TEHLIČKA pre Jakutsko očami misionára

Občianske združenie SAVIO každoročne vyhlasuje celoslovenskú verejnú zbierku TEHLIČKA, ktorá pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a na miestach sužovaných humanitárnymi katastrofami. Tento rok je zbierka určená pre podporu saleziánskeho diela v JAKUTSKU. Zbierka sa oficiálne začína začiatkom pôstneho obdobia, 17. februára 2021.

„SPOLOČNE ZAHREJME ĽUDÍ NA NAJCHLADNEJŠOM MIESTE NA ZEMI“

SPOZNAJME JAKUTSKO

Pred 30. rokmi boli do Jakutska povolaní prví slovenskí saleziáni s cieľom zlepšiť neľahké podmienky deťom, mladým ľuďom a rodinám po rozpade Sovietskeho zväzu. Dodnes tu pôsobia saleziáni spolu s misionármi z celého sveta. O tom aká je súčasná situácia v Jakutskej republike, ale aj to, akým výzvam čelia miestny saleziáni, sme sa opýtali saleziána, kňaza a misionára, Jána Krupu SDB.

Koľko rokov už pôsobíš v Jakutsku a čo ťa za ten čas táto misia naučila?

„Na tejto misii som „služobne“ najmladší. Som tu dva roky. Môžem povedať, že stále ešte spoznávam a učím sa nové veci. Učím sa viac spoznávať seba a menej sa spoliehať na svoje sily. Spoznal som aj novú časť sveta, kde v drsných podmienkach žijú ľudia, ktorí taktiež hľadajú Boha a Božie kráľovstvo. Aj keď často nevedomky…“

Vedel by si nám v krátkosti priblížiť život v Jakutsku a porovnať ho so životom na Slovensku?

„Jakutská republika je najväčšia z ruských federálnych republík. Rozlohou je 63-krát väčšia ako Slovensko no žije tu len niečo vyše milióna obyvateľov. Na Slovensku to mylne nazývame Sibír, no Jakutsko je až za Sibírou. Je to Ďaleký východ. Bývajú tu dlhé a studené zimy, no aj krátke a intenzívne leto. Ročné teploty sa pohybujú približne od – 55 do + 35. V zime sú krátke dni, slnko vychádza len na hodinku-dve a v lete zase takmer nezapadá. Príroda ovplyvňuje aj životy ľudí a určuje rytmus a spôsob života.“

Aká je najväčšia výzva, ktorej momentálne čelíte a v čom a ako môžeme pomôcť?

„V tomto (prípadne budúcom) roku nutne potrebujeme vymeniť strechu domu v ktorom žijeme. Ide o dom v meste Aldan, kde slovenskí saleziáni prišli pred 30-timi rokmi. Okrem toho, dom potrebuje rekonštrukciu, aby mohol slúžiť aj naďalej. To je prvá výzva. Vyzbierať finančné prostriedky na túto opravu.“

„Druhá výzva je nechať sa spoznať. Náš život tu a aj životy miestnych ľudí. Tu sa každý môže zapojiť propagáciou, zdieľaním, „likeovaním“ a hlavne hovorením. Osobné predstavenie niekomu inému je vždy príťažlivé.“

„Tretia výzva je osobne spoznať túto misiu. Po čase pandémie zase radi privítame dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať kus svojho života v službe pre misiu.“

„Aj v mene všetkých spolubratov v Jakutsku prajem požehnaný pôst.“

AKO MÔŽEME POMÔCŤ?

Modlitbou srdca

Darujme finančný príspevok na rekonštrukciu komunitného domu v Aldane

Vymyslime vlastný spôsob ako zohnať peniaze a zapojiť svoje okolie

AKO SA MÔŽEME ZAPOJIŤ?

Okrem možnosti prispieť, zbierka Tehlička 2021 nám ponúka načerpať, niečo nové sa naučiť a zabaviť sa:

Hry  

Aktivity

Duchovné materiály

Viac sa dozviete

na

www.tehlicka.sk

Zdroj obrázkov: www.tehlicka.sk