bežné, čomu sa aj ja budem venovať, keď vyrastiem. Páčili sa mi všetky tie príbehy, ktoré dobrovoľníci zažili alebo ako druhým pomáhali. Keď som dospela a zistila, že to nie je len tak odísť na druhý koniec sveta, začala som viac zhodnocovať svoje možnosti a motivácie. Dokonca som pred pár rokmi chodila na misijnú prípravu, no po čase to vzdala. Ale ak má človek hlboko v sebe túžbu, tá si vždy nájde svoju cestu. A tak som tu znova. Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som doteraz urobila. Odísť do neznámeho sveta. Ale viem, že som spravila správnu vec. Rozhodla som sa rok svojho života odovzdať niekomu druhému a verím, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán, Boh moju cestu požehná,“ prezradila o svojom rozhodnutí dobrovoľníčka Dominika Šimonffyová, ktorá ide na misie do Afriky.

Maťu Ondrášovú čakajú misie na Slovensku. Jej pôsobiskom sa stane Luník IX. „IDEM JA-Takéto motto sme nosili na tričkách počas táborov poriadaných naším saleziánskym strediskom. Ja som si to však zobrala osobnejšie a na myšlienku, ktorá mi dlhšie zaoberala myseľ som odpovedala áno-idem ja!-idem na misiu. Verím v Boha a verím aj Bohu, že mi dá dostatok síl zvládnuť toto poslanie a že mi bude pomáhať počas celého pôsobenia na misii. Verím, že moja účasť bude prospešná pre mňa a taktiež aj pre ľudí, s ktorými sa tam stretnem,“ povedala o svojom rozhodnutí.

Pokiaľ máte záujem podporiť misie, ponúkame Vám niekoľko možností.

Prvou možnosťou je projekt Adopcia na diaľku, ktorý bude prezentovaný v kostoloch 16. júna po ranných sv. omšiach. Ide o dve formy adopcie, a to adopcia detí v Keni, alebo adopcia triedy v Južnom Sudáne.

Druhou možnosťou je finančná podpora konkrétneho dobrovoľníka/dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli stráviť nasledujúci rok na misiách. Môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom na saleziánsky misijný účet: IBAN SK08 1100 0000 0026 2985 2138 (do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dobrovoľníka).

Potrebu podpory spomína Dominika Šimonffyová: „Ako misijní dobrovoľníci sme sa rozhodli na rok vzdať sa svojej práce, štúdia, rodiny či priateľov, zanecháme svoje bežné životy, aby sme ich aspoň na chvíľu odovzdali niekomu inému. Sme plní obáv ale aj radosti z toho, čo nás čaká. Veríme, že rok našej služby môže pomôcť konkrétnym ľuďom v daných krajinách. Avšak aj my sami potrebujeme pomoc, duchovnú v modlitbách ale aj hmotnú v podobe financií. Dobrovoľne znamená pracovať bez nároku na mzdu a preto môžeme vycestovať aj vďaka sponzorom, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť čo len najmenším príspevkom.“

Napokon, pozývame Vás k podpore dobrovoľníkov osobne na sv. omši 16. júna o 11-tej hodine, či k sprevádzaniu v modlitbách, ktoré budú bezpochyby potrebovať.

Ak aj Vy uvažujete nad dobrovoľníctvom, všetky potrebné informácie, podmienky, či blogy dobrovoľníkov nájdete na stránke https://savio.sk/